Мақсаты:
Тапсырмалар:
Компьютерлік желі
Жергілікті желінің негізгі түсініктері
Компьютерлік желілердің классификациясы
Территориалдық таралымы бойынша
Тиістілігі бойынша
Ақпаратты тасымалдау жылдамдығы бойынша
Тасымалдау ортасы бойынша
Компьютерлерді жергілікті желіге біріктіру үшін, оларды бір-бірімен коаксиальді кабель көмегімен байланыстыру қажет. Компьютерлер арасы
Жергілікті желінің негізгі функциялары
Шиналық топология
Сақиналық топология.
Жұлдыз тәрізді топология.
Коммуникациялық желінің әдістері
Аймақтық компьютерлік желілер
Корпоративті компьютерлік желілер
Желілік операциялық жүйе.
Желіде жұмыс істеу.
Қортынды:
450.50K
Category: informaticsinformatics

Жергілікті желінің негізгі түсініктері. Функциялары. Желі топологиясы

1.

2. Мақсаты:

Қазіргі кездегі
жергілікті
желілермен танысу.

3. Тапсырмалар:

1.
2.
3.
Жергілікті желінің негізгі
түсініктері.
Жергілікті желінің негізгі
функциялары.
Желі топологиясы.

4. Компьютерлік желі

Компьютерлік желі дегеніміз – әр түрлі ақпарат
тасымалдауыштарын қолданбай-ақ, компьютерлер
арасында ақпарат алмасуға мүмкіндік беретін
компьютерлер мен басқа да құрылғылардың
жиынтығы.
Компьютерлік желілер пайдаланушылардың жылдам
ақпарат алмасуын қамтамасыз етумен қатар,
принтерлер мен басқа да қосымша құрылғыларды
біріге пайдалануға, бір мезгілде бірнеше адамның бір
құжатпен жұмыс жасауына мүмкіндік береді.

5. Жергілікті желінің негізгі түсініктері

Жергілікті желі (LAN - Loсal Area Network)
— дербес компьютерлерді бір-бірімен немесе
оларды желі сервері рөлін атқаратын
қуатты компьютермен байланыстырып
тұратын желінің ең қарапайым түрі
(түрлі-түсті
құралдар,
принтерлер,
сканерлер және т.б.), желінің басқаруымен
жұмыс істейтін операциялық жүйе.

6. Компьютерлік желілердің классификациясы

Компьютерлік желілерді мынадай қасиеттері
бойынша сипаттауға болады:
Территориалдық таралымы;
Ведомстволық тиістілік;
Ақпаратты тасымалдау жылдамдығы;
Тасымалдау ортасы;

7. Территориалдық таралымы бойынша

КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР
жергілікті
аймақтық
ауқымды

8. Тиістілігі бойынша

КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР
ведомстволық
мемлекеттік

9. Ақпаратты тасымалдау жылдамдығы бойынша

КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР
төменжылдамдықты
орташажылдамдықты
жоғарыжылдамдықты

10. Тасымалдау ортасы бойынша

КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР
коаксиальді
талшықты-оптикалық
радиоканалдар
бойымен
инфрақызыл
диапазонда
иірулі сымдарда

11.

Жергілікті желіге қосылған әрбір
компьютер арнайы тақшамен
(желілік адаптер) жабдықталуы
керек.
Компьютерлер
(желілік
адаптерлер) бір-бірімен кабельдер
арқылы байланысады.

12.

13. Компьютерлерді жергілікті желіге біріктіру үшін, оларды бір-бірімен коаксиальді кабель көмегімен байланыстыру қажет. Компьютерлер арасы

Компьютерлерді жергілікті
желіге біріктіру үшін, оларды
бір-бірімен коаксиальді кабель
көмегімен байланыстыру
қажет. Компьютерлер
арасында концентратор немесе
хаб деп аталатын арнайы
құрлымы арқылы информация
алмастыралады.

14. Жергілікті желінің негізгі функциялары

1. Олардың арасында мәлімет
алмасады;
2. Желі тұтынушыларына
есептеу құрылғыларын
пайдалануға болады.

15.

Жергілікті желідегі компьютерлердің бірбірімен геометриялық байланысу тәсілі
топология деп аталады.

16. Шиналық топология

Файлдық сервер

17. Сақиналық топология.

Файловый сервер

18. Жұлдыз тәрізді топология.

Файловый сервер

19. Коммуникациялық желінің әдістері

1.

20. Аймақтық компьютерлік желілер

Жергілікті желі бір-бірінен қашықта
орналасқан компьютерлерді (мысалға бір
қаланың
екі
шетінде
орналасқан
мекемелердің
компьютерлерін)
байланыстыра алмайды. Бір қала мен
ауданда немесе бір мемлекетте орналасқан
мекемелердің
компьютерлерін
өзара
біріктіру
үшін
аймақтық
желілер
құрылады.

21. Корпоративті компьютерлік желілер

Көптеген ірі мекемелер өз желісінде орналасқан
ақпаратты бөгде адамдардың қол сұғуынан сақтау үшін
осы мекемеге тиесілі өз желісін, яғни корпоративті
желіні құрады. Корпоративті желіге банк мекемелері
мен олардың филиалдарын, әскери ұйымдарды,
сақтандыру
компаниялары
т.б.
ұйымдардың
компьютерлерін біріктіретін желілерді жатқызуға
болады. Корпоративті желі әр түрлі қала немесе
мемлекетте орналасқан мыңдаған, тіпті он мыңдаған
компьютерлерді біріктіре алады (мысал ретінде
Microsoft корпорациясының MSN желісін айтуға болады)

22. Желілік операциялық жүйе.

АЖ
NOVELL Net Ware
АЖ UNIX
АЖ Windows NT

23. Желіде жұмыс істеу.

1. Ерекшеленген желі сервері
(компьютерге қызмет ететін
желі).
2. Бір деңгейлік желі немесе
біршендік (желісіз).

24. Қортынды:

1.
2.
3.
Жергілікті желінің негізгі
түсініктерімен таныстық.
Жергілікті желінің негізгі
функцияларымен таныстық.
Желі топологиясыны оқып білдік.
English     Русский Rules