3.34M
Category: artart

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва

1.

Художній твір як явище
мистецтва, новий ірреальний
світ, створений
письменником. Його
особливість і значення.
Функції мистецтва

2.

Доберіть шість метафоричних (асоціативних)
характеристик до поняття «СЛОВО»
КОЛІР
ЗАПАХ
СМАК
ЗВУК
ЗОВНІШНІЙ
ВИГЛЯД
ЯКІСТЬ
ПЕРЕЖИВАНЬ

3.

МИСТЕЦТВО
–одна із форм суспільної
свідомості, в основі якої лежить образне
відтворення дійсності, естетичне освоєння
світу.
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА – вид мистецтва, що
відображає дійсність засобами слова в
образній писемній формі.
ІРРЕАЛЬНИЙ – світ, який не існує, якого не
буває в дійсності; уявний.

4.

Іван Нечуй-Левицький
«Кайдашева сім’я»

5.

ВИДИ МИСТЕЦТВА
ЖИВОПИС
ТЕАТР
ЛІТЕРАТУРА
АРХІТЕКТУРА
ХОРЕОГРАФІЯ
МУЗИКА
КІНО
СКУЛЬПТУРА

6.

ВИДИ МИСТЕЦТВА
ЖИВОПИС
ТЕАТР
ЛІТЕРАТУРА
АРХІТЕКТУРА
ХОРЕОГРАФІЯ
МУЗИКА
КІНО
СКУЛЬПТУРА
ПРИКЛАДИ

7.

ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА
ПІЗНАВАЛЬНА
ВИХОВНА
ЕСТЕТИЧНА
завдяки
мистецьким
творам людина
пізнає
світ, розширює
свої знання в
різних сферах.
мистецькі
твори
допомагають у
формуванні
загальнолюдських
цінностей.
мистецькі
твори
формують
естетичні
смаки, ідеали,
чуттєвість
людини.
English     Русский Rules