Застосування похідної
Ключові питання проекту
Мета проекту
Етапи проекту
Початковий етап
Організація діяльності
Організація класного колективу
Завдання для груп
2 етап
3 етап. Обробка інформації.
4 етап. Захист проекту.
висновки
0.98M
Category: mathematicsmathematics

Застосування похідної

1. Застосування похідної

Проект з алгебри
11 клас
LOGO
листопад 2011 року

2. Ключові питання проекту

Чи має застосування похідна в реальному
житті?
В яких сферах людської діяльності
використовується поняття похідної?

3. Мета проекту

узагальнити знання учнів з теми “
Похідна та її застосування”;
показати області застосування
похідної на практиці:
розвивати математичну культуру
учнів, логіку мислення:
формувати вміння вести
дослідницьку роботу.

4. Етапи проекту

1.
початковий
2.
Пошук інформації
3.
Обробка інформації
4.
Захист проектів учнів

5. Початковий етап

Мотивація
діяльності
Організація
класного
колективу:
розбиття на
групи
Вибір теми
для
дослідження

6. Організація діяльності

Клас був розбитий на групи
Де застосовується похідна?
історики
фізики
екстремали
Дослідники
функцій
теоретики

7. Організація класного колективу

історики
фізики
теоретики
екстремали
Дослідники
функцій
Панчук О.
Кравченко С.
Войненко К.
Михайловська В.
Білецький О.
Кравчук О.
Гуменюк Д.
Мосійчук І.
Поплавська О.
Прокопчук
О.
Опанчук Т
Грох М.
Петрук О.
Васьківська М.
Іллічова І.
Ярмолюк В.

8. Завдання для груп

теоретики
Показати
геометричний
зміст похідної в
практичних
задачах
фізики
Дослідити
використання
похідної в
фізиці,
використавши
її механічний
зміст
екстремали дослідники
Знайти
оптимальні
розміри
чашок,
використав
ши
співвідноше
ння “ Ціна якість”
Провести
повне
дослідження
функцій ,
побудувати їх
графіки та
дослідити
положення
асимптот
проблема
історики
Зібрати
історичні
відомості про
історію
виникнення
диференціаль
ного вчення.

9. 2 етап

бібліотека
Інтернет
Компакт-диски
Пошук
інформації

10. 3 етап. Обробка інформації.

1
2
Розв'язання
задач.
Побудова
графіків
функцій за
допомогою
програми
GRAN
Редагування
текстової
інформації з
допомогою
текстового
редактора
Microsoft
Word
3
Обробка
малюнків за
допомогою
графічних
редакторів та
програм
опрацювання
зображень
4
Створення
презентації за
допомогою
програми
Microsoft Power
Point

11. 4 етап. Захист проекту.

теоретики
фізики
історики
Дослідники
функцій
екстремали

12. висновки

Побудова
графіків
знаходження
рівняння
дотичної
Застосування
похідної
Розв’язування
Рівнянь
в задачах
з фізики
Знаходження
найбільшого
та найменшого
значень функції

13.

11-Б клас
Корецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1
LOGO
English     Русский Rules