Інструкції про діяльність ліцею та гімназії
Інструкція про організацію та діяльність гімназії, Інструкція про організацію та діяльність ліцею
Інструкція про організацію та діяльність гімназії розроблена на основі
Гімназія –
Гімназія створюється
Рішення про створення (реорганізацію чи ліквідацію) гімназії
Діяльність гімназії базується на принципах:
Гімназія визнається юридичною особою з моменту власного статуту, має печатку, штамп і бланки з найменуванням, рахунки в установах банку Ук
Структура гімназії
Гімназія створюється
Згідно з рішенням засновника гімназії термін навчання може бути таким, як у школі II-III ступеня або на 1-2 роки більше
До 1 класу гімназії зараховуються учні, які закінчили початкову школу і пройшли конкурсний відбір
Умови конкурсу розробляються дирекцією гімназії за погодженням органів громадського самоврядування відповідно до Інструкції про порядо
Мікрорайон
Кількість учнів у гімназії
Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів
Згідно з рішенням засновника гімназія може працювати в режимі школи повного дня, школи-інтернату, мати гуртожиток, входити до навчально-ви
Організація навчально-виховного процесу
Гімназія працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених МОНУ базових навчальних планів із конкретизацією профілів нав
Відповідно до навчального плану гімназії її працівники
Навчальні програми, підручники та посібники ВНЗ
Поглиблена підготовка учнів
Учні, які не встигають,
Контроль за дотриманням гімназією державних стандартів та рівня освіти
Ліцей –
До ліцею зараховуються
Зарахування учнів загальноосвітньої школи до випускного курсу ліцею не допускається
Мікрорайон для ліцею не встановлюється, учні зараховуються до ліцею незалежно від місця проживання
Ліцей може бути самостійним навчально-виховним закладом або структурним підрозділом ВНЗ, установи, підприємства, організації
Дякую за увагу!
76.00K
Category: educationeducation

Інструкції про діяльність ліцею та гімназії

1. Інструкції про діяльність ліцею та гімназії

2. Інструкція про організацію та діяльність гімназії, Інструкція про організацію та діяльність ліцею

затверджені наказом МОНУ №
217 від 20.07.1995р.

3. Інструкція про організацію та діяльність гімназії розроблена на основі

ЗУ “Про освіту”, Положення про ЗНЗ і
регламентує діяльність гімназії незалежно
від форм власності

4. Гімназія –

середній загальноосвітній навчальний
заклад другого-третього ступеня, що
забезпечує науково-гуманітарну,
загальнокультурну підготовку
обдарованих дітей

5. Гімназія створюється

Відповідно до соціально-економічних,
національних, культурно-освітніх потреб у
ній і згідно концепції (наукового
обґрунтування, комплексу провідних
конструктивних принципів) діяльності
гімназії, навчально-методичного,
фінансового, матеріального забезпечення її
реалізації

6. Рішення про створення (реорганізацію чи ліквідацію) гімназії

приймається відповідно до Положення про
порядок створення, реорганізації та
ліквідації навчально-виховних закладів,
затвердженого КМУ № 228 від 5.04. 1994р.

7. Діяльність гімназії базується на принципах:

Демократизму;
Незалежності від політичних, громадських, релігійних
організацій та об’єднань;
Взаємозв’язку морального, фізичного і естетичного
виховання;
Поєднання загальнолюдських духовних цінностей із
власною історією і культурою;
Диференціації та оптимізації змісту освіти;
науковості;
Розвиваючого характеру навчання;
індивідуалізації

8. Гімназія визнається юридичною особою з моменту власного статуту, має печатку, штамп і бланки з найменуванням, рахунки в установах банку Ук

Гімназія визнається
юридичною особою з моменту
власного статуту, має
печатку, штамп і бланки з
найменуванням, рахунки в
установах банку України,
баланс

9. Структура гімназії

10. Гімназія створюється

у складі 1-7 класів (відповідно 5-12
класи середньої загальноосвітньої
школи) для учнів віком до 17-18 років.

11. Згідно з рішенням засновника гімназії термін навчання може бути таким, як у школі II-III ступеня або на 1-2 роки більше

12. До 1 класу гімназії зараховуються учні, які закінчили початкову школу і пройшли конкурсний відбір

13. Умови конкурсу розробляються дирекцією гімназії за погодженням органів громадського самоврядування відповідно до Інструкції про порядо

Умови конкурсу розробляються
дирекцією гімназії за погодженням
органів громадського самоврядування
відповідно до Інструкції про порядок
прийому учнів до загальноосвітніх
навчальних закладів на конкурсній
основі, затвердженої наказом МОНУ від
20.07.1994р. №236

14. Мікрорайон

для гімназії не встановлюється, учні
зараховуються до гімназії незалежно від
місця проживання

15. Кількість учнів у гімназії

встановлюється на початок кожного
навчального року і затверджується
наказом директора

16. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів

визначається МОНУ на основі встановлених
КМУ нормативів. Але за рахунок додаткових
асигнувань можлива менша наповнюваність
класів і груп

17. Згідно з рішенням засновника гімназія може працювати в режимі школи повного дня, школи-інтернату, мати гуртожиток, входити до навчально-ви

Згідно з рішенням засновника
гімназія може працювати в
режимі школи повного дня,
школи-інтернату, мати
гуртожиток, входити до
навчально-виховного
комплексу

18. Організація навчально-виховного процесу

Організація навчальновиховного процесу

19. Гімназія працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених МОНУ базових навчальних планів із конкретизацією профілів нав

Гімназія працює за навчальним
планом, що складається на
основі розроблених МОНУ
базових навчальних планів із
конкретизацією профілів
навчання

20. Відповідно до навчального плану гімназії її працівники

самостійно добирають навчальні
програми з предметів
державного компонента, що
допущені МОНУ, а також науковометодичну літературу, навчальні
посібники та обладнання, форми,
методи і засоби навчання

21. Навчальні програми, підручники та посібники ВНЗ

можуть використовуватися в НВП
після експертизи МОНУ

22. Поглиблена підготовка учнів

досягається в разі вивчення
спеціальних курсів, факультативів,
курсів за вибором, також відвідування
занять у клубах, гуртках, об’єднаннях,
товариствах тощо. У гімназії може
здійснюватися підготовка учнів за
індивідуальними навчальними
планами та навчально-дослідна
робота.

23. Учні, які не встигають,

відраховуються наказом директора з
гімназії і при сприянні управлінь освіти
державних адміністрацій переводяться
до відповідного класу загальноосвітньої
школи

24. Контроль за дотриманням гімназією державних стандартів та рівня освіти

здійснюється її засновником та
структурним підрозділом по управлінню
освітою місцевих органів державної
виконавчої влади. Основна форма
контролю – атестація закладу.

25. Ліцей –

середній загальноосвітній навчальний
заклад освіти, що забезпечує здобуття
освіти понад освітній мінімум,
здійснює науково-практичну роботу
щодо пошуку і відбору талановитої
учнівської молоді

26. До ліцею зараховуються

Учні, які закінчили II ступінь
загальноосвітньої школи (або
відповідний клас гімназії) і пройшли
конкурсний відбір

27. Зарахування учнів загальноосвітньої школи до випускного курсу ліцею не допускається

28. Мікрорайон для ліцею не встановлюється, учні зараховуються до ліцею незалежно від місця проживання

29. Ліцей може бути самостійним навчально-виховним закладом або структурним підрозділом ВНЗ, установи, підприємства, організації

30. Дякую за увагу!

English     Русский Rules