892.88K
Category: mathematicsmathematics

Қайталау сабақтары. Тригонометрия

1.

Қайталау сабақтары

2.

3.

Тригонометрия кестесі

4.

Тригонометриялық функциялардың
қосу және азайту формулалары

5.

Тригонометриялық функциялардың
көбейту формуласы

6.

1. a1=-2, d=3, a6 =?
2. a1=3, d=5, a7 =?
3. a1=21, d=-3, a8 =?
4. a4=7, d=1,5, a11 =?
5. 200-ден аспайтын 3-ке еселі үш
таңбалы сандардың қосындысын
табыңдар.
6. a1=100, d=10, арифметикалық
прогресиияның алғашқы 10 мүшесінің
қосындысын табыңыздар.

7.

1. b1=5, q=3, b3 =?
2. а1 = 10, q= 4;
а4 = ?
3. b1=5, q=2, b4 =?
4. 1; 2; 4; 8;... геометриялық
прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің
қосындысын табыңдар.
5. Геометриялық прогрессияның бірінші
мүшесі 3 - ке, еселігі 4 - ке тең.
Геометриялық прогрессияның
алғашқы бес мүшесінің қосындысын
табыңдар.

8.

1.
English     Русский Rules