Тема 2. Структура та управління підприємством
План викладу матеріалу:
2.1. Виробничий процес, його структура та організація промислового виробництва
Виробничий процес – це сукупність організованих у певній послідовності процесів праці та природних процесів, у результаті яких
Елементи виробничого процесу
Види виробничих процесів залежно від їх ролі у виготовленні основної продукції
Класифікаційні ознаки та види виробничих процесів
Складний виробничий процес
Склад виробничого циклу
Тип виробництва – це комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції,
Порівняльна характеристика типів виробництва
Порівняльна характеристика типів виробництва
Виробнича інфраструктура підприємства – це сукупність підрозділів, які безпосередньо не беруть участі у створенні основної
2.2. Основи управління підприємством
Управлінням підприємством – це цілеспрямована діяльність, яка представляє собою сукупність методів, засобів і форм ефективної
2.3. Організаційна структура управління підприємством
Лінійна організаційна структура підприємства
Функціональна організаційна структура підприємства
Лінійно-функціональна організаційна структура підприємства
Дивізіональна організаційна структура підприємства
Матрична організаційна структура підприємства
2.4. Планування діяльності підприємства
Планування діяльності підприємства є однією з основних функцій управління, на підставі якої реалізуються усі інші функції. Воно
921.50K
Category: managementmanagement

Структура та управління підприємством

1. Тема 2. Структура та управління підприємством

2. План викладу матеріалу:

2.1. Виробничий процес, його структура та
організація промислового виробництва.
2.2. Основи управління підприємством.
2.3. Організаційна структура управління
підприємством.
2.4. Планування діяльності підприємства.

3. 2.1. Виробничий процес, його структура та організація промислового виробництва

4. Виробничий процес – це сукупність організованих у певній послідовності процесів праці та природних процесів, у результаті яких

вихідна сировина і
матеріали перетворюються у готову
продукцію.

5. Елементи виробничого процесу

Засоби
виробниц
тва
Предмети
праці
Подальша
переробка
Виробничий процес
Продукція
Споживання
Персонал
Дія природих сил
Елементи виробничого процесу

6. Види виробничих процесів залежно від їх ролі у виготовленні основної продукції

ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ
Основні
Допоміжні
Обслуговуючі
Види виробничих процесів залежно від їх
ролі у виготовленні основної продукції

7. Класифікаційні ознаки та види виробничих процесів

ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВИДИ
ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
Автоматичні
Автоматизовані
Ручні
Комбіновані
Безперервні
Механізовані
За рівнем
автоматизації
За
перебігом у часі
Дискретні
Складні
Прості
За характером
об`єкта виробництва
Класифікаційні ознаки та види виробничих
процесів

8. Складний виробничий процес

Простий виробничий процес
1 операція
2 операція
3 операція
Готовий виріб
Складний виробничий процес
1
операція
2
операція
3
операція
1
операція
1
операція
Готовий вузел
Готовий вузел
2
операція
3
операція
Готовий вузел
Готовий
виріб

9. Склад виробничого циклу

ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛ
Робочий час
Основні
операції
Час перерв
Допоміжні
операції
Оброблювальні
Збиральні
Заготівельні
Транспортні
Контрольні
Міжзмінні
Міжопераційні
Перерви партіонності
Перерви, пов'язані з
режимом роботи
підприємства
Склад виробничого циклу

10. Тип виробництва – це комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції,

обсяг виробництва, випуск однотипної
продукції, характер завантаження робочих
місць, кваліфікацію робітників, собівартість
продукції. Основним показником поділу на типи
виробництва є спеціалізація робочих місць.
ТИП ВИРОБНИЦТВА
Одиничне
Серійне
Масове
Змішане

11. Порівняльна характеристика типів виробництва

Тип виробництва
Ознака
характеристики
Одиничне
Серійне
Масове
Номенклатура
продукції
Необмежена,
різноманітна
Обмежена серіями,
існує повторюваність
серій
Постійна, обмежена
Постійність
номенклатури
Неповторювана
Повторюється
періодично
Постійний випуск
однакової продукції
Собівартість продукції
Висока
Середня
Низька
Кваліфікація
робітників
Висока
Середня
Низька
За кожним робочім
місцем не закріплені
певні операції
За кожним робочім
місцем закріплено від 3
до 20 періодично
повторювальних
операцій
За кожним робочім
місцем закріплені 1-2
постійні операції
Спеціалізація робочих
місць

12. Порівняльна характеристика типів виробництва

Тип виробництва
Ознака
характеристики
Одиничне
Серійне
Масове
Обладнання та його
розміщення
Універсальне,
унікальне
Розташоване
групами
Частково спеціалізоване Розташоване
групами
Спеціальне
Розташоване по ходу
виробничого циклу
Рівень використання
устаткування
Низький
Середній
Високий
Методи організації
виробництва
Одиничні
Групові, потокові
Потокові
Передача предметів
праці з операції на
операцію
Послідовна
Паралельнопослідовна
Паралельна
Велика
Невелика при
застосуванні механізації праці
Обмежена
Застосування механізованих процесів
Питома вага ручної
праці

13.

МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
це спосіб здійснення виробничого процесу, який являє собою
сукупність засобів і прийомів його реалізації і характеризується
рядом принципів, головним з яких є взаємозв’язок послідовність
виконання операцій технологічного процесу з порядком розміщення
обладнання і ступінь безперервності виробничого процесу.
Непотоковий
Потоковий
Автоматизований
Одинично-технологічний
Партіонно-технологічний
Предметно-груповий

14.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
Це певні види суспільного поділу праці, які виникли внаслідок
впливу науково-технічного та організаційного процесу
Агрегатна
Концентрація
Технологічна
Заводська
Предметна
Спеціалізація
Кооперування
Подетальна
Технологічна
Функціональна
Комбінування
Диверсифікація
Конверсія

15.

ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
Це комплекс цехів, господарств і служб, який забезпечує необхідні
умови для діяльності (функціонування) підприємства.
Розрізнюють два основних види інфраструктури підприємства:
ВИРОБНИЧА
ІНФРАСТРУКТУРА
СОЦІАЛЬНА
ІНФРАСТРУКТУРА

16. Виробнича інфраструктура підприємства – це сукупність підрозділів, які безпосередньо не беруть участі у створенні основної

продукції, але сприяють роботі
основних цехів, створюючи необхідні для цього
умови. Виробнича інфраструктура залежить від
галузі, типу та масштабу виробництва.
Соціальна
інфраструктура
підприємства - це сукупність підрозділів
підприємства, які забезпечують задоволення
соціально-побутових і культурних потреб
працівників.

17.

Енергетичне
господарство
Складське
господарство
Транспортне
господарство
Ремонтне
господарство
Інструментальне
господарство
СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВИРОБНИЦТВА

18. 2.2. Основи управління підприємством

19. Управлінням підприємством – це цілеспрямована діяльність, яка представляє собою сукупність методів, засобів і форм ефективної

координації
роботи
людей
(трудових
колективів)
для
досягнення
поставлених завдань або визначеної мети
(підвищення результативності виробництва,
зростання прибутку тощо).

20.

21.

22.

23. 2.3. Організаційна структура управління підприємством

24.

25.

26.

27. Лінійна організаційна структура підприємства

28. Функціональна організаційна структура підприємства

29. Лінійно-функціональна організаційна структура підприємства

30. Дивізіональна організаційна структура підприємства

31. Матрична організаційна структура підприємства

32. 2.4. Планування діяльності підприємства

33. Планування діяльності підприємства є однією з основних функцій управління, на підставі якої реалізуються усі інші функції. Воно

полягає у науковому обґрунтуванні стратегічних
і поточних цілей на основі всебічного вивчення
умов функціонування підприємства та розробці
таких економічних показників і заходів, які при
обмежуючих умовах зовнішнього і внутрішнього
середовища, дають можливість забезпечити
підприємству досягнення результатів, що
сприяють його виживанню і подальшому
розвитку.
English     Русский Rules