Лекція 4-5. Тема: Становлення творчої особистості в онтогенезі    
Обговоримо
Творча особистість - сплав
Спадковість і талант (Оствальд проти Гальтона)
Діти д.в. – розвиток здібностей, як основи творчості
Творчість молодих
Наша експериментальна робота передбачала кілька етапів:
Експеримент методика „Вибір в дії”
Зведена таблиця дослідження за методикою «Вибір в дії» №1
Соціограма
Програма корекційної роботи:
Зведена таблиця дослідження за методикою «Вибір в дії» №3
Соціограма
Отже:
Завдання дослідження:
2.07M
Categories: pedagogypedagogy sociologysociology

Становлення творчої особистості в онтогенезі. (Лекція 4-5)

1. Лекція 4-5. Тема: Становлення творчої особистості в онтогенезі    

Лекція 4-5. Тема: Становлення
творчої особистості в онтогенезі

2.

Загальні умови розвитку т. о. в
онтогенезі.
Діти д.в. – розвиток здібностей, як
основи творчості
Можливості дітей шкільного віку і
творчість
Творчість молодих
Творчість, обдарованість , талант в
зрілості.
Золота осінь.

3. Обговоримо

Чому Бридке Каченя виросло
прекрасним лебедем, всупереч тиску
жорстокого оточення?
Є думка, що обдаровані діти вміють
подбати про себе. Талант, геній
обов»язково проб»є дорогу.

4. Творча особистість - сплав

Генетики
Середовища
Внутрішніх умов (структур О., що
склалися)

5. Спадковість і талант (Оствальд проти Гальтона)

Династії творчих людей – вихідці з
народу
Карти локалізації здібностей Галля
Тип ВНД
Кореляція: задатки – здібності
Логіка: задатки – здібності
Компенсаторні можливості
аналізаторів

6.

. Л.С.Виготський: «Кожен
винахідник, навіть геніальний, є
рослиною свого часу і свого
середовища. Його творчість
виходить з тих потреб, які
виникли до нього і спирається на
ті можливості, що існують поза
ним. Саме тому ми помічаємо
сувору послідовність в історії
техніки і науки»

7.

Соціалізація: первинна і вторинна
(спеціалізована)
Перешкоди:
Зовнішні: фізичні можливості, стан
здоров»я, відсутність необхідних умов,
форс-мажорні обставини, але вони
часто долаються волею людей.
Освітні парадигми.
Внутрішні: Усталені культурні
обмеження, норми, тиск групи

8. Діти д.в. – розвиток здібностей, як основи творчості

Проглядається коло інтересів,
пріоритети
Інтерес перебудовує пізн.сферу
Працездатність, зайнятість
Увага і її розподіл
Допитливість
Ранній розвиток – діють інші закони

9.

Діти
– вундеркінди: розширювачі
проблем
Прискорений розвиток. Н.Вінер в 3
роки говорив і читав трьома мовами,
Лейбніц з 6-ти років вчився сам, а з 14
писав твори.
Палітра обдарованості: словесна
творчість, поетична, музична,технічна
Не помічена обдарованість –

10.

Діти дошкільного і шкільного віку
Розуміння, підтримка, заохочення в
пізнанні світу
Педантичність, гіперопіка, гіпоопіка,
авторитарність.
психологічні принципи творчого розвитку
дітей (А.В Запорожець,Д.Б. Ельконін, М.І
Лісіна,
Л.А.Венгер,І.Д.Бех,О.Ю.Буров,Н.В.Камиши
н та інші).
Амер.вчені вивчили 400 знаменитостей.
60% мали проблеми
(Ейнштейн,Гоголь, Дарвін).

11. Творчість молодих

Вундеркиндом быть -дело простое
Вундерюношей много трудней
Стихання таланту (змінюються
критерії)
Кожен, у кому сидить Рафаель
повинен мати право розвиватися
Школа орієнтована на середнього учня

12. Наша експериментальна робота передбачала кілька етапів:

Вивчення системи відносин, яка склалася в старшій
групі.
Аналіз міжособистісних відносин та продумування
системи роботи, яка повинна добре вплинути на
корекцію та розвиток відносин, на формування
позитивних взаємин між дітьми.
Реалізація моделі роботи з дітьми.
Проведення повторного вивчення системи
міжособистісних відносин, перевірка ефективність
запропонованої моделі формування позитивних
відносин між дітьми.

13.

Для дослідження була обрана старша
група ДНЗ № 63 м. Києва в
Солом’янському районі.
Щоб вивчити відносини дітей групи ми
використали соціометричний
експеримент методику „Вибір в дії”.

14. Експеримент методика „Вибір в дії”

Мета. Встановити статус кожної дитини в групі
однолітків, з’ясувати причини, що його зумовлюють.
Навчитись розпізнавати соціальні статуси кожної
дитини, створювати підгрупи із складом учасників,
що позитивно ставляться один до одного.
План проведення:
Бесіда з дітьми і запис інформації.
Обробка матеріалів і створення таблиці-матриці.
Створення таблиці-соціограми.
Створення таблиці мотивів.
Аналіз результатів дослідження.
Висновки.

15. Зведена таблиця дослідження за методикою «Вибір в дії» №1

16. Соціограма

17. Програма корекційної роботи:

цикл корекційних занять для дітей „Школа спілкування”
(Додаток З),
заняття на теми: „У якому вчинку живе добро” (Додаток Л),
„Формування у дітей морально-етичних якостей” (Додаток К),
„Ввічливі слова” (Додаток Д),
„Все починається з добра” (Додаток А),
бесіда на морально-етичну тему „Будь чуйним і уважним”
(Додаток У),
читання і обговорення оповідання В.О.Сухомлинського „Сиві
волосинки” (Додаток Ж),
консультація для батьків „Засвоєння моральних норм та
правил на заняттях та в повсякденному житті” (Додаток Б),
лекція для батьків на тему „Аспекти виховання у дитини
самоповаги” (Додаток Р),
консультація для батьків „Сім'я та самооцінка дитини”
(Додаток С), консультація для батьків „10 помилок у вихованні
дітей” (Додаток Т).

18. Зведена таблиця дослідження за методикою «Вибір в дії» №3

19. Соціограма

20.

Процент популярних
дітей
16,5%
5,5%
44,5%
33,5%
Кількісь дітей що
належать до
прийнятих (друге
коло )
Кількість дітей що
знаходяться в
третьому колі
спілкування
Процент ізольованих
дітей
Процент популярних
дітей
39,0%
22,2%
38,8%
Кількісь дітей що
належать до
прийнятих (друге
коло)
Кількість дітей що
знаходяться в
третьому колі
спілкування

21. Отже:

З тієї миті, як дитина потрапляє в групу ровесників, її
індивідуальний розвиток уже не можна розглядати і
вивчати поза взаєминами з іншими членами групи.
Саме на основі досвіду спілкування з ровесниками
формуються моральні якості підростаючої
особистості, насамперед ті, які визначають її
ставлення до людей.
Досвід перших відносин з однолітками є тим
фундаментом, на якому будується подальший
розвиток особистості дитини.
Низький статус дитини у групі ровесників не є
необоротним явищем, його можна змінити.
При правильному педагогічному впливі у дітей можна
сформувати позитивне гуманне ставлення до
однолітків.

22. Завдання дослідження:

1. Вивчити наукову психолого-педагогічну літературу з
проблеми.
2. Проаналізувати матеріали педагогічної та
періодичної преси.
3. Розробити систему роботи спрямовану на
діагностування відносин в групі дітей 6-го року
життя в освітньому процесі ДНЗ.
4. Спланувати систему роботи спрямовану на
корекцію відносин дошкільників старшої групи в
практиці роботи вихователя.
5. Підготувати методичні рекомендації щодо
формування позитивних відносин у дітей
дошкільного віку.
English     Русский Rules