Ќазіргі есептеу техникасыныњ дамуыныњ сатылыќ сипаттамасы
Маќсаты
ЭЕМ-ніњ бірінші буыны (1945-1955)
ЭЕМ-ніњ екінші буыны (1955-1965)
ЭЕМ-ніњ ‰шінші буыны (1965-1980)
ЭЕМ-ніњ тµртінші буыны (1980-…)
Компьютерлердіњ бесінші буыны - (Жапония, 1980-жылдар)
Компьютер ќалай ж±мыс істейді жєне ќайда ќолданылады?
Ќ±рылысы бойынша компьютерлер бірнеше т‰рге бµлінеді:
Аныќтама
Дербес компьютердіњ негізгі ќ±рылѓылары
Ш ы ѓ а р у ќ ± р ы л ѓ ы л а р ы
Е н г і з у ќ ± р ы л ѓ ы л а р ы
Аќпаратты саќтаудыњ техникалыќ ќ±ралы
Информацияны саќтайтын ќ±рылѓылардыњ кµлемі.
4.83M
Category: informaticsinformatics

Ќазіргі есептеу техникасыныњ дамуыныњ сатылыќ сипаттамасы

1. Ќазіргі есептеу техникасыныњ дамуыныњ сатылыќ сипаттамасы

2. Маќсаты

Мақсаты
ІBM PC дербес компьютерлердің жұмыс істеу
принциптерімен танысу.
ЭЕМ-нің құрамы мен қызметі.

3.

ЭЕМ БУЫНДАРЫ

4. ЭЕМ-ніњ бірінші буыны (1945-1955)

ЭЕМ-нің бірінші буыны
(1945-1955)
электронды шамдармен жұмыс
істейді
есептеу жылдамдығы секундына
10-20 мың операция
әр машинаның өз тілі болды
операциялық жүйелер болған жоқ
енгізу және шығару:
перфоленталар,перфокарталар,
магнитті таспалар

5. ЭЕМ-ніњ екінші буыны (1955-1965)

ЭЕМ-нің екінші буыны
(1955-1965)
жартылай өткізгіш элементтер –
транзисторлар
(1948, Дж. Бардин, У. Брэттейн и У.
Шокли)
жылдамдығы секундына 10-200 мың
операция
алғашқы операциялық жүйелер
алғашқы программалау тілдері: Фортран
(1957), Алгол (1959)
мәліметтерді сақтау құралдары: магниттік
барабандар, магниттік дискілер

6. ЭЕМ-ніњ ‰шінші буыны (1965-1980)

ЭЕМ-нің үшінші буыны
(1965-1980)
интегралды микросхемалар
(1958, Дж. Килби)
есептеу жылдамдығы секундына 1 млн. операцияға дейін
жедел жад – жүздеген мың байт
операциялық жүйелер – жадты,құрылғыларды, процессор
уақытын басқару
программалау тілдері Бэйсик (1965), Паскаль (1970, Н. Вирт), Си
(1972, Д. Ритчи)
программалар үйлесімділігі

7. ЭЕМ-ніњ тµртінші буыны (1980-…)

ЭЕМ-нің төртінші буыны
(1980-…)
үлкен және аса үлкен интегралды схемалардан
(ҮИС, АҮИС) тұратын компьютерлер
дербес компьютерлер
қарапайым пайдаланушылардың пайда болуы, графикалық
интерфейстің қажеттілігі
әрекет ету жылдамдығы секундына 1 млрд. операциядан жоғары
оперативті жад – бірнеше гигабайт
көппроцессорлық жүйе
компьютерлік желілер
мультимедиа мүмкіндіктері (графика, анимация, дыбыс)

8. Компьютерлердіњ бесінші буыны - (Жапония, 1980-жылдар)

Компьютерлердің бесінші буыны (Жапония, 1980-жылдар)
Мақсат – жасанды интеллект қызметін атқаратын
суперкомпьютер құрастыру
Жобаның негізгі сипаты:
барлық мәліметті логикалық тәсілдермен өңдеу
(Пролог тілі)
өте үлкен мәліметтер қоры
параллель есептеулер мүмкіндігін қолдану
бөліп есептеу әдісі
компьютермен дауыстап «сөйлесу»
программалық жабдықтарды аппараттық
жабдықтарға біртіндеп ауыстыру

9. Компьютер ќалай ж±мыс істейді жєне ќайда ќолданылады?

Компьютер қалай жұмыс істейді
және қайда қолданылады?

10. Ќ±рылысы бойынша компьютерлер бірнеше т‰рге бµлінеді:

Құрылысы бойынша компьютерлер
бірнеше түрге бөлінеді:

11.

1946 жылы американ
математигі Джон Фон
Нейман
ЭЕМ-нің жұмыс
атқару принципі мен
құрылғыларын толық
көрсеткен ғалым.

12. Аныќтама

Анықтама
Компьютер- бұл
ақпаратты
іздеуге,жинауға,
сақтауға, өңдеуге
және сандық
пішімде
пайдалануға
арналған құрылғы.

13. Дербес компьютердіњ негізгі ќ±рылѓылары

Дербес компьютердің негізгі
құрылғылары
Компьютердің ең негізгі
құрылғысы –
ЖҮЙЕЛІК БЛОК.
Оның ішінде ДК-ның негізгі
түйіндері орналасқан.
Жүйелік блоктың құрамына
процессор, жедел жад
(RAM), тұрақты есте сақтау
құрылғысы, қоректендіру
блогы, енгізу-шығару
порттары және ақпарат
тасуыштар енеді.

14.

15.

Аналық тақша.
Компьютерде жұмыс істеу кезінде
барлық мәлімет аналық тақша арқылы
өңделеді. Аналық тақша - жүйенің ядросы.
Бұл ДК-нің басты бөлшегі - қалғандарының
барлығы онымен жалғастырылған және
жүйедегі құрылғылардың бәрін нақты аналық
тақша басқарады.
Процессор
Компьютердегі орталық мәліметтер өңдеу
құрылғысы болып табылады. Процессорлар
бағдарламалар жұмысына қажетті есептеулерді
орындайды. Процессор неғұрлым шапшаң
болса, компьютердің жұмыс істеу жылдамдығы
соғұрлым жоғары болады. Процессордың
жылдамдығы мегагерцпен (МГц) өлшенетін
оның тактілік жиілігімен анықталады.

16.

Компьютердің оперативті жадысы (ОЗУ),
немесе RAM (Random Access Memory )–
мәліметтерді қысқа мерзімге сақтау үшін
қызмет етеді.
Тұрғылықты диск
(тұрғылықты диск жетегі) немесе Hard disk
Drive (HDD) - бұл компьютердің негізгі
мәліметтер қоймасы. Тұрғылықты дискінің
сыйымдылығы түрлі компьютерлерде алуан
түрлі болады да, мегабайтпен және
гигабайтпен өлшенеді. Қазіргі заманғы
тұрғылықты дисктердің сыйымдылығы 80-500
Гбайт және одан үлкен болады.

17.

Иілгіш дисктерге диск жетегі
Иілгіш дисктерге диск жетегі 3,5 –
дюймдік дискеттерді оқиды. Бұл дисктер
ауыспалы тасымалдаушылар болып
саналады, олардың сыйымдылығы –
1,44Мб. Компьютерде иілгіш дискілерге
арналған диск жетегі «А» әрпі белгіленеді.
CD және DVD диск жетектері
CD және DVD диск жетектері
мәліметтерді ықшам дисктерге жазуға
және оқуға мүмкіндік береді. CD және
DVD дисктер – ауыспалы
тасымалдаушылар. CD дискке 400Мб,
DVD дискке 4,7 Гб ақпарат сыяды.

18.

Бейнекарта
Монитормен бірігіп бейнекарта дербес
компьютердің ішкі бейнежүйесін құрайды.
«Тұрғылықты жері» бойынша бұл жады
көбінесе бейнежады (videoRAM немесе VRAM)
деп аталады. Бейнежады көлемі неғұрлым
үлкен болса, компьютер кескіндер мен
бейнероликтерді
солғұрлым
үлкен
ажыратылымдықпен және түрлі түстермен
бейнелейді.
Дыбыстық тақша
Дыбыстық тақша компьютерге жоғары
сапалы
дыбыс
тудыруға
және
оны
компьютерге жазуға мүмкіндік береді.
Дыбыстық тақша ұсынатын дыбыспен жұмыс
істеудің
кеңейтілген
мүмкіндіктері
компьютерлік
ойындарда
және
т.б.
бағдардамаларда талап етіледі.

19.

Желілік тақша
Желілік тақша компьютерді
компьютерлер желісіне қосуға мүмкіндік
береді. Желілік тақшалардың бірнеше
типі бар: Ethernet, token ring және
сымсыз желілерге қатынас құруға
арналған тақшалар – ең танымдары
Ethernet және сымсыз желілер.
Порттар
Порттар – корпустың алдыңғы
немесе
артқы
тақтасындағы
ажыратқыштар, оларға әдетте кабель
арқылы әр түрлі құрылғылар қосылады.
Порттарға
қосуға
болатын
құрылғылардың
саны
мен
типі
компьютер порттарының саны мен типіне
тәуелді болады.

20.

МОНИТОР
(немесе дисплей) мәтіндік және
сызбалық ақпаратты бейнелеуге
арналған.
Мониторлар электронды-сәулелі
түтікшелі және сұйық кристалды
дисплейлі, түрлі-түсті және
монохромды болады, бір-бірінен
көлемі жағынан ерекшеленеді.
(әдетте кинескоп немесе матрица
диагоналы-9-42 дюйм(немесе 23106см)болады).

21.

ПАЙДАЛАНУШЫДАН
АҚПАРАТТЫ КОМПЬЮТЕРГЕ
ЕНГІЗУГЕ АРНАЛҒАН
ПЕРНЕТАҚТА
ТЫШҚАН – басқарушы
ақпаратты енгізу
құрылғысы.Қазіргі кездегі
графикалық тілдесуі бар
амалдық жүйелер үшін бұл
басқару үшін аса қажет құрылғы.

22.

23.

24. Ш ы ѓ а р у ќ ± р ы л ѓ ы л а р ы

Шығаруқұрылғылары
Принтер
экрандағы
экрандағы құжаттың
құжаттың көшірмесін
көшірмесін
қағазға
қағазға басып
басып шығаратын
шығаратын құрылғы.
құрылғы.
Түрлері:
Түрлері: матрицалық,
матрицалық, лазерлік
лазерлік
және
және сия
сия бүріккіш.
бүріккіш. Принтерлер
Принтерлер
сондай-ақ
сондай-ақ түрлі-түсті
түрлі-түсті және
және
монохромды
монохромды болып
болып бөлінеді
бөлінеді..
Плоттер (графиксызғыш)
сызбаларды (графиктерді,суреттерді) қағазға шығаруға арналған
құрылғы. Плоттер медициналық зерттеулерде электрокардиографияда
(ЭКГ), фонокардиографияда (ФКГ), эхо энцефалографияда (ЭЭГ) және
т.б. қолданылады.
Колонка (дыбыстауыш)
дыбыстық ақпаратты шығаруға
арналған құрылғы.

25. Е н г і з у ќ ± р ы л ѓ ы л а р ы

Енгізу құрылғылары
Сканер- парақ бетіндегі
мәліметтерді (мәтін, сурет,
график) оқып, оны
компьютерге енгізеді.
Мәліметтерді алмасу құрылғылары
Желілік адаптерМодем-компьютерлерге
өзара (телефон желілері
немесе байланыс желілері
арқылы)мәлімет алмасуға
мүмкіндік беретін құрылғы
жергілікті желіге
компьютерді
біріктіретін арнайы
құрылғы

26.

Енгізу – шығару порттары ішкі негізгі құрылғылармен байланыс
жасайтын арнайы порттан және шеткері құрылғылармен (принтер,
тышқан тетігі т.с.с) байланыстыратын жалпы мақсаттағы порттардан
тұрады. Жалпы мақсаттағы порттар LPT1-LPT3 деп белгіленетін
параллель және COM1-COM3 болып белгіленетін тізбекті бөліктерге
жіктеледі. Параллель порттар жұмысты жылдам істейді, бірақ
байланысу үшін көбірек сым шоғырларын керек етеді.(принтермен
жалғасатын порт параллель, ал модеммен телефон желісі арқылы
байланысатын порт тізбекті түрге жатады.)

27.

Компьютерлік
жүйелер
Hardware
Аппараттық
жабдықтама
Есептеу техникасының
аппараттық
конфигурациясын
құрайды.
Орталық процессор,
енгізу,шығару
құрылғылары
есте сақтау құрылғысы
Software
Программалық
жабдықтама
ЭЕМ-нің жұмысын
қамтамасыз
ететін программалар
жиынынан тұрады.
Қолданбалы,мәтіндік,
тестілік программалар,
драйверлер,
утилиттер.

28.

Жады –
компьютердің құрамына міндетті түрде
енетін элементтердің бірі. Жадылар бір - бірінен
өлшеміне ақпаратты сақтау мерзіміне және
т.б. параметрлеріне қарай ажыратылады.
Ішкі жады
Сыртқы жады

29. Аќпаратты саќтаудыњ техникалыќ ќ±ралы

АҚПАРАТТЫ САҚТАУДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
СТРИМЕРЛЕР- мәліметтерді магниттік таспада сақтауға
арналған құрылғылар. Стримерлерге арналған магниттік
таспалардың (картридж) көлемі жүздеген мегабайтқа жетеді.

30. Информацияны саќтайтын ќ±рылѓылардыњ кµлемі.

Информацияны сақтайтын
құрылғылардың көлемі.
RAM – 640 kb-тан 1 Gb дейін
ROM - 64 kb
HDD - 10 Gb-тан 100 Gb-қа дейін
FDD - 1,44 Mb
CD-ROM – 800 Mb
Flash – 7 Gb дейін
DVD (Digital Versatile Disk) - 4,7 Gb

31.

Спасибо за
внимание
English     Русский Rules