Поняття полікультурністі
Особливістю ХХІ століття є тенденція до формування полікультурного простору в умовах глобалізаційно-інформаційних змін суспільства.
Основні риси полікультурної особистості:
Основним шляхом розвитку полікультурності є збільшення обсягів міжкультурної комунікації
Дякую за увагу!
1.01M
Category: policypolicy

Поняття полікультурністі

1. Поняття полікультурністі

ПОНЯТТЯ ПОЛІКУЛЬТУРНІСТІ

2.

Полікультурність – це політика, заснована на ідеї рівнозначної цінності
культур усіх народів, паралельного існування культур з метою їх
взаємного проникнення, збагачення й розвитку в загальнолюдському
руслі масової культури.

3. Особливістю ХХІ століття є тенденція до формування полікультурного простору в умовах глобалізаційно-інформаційних змін суспільства.

ОСОБЛИВІСТЮ ХХІ СТОЛІТТЯ Є
ТЕНДЕНЦІЯ ДО ФОРМУВАННЯ
ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОІНФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН
СУСПІЛЬСТВА.

4.

Основні засади полікулярності:
1. рівноправність етнокультурних спільнот, рівні умови для їх
існування, вивчення, тощо
2. усвідомлення кожною особистістю своєї культурної ідентичності
3. міжкультурні взаємини в різних сферах життя
4. терпимість і толерантність

5.

З метою розвитку
полікультурної
компетентності суспільства
варто впроваджувати
полікультурне виховання.

6.

Метою полікультурного виховання є створення
полікультурної особистості.

7.

Основи полікультурного виховання:
виховання взаємоповаги та толерантного ставлення між
представниками різних груп
формування розуміння і необхідності співпраці між
державами усвідомлення людини, її життя як найвищої
цінності
формування в учнівської молоді гуманістичного світогляду,
культури миру та відмови від насильства
виховувати розуміння прав, свобод і обов'язків, уміння їх
реалізовувати і захищати
організація пізнавальної діяльності учнів з метою збагачення
їх знань про культуру міжнаціональних відносин

8. Основні риси полікультурної особистості:

ОСНОВНІ РИСИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ:
Толерантність
Комунікабельність
повага до цінностей інших культур
обізнаність про інші культурні цінності

9. Основним шляхом розвитку полікультурності є збільшення обсягів міжкультурної комунікації

ОСНОВНИМ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ
ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ Є ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

10.

Розв’язання проблеми
співвідношення національного і
загальнолюдського в культурі
залежить від конкретної
філософської інтерпретації
багатьох інших проблем, зокрема
від єдності та розмаїття світової
історії, сутності суспільного
прогресу, природи національного,
співвідношення змісту і форми в
культурі.

11. Дякую за увагу!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules