18.71M
Category: warfarewarfare

Дорожні покриття і споруди. Типи дорожніх покриттів і споруд. (Тема 2.1)

1.

1
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ОГІЄНКА
Кафедра військової підготовки
Дисципліна:
«Військова підготовка»
Предмет:
«Військові дороги і колонні шляхи»
Групове заняття
Дорожні покриття і споруди
Автор: РУСНАК В. М.
м. Кам’янець-Подільський – 2016 рік

2.

2
Тема 2. Дорожні покриття і споруди
Заняття 1. Типи дорожніх покриттів і
споруд
Навчальні питання:
1. Призначення і типи дорожнього покриття.
Збірні дорожні покриття, їх конструкції і
застосування.
2. Дорожні споруди, їх види. Дорожні знаки
на військових дорогах і колонних шляхах.

3.

3
1. Призначення і типи дорожнього покриття. Збірні
дорожні покриття, їх конструкції і застосування.
Дорожнє покриття є основною частиною дороги. Його
влаштовують на ширину проїзної частини або на всю
ширину дорожнього полотна, воно призначено для
забезпечення безпечного руху машин зі швидкістю
яка визначена в залежності від категорії дороги та
передачі навантаження, яке виникає під час
експлуатації дороги до земляного полотна.
Типи дорожнього покриття
- Удосконалені капітальні покриття
- Удосконалені полегшені покриття
- Перехідні покриття
- Нижчі покриття
- Збірні дорожні покриття

4.

4
Основні шари дорожнього (покриття) одягу
Товщина конструктивного шару в усіх
випадках повинна бути не менш 1,5 розміру
найбільш великої фракції матеріалу, який
застосовується у шарі.

5.

І. Удосконалені покриття
1. Удосконалені капітальні покриття:
а) цементобетонні (монолітні і збірні);
б) асфальтобетонні із сумішей, що укладаються в
гарячому стані;
в) бруківки з брущатки і мозаїки на бетонній
або кам’яній основі;
г) покриття з бітумно-мінеральних сумішей, із
застосуванням міцного щебеню і грузлого бітуму, що
укладаються в гарячому стані, для кліматичних зон із
сумарними річними опадами до 400 мм.
Область застосування: на дорогах I, II і ІІІ категорій, на
основних внутрішньозаводських дорогах промислових
підприємств і особливо важливих будівельних об’єктах
та на дорогах III і ІV категорій (при відповідних технікоекономічних обґрунтуваннях).
5

6.

6
2. Удосконалені полегшені покриття:
а) асфальтобетонні із сумішей, що укладаються в теплому
і холодному станах;
б) покриття з бітумно-мінеральних сумішей, щебеневих
або гравійних, що готуються на заводах;
в) покриття з міцного щебеню, що не містять фракцій
дрібніше 5 мм, обробленого бітумами;
д) покриття з великоуламкових (до 40 мм), піщаних або
супіщаних ґрунтів, оброблених бітумною емульсією, з
цементом змішуванням в установці (із пристроєм
поверхневої обробки);
е) покриття для шарів зносу на покриттях перехідного
типу.
Область застосування: на дорогах III, IV і V категорій, а при
будівництві дорожніх покрить у кілька черг і на першій черзі
будівництва доріг II і ІІІ категорій, внутрішньозаводських
дорогах промислових підприємств, де по санітарним умовам
не можуть бути допущені покриття перехідного типу.

7.

7
ІІ. Перехідні покриття:
а) щебеневі, гравійні та з інших міцних
мінеральних матеріалів з необхідним ущільненням їх
при будівництві;
б) покриття з ґрунтів і місцевих маломіцних
кам’яних матеріалів оброблених органічними і
неорганічними в’язкими компонентами;
в) те ж, але оброблених сполученням різних
в’язких компонентів і добавок активних речовин;
г) бруківки з брущатого і колотого каменю.
Область застосування: на дорогах IV і V категорій, а
для будівництва дорожніх покрить у кілька черг
також на дорогах III і IV категорій (для першої черги
будівництва), на внутрішніх дорогах промислових
підприємств і будівельних об’єктів, де по санітарних
умовах і умовам руху немає необхідності в
застосуванні покрить удосконалених видів.

8.

8
ІІІ Нижчі покриття:
а) покриття із ґрунтів, укріплених або поліпшених
різними місцевими матеріалами;
б) покриття, що влаштовуються з застосуванням
дерева (лежневі, колодні) суцільні і колійні;
в) збірні дорожні покриття (всіх видів).
Область застосування: на дорогах V категорії й
усередині кар’єрів, для руху автомобілів високої
прохідності. При будівництві дорожніх покрить у
кілька черг – також на дорогах IV категорії (для першої
черги будівництва).

9.

Збірні дорожні покриття, їх конструкції і застосування
Рис. 1. Збірні дорожні покриття
а – колійний із ґратчастих щитів; б – суцільний з дорожніх щитів на
повздовжніх лежнях; в – суцільний з колод (накатника); г – суцільний з фашин,
1 – дорожні щити; 2 – лежень (d=14…15 см); 3 – колесовідбій (d=12…24 см);
4 – шар ґрунту товщиною 5…10 см; 5 – фашина (d=25-30 см);
6 – дротова скрутка; 7 – колоди (накатник).
9

10.

Гребінчастий
стик
80...95 см
1,0...1,15 м
10
0,2 м
0,5 м
0,5 м
0,5 м
0,5 м
0,5 м
0,5 м
3,4...4,0 м
3,2 м
Цвяхи не
менше
150 мм
0,2 м
15...20 см
Планки
щита
3,4 м
Рис. 2. Дощатий щит
Дошка
щита
15...20 см
1-й
щит
Поперечні
лежні
2-й
щит
Гребінчастий
стик
Прямий
стик
1,0...1,15 м
0,7 м
1,0...1,15 м
3...3,5 см
Товщина
дощок
5...7 см
2,7...3,0 м
15...20 см
3,1...3,4 м
Рис. 3. Покриття з дощатих щитів на
поперечних лежаках

11.

1,0...1,15 м
0,7 м
2,7...3,0 м
1,0...1,15 м
11
4,2 м
0,2 м
0,2 м
3,0 м
0,2 м
0,65 м
0,65 м
1,2 м
0,65 м
20 см
20 см
0,65 м
1,0...1,15 м
Рис. 4. Дощата ланка
18 см
d = 6...7 см
20 см
93 см
94 см
93 см
20 см
3,2 м
Рис. 5. Жердяний щит

12.

12
50...55 см
3,0...4,2 м
20 см
0,7...1,0 м
1,6...2,2 м
d = 12...20 см
d = 12...20 см
20 см
0,7...1,0 м 0,7...1,0 м 20
0,7...1,0 м
0,7...1,0 м
20 0,7...1,0 м 0,7...1,0 м 20 0,7...1,0 м
б
Рис. 6. Щит із колод і покриття із щитів, виготовлених
з колод: а – щит і колоди;
б – покриття із щитів, виготовлених з колод.
3,3...3,5 м
2,7...3,0 м
1,0...1,15 м
0,7 м
1,0...1,15 м
а
0,7...1,0 м

13.

Скоби для кріплення дроту
(колючого дроту)
а
15 см
15 см
15 см
15 см
6...7 см
0,9...1,0 м
0,7 м
0,9...1,0 м
13
6...7 см
Трос 4...6 мм або скрутка з 3...4 ниток
м’якого гнучкого дроту 2...2,5 мм
б
Рис. 7. Гнучкі колійні покриття:
а – з брусків; б – з жердин.

14.

14
3
1
4
2
Рис. 8. Елемент збірнорозбірного дорожнього
покриття (ЗРДП розмір
1000х2420х58 мм):
1 – фанера; 2 – брус; 3 – болт;
4 – металева оправа;
5 – гайка.
5
Рис. 9. Елементи ЗРДП в транспортній упаковці по 10 шт.

15.

Металева сітка зі стального
дроту (d = не менше 3 мм;
чарунока сітки 30х30 мм)
15
2,7 м
1 м 0,7 м
Розчалки з
гнучкого
дроту
3 см

d = 3 мм
3 смМеталевий
анкер L = 0,6 м
Металевий
анкер
а
б
Рис. 10. Колійне і суцільне покриття з металевої сітки:
а – колійне покриття; б – суцільне покриття.
а
б
в
Рис. 11. Основні види
металевих сіток:
а – сітка зварна дорожня
(арматурна);
б – сітка сталева плетена
“рабиця”;
в – сітка металева
(дротова) ткана.

16.

16
а
б
Рис. 12. Колійне металеве покриття:
а – щит; б – з’єднання щитів шарніром.

17.


0,63 м
17

0,8 м

Рис. 13. Вид суцільної
прямокутної дорожньої плити
2,5 м
2,5 м
0,63 м
2,5 м
2,8 м

R ≈ 25
0,63 м
м
0,8R ≈ 50 м
а
б
Рис. 14. Трапецевидна плита:
а – конструкція плити;
б – схема укладання

18.

18
Рис. 15. Принципова схема укладання дорожніх покрить:
а – безупинної дії при русі вперед; б – безупинної дії при русі назад;
в – циклічної дії при русі назад з укладанням покриття
за допомогою кран-балки.

19.

19
2. Дорожні споруди, їх види.
Дорожні знаки на військових дорогах і колонних шляхах.
Види водопропускних споруд.
Крім стандартних залізобетонних труб улаштовують труби з
дерева чи каменю (габіонів). Дерев'яні труби влаштовують
прямокутної або трикутної форми і кістяком з повздовжніх
(поперечних) рам, пальових опор без кістяка чи щитів з
колод. Труби з кістяком улаштовують при великих витратах
води (замість зруйнованих малих мостів), а труби без кістяка
– при малих витратах води.
Для виготовлення труб застосовують колоди діаметром
12…22 см, а також дошки товщиною 4 см і шириною до 20 см.

20.

1
2
3
4
20
не менш 0,5м
не менш 0,15м
а
5
6
7
б
Рис. 16. Способи відновлення дороги в місцях руйнування
водопропускних труб
а – заповнення виїмки ґрунтом із забезпеченням дренажу з каменів;
б – заповнення виїмки дерев'яною кліткою; 1 – хмиз (дерен); 2 – камінь
(щебінь); 3 – шар ґрунту; 4 – рівень води; 5 – колесовідбій;
6 – поперечний настил з колод (d=18…20 см); 7 – кам'яний накид.

21.

21
При влаштуванні прямокутних труб з кістяком уздовж їхньої осі
ліворуч і праворуч встановлюють дві рами, утворені лежнем, насадкою
і з'єднуючими їх через 1,5 м стійками. Між рамами на землі укладають
розпірки, а зверху кріплять суцільний настил. Труба може бути також
утворена двома рядами паль, що забиваються в ґрунт через 1,5 м.
Зверху палі поєднуються насадками, на які укладають суцільний
настил.
А
1
Б
1
не менш 0,5м
не менш 0,5м
2
4
3
не більш 4м
не більш 4м
Б
А
А - А
Б - Б
5
5
1,5м
а
7
6
1,5м
б
Рис. 17. Дерев'яні прямокутні труби:
на рамних опорах; на пальових опорах; 1 – настил; 2 – стійка;
3 – лежень; 4 – паля; 5 – насадка; 6 – розпірка, 7 – гравій (щебінь).

22.

При виготовленні кістяка трикутних труб використовують
трикутні рами, що встановлюють уздовж труби через 1 м на
два подовжніх лежні і кріплять до них штирями. На рами
укладають дошки або колоди. Ложе труби залишають
ґрунтовим або в залежності від швидкості бігу води в трубі
зміцнюють його дерном, щебенем чи гравієм.
22
не менш 0,5м
6
1
2
3
4
5
Рис. 18. Дерев'яна трикутна труба:
1 – лежень; 2 – гравій (щебінь); 3 – трикутна рама з колод (d=20…22 см);
4 – штир; 5 – закладні колоди (d=12…14 см); 6 – глина.

23.

Прямокутна труба з щитів включає нижній, бокові і верхній
щити. Нижній і боковий щити мають повздовжнє
розташування пластин, дошок чи колод, а верхній щит поперечне розташування. Щити між собою скріплюють
цвяхами. У верхній частині труби через 2…3 м розміщають
розпірки, кінці труб обрізають паралельно укосу земляного
полотна.
не менш 0,5м
7см
А
18см
7см
1
2
А
А-А
1
200см
9см
2
100см
Рис. 19. Прямокутна труба з щитів
23

24.

100см
12

м
Труби також можуть бути влаштовані з щитів, які
використовуються для посилення смуги руху на
важкопрохідних ділянках місцевості.
а
б
Рис. 20. Труби зі збірних дорожніх покрить:
а – трикутна; б – прямокутна
24

25.

25
Конструкції труб без кістяків з колод.
А
Б
не менш 0,5м
не менш 0,5м
1,8м
1,0м
0,2м
1,0м
0,6м
0,2м
0,4м
1,8м
1,8м
1,8м
1,5м
1,5м
А
А-А
0,2м
2
Б-Б
1
0,4м
0,6м
0,2м
1
Б
0,6м
1,5м
0,6м
1,5м
1,4м
а
0,5м
б
Рис. 21. Дерев'яні труби з колод:
а – з отвором 0,4х1 м; б – з отвором 0,6х1 м;
1 – гравій (щебінь); 2 – скоби.

26.

Труби з місцевого постелистого каменю, що укладається насухо, улаштовують 26
при висоті насипу до 1,5 м і ширині отвору труби до 1,2 м. Прольоти до 0,7 м
перекривають кам'яними плитами.
При великих прольотах верхніми каменями стінки роблять напуск. Товщину
плити приймають не менш 1/3 її довжини, або в 1,5 рази більше величини
прольоту. Товщина стінки повинна бути не менш половини її висоти. Прольоти
більш 1,2 м перекривають накатником.
не менш 0,5м
не більш
0,7м
а
не менш 0,5м
не більш 1,2м
б
Рис. 22. Кам'яні труби:
а – з отвором шириною до 0,7 м; б – з отвором шириною до 1,2 м.

27.

Конструкції труб з габіонів, заповнених
щебенем (гравієм, ґрунтом).
Для забезпечення стійкості труб над ними влаштовують ґрунтову насип
товщиною не менш 0,5 м.
Отвір труб роблять виходячи з розмірів, труб що раніше існували на
місці відновлення спорудження або визначають розрахунком.
не менш 0,5м
0,3м
0,3м
1,2м
0,6м
0,15...0,2м
0,2м
1
2
а
0,3м
не менш 0,5м
0,2...
0,4м
0,5...0,8м
1,0...1,2м
0,2...0,3м
1,2м
б
Рис. 23. Труби з габіонів: а – з отвором 0,6х0,6 м; б – з отвором 0,9х1,2 м;
1 – гравій (щебінь); 2 – дротові скрутки.
27

28.

28
Б-Б
А-А
Б
А
40см
1,0...2,0м
30...50см
1,25м
20см
0,5...1,5м
1
5
30см
8...12см
2
3
d
2d
Б
А
4
Рис. 24. Кругла залізобетонна труба:
1 – оголовок; 2 – глиняна обмазка;
3 – циліндричний елемент (ланка); 4 – основа;
5 – щебенева насипка.
Земляне полотно
дороги у насипу
5
1,
1:
1:
1,
5
В
Ізоляційний
шар 0,1м
Кам'яний фільтруючий насип
Рис. 25. Фільтруюча насип
1: 4
1: 4
0,5м

29.

Дорожні знаки на військових дорогах
і колонних шляхах
29
Підготовлені шляхи ретельно позначають добре видимими в
денних і нічних умовах знаками. На шляхах встановлюють
вказівні, попереджувальні і забороні знаки.
Попереджувальні знаки вказують на наявність важких і
небезпечних для руху місць, забороні знаки - на заборону
проїзду всіх типів техніки або тільки її окремих видів
(гусеничної чи колісної). Їх форму, розміри і колір приймають
відповідно до Правил дорожнього руху. Попереджувальні
знаки встановлюють на відстані
150…250 м від початку небезпечної ділянки, забороні безпосередньо перед ділянкою, на якій необхідно ввести
відповідні обмеження.

30.

До заборонних знаків відносять також знаки огородження
зон зараження радіоактивними та отруйними речовинами і
границь мінно-вибухових загороджень. Форму знаків
огородження і порядок їх встановлення визначають
відповідно до вимог керівництв.
Вказівні знаки мають різну форму і вид. Вони служать для
позначення напрямку руху і належності колонного шляху
частині (підрозділу). Варіанти знаків військового
виготовлення представлені на рис. 16 (номер шляху пишуть
посередині знака).
Позначення колонних шляхів здійснюють у ході їхнього
прокладання. Знаки встановлюють, як правило, на
дерев'яних чи металевих стійках на висоті 1,5…1,8 м від
поверхні землі з правої сторони по ходу руху або попарно з
двох сторін колонного шляху на такій відстані один від
одного, щоб водій міг одночасно бачити не менше двох
знаків.
30

31.

2
3
4
5
250
1
250
6
7
РР
8
РР
РР
а
200
1
М
200
5
0
40
400
30
0
400
Л
30
0
б
Рис. 26. Знаки для позначення колонних шляхів:
а – стандартні військового виготовлення; б – з місцевих матеріалів;
1…5 – для шляхів руху (відповідно корпусний, бригадний, батальйонний,
ротний і взводний шляхи); 6…8 – для рубежів розгортання (відповідно в
батальйонні, ротні і взводні колони).
31

32.

Для забезпечення руху на колонних шляхах уночі
застосовують світлові пристрої промислового виготовлення (МБФ) чи пристрої, що виготовляються у військах.
Для зручності включення і вимикання МБФ оснащують
розмикачами, що представляють собою пластину, виконану
з електроізоляційного матеріалу, яка вставляється в проріз,
зроблений у корпусі МБФ, між лампочкою і елементом
живлення.
1
2
3
Рис. 27. Ліхтар МБФ із розмикачем:
1 – джерело струму; 2 – розмикач; 3 – лампочка.
32

33.

33
1
2
1600-1800
150-200
б
а
Рис. 28. Металева стійка для кріплення знака:
а – загальний вид стійки; б – держак для МБФ;
1 – кріпильний гвинт; 2 – опорна пластина.

34.

34
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ОГІЄНКА
Кафедра військової підготовки
Дисципліна:
«Військова підготовка»
Предмет:
«Військові дороги і колонні шляхи»
Групове заняття
Дорожні покриття і споруди
Автор: РУСНАК В. М.
м. Кам’янець-Подільський – 2016 рік
English     Русский Rules