Хвороби, які викликають види роду Phytophthora
13.66M
Category: biologybiology

Грибоподібні організми царства Protozoa

1.

Тема
Грибоподібні організми царства Protozoa

2.

Система грибів та грибоподібних організмів
Грибоподібні організми
Царство Протозої
PROTOZOA
Відділ Акразіомікотові
слизовики –
Відділ Acrasiomycota
Відділ Справжні
слизовики –
(Відділ Myxomycota)
Відділ
Плазмодіофоромікотові
слизовики –
Відділ
Plasmodiophoromycota
Царство Хромісти
CHROMISTA
Відділ Ooмікотові –
Відділ Oomycota
Відділ
Гіфохітріомікотові –
Відділ
Hyphochytriomycota
САМ
Відділ
Лабіринтуломікотові
Відділ
Labyrinthulomycota
САМ
Справжні гриби
Царство Гриби - FUNGI
Відділ Хітридіомікотові
Відділ Chytriodiomycota
Відділ Зигомікотові
Відділ Zygomycota
Відділ Аскомікотові
Відділ Ascomycota
Відділ Базидіомікотові
Відділ Basidiomycota
Анаморфні гриби,
Дейтероміцети
(Fungi imperfecti)
САМ

3.

ЦАРСТВО PROTOZOA
Царство еукаріот, яке включає переважно організми, вегетативне тіло яких
представлене однією амебоїдною клітиною, плазмодієм чи псевдоплазмодієм,
позбавлених клітинної стінки у трофічній фазі.
псевдоплазмодій
плазмодій
амебоїдні клітини
Грибоподібні організми цього царства - збірна (поліфілітична) група:
походять від різних предкових організмів

4.

псевдоподія
травна
вакуоля
фагоцитоз
ядро

5.

Система грибів та грибоподібних організмів
Грибоподібні організми
Царство Протозої
PROTOZOA
Відділ Акразіомікотові
слизовики –
Відділ Acrasiomycota
Відділ Справжні
слизовики –
(Відділ Myxomycota)
Відділ
Плазмодіофоромікотові
слизовики –
Відділ
Plasmodiophoromycota
Царство Хромісти
CHROMISTA
Відділ Ooмікотові –
Відділ Oomycota
Відділ
Гіфохітріомікотові –
Відділ
Hyphochytriomycota
САМ
Відділ
Лабіринтуломікотові
Відділ
Labyrinthulomycota
САМ
Справжні гриби
Царство Гриби - FUNGI
Відділ Хітридіомікотові
Відділ Chytriodiomycota
Відділ Зигомікотові
Відділ Zygomycota
Відділ Аскомікотові
Відділ Ascomycota
Відділ Базидіомікотові
Відділ Basidiomycota
Анаморфні гриби,
Дейтероміцети
(Fungi imperfecti)
САМ

6.

Біохімічні ознаки відділу
Біосинтез лізину - ?
Цитологічні ознаки
1. Клітинні покриви відсутні (спори мають хітинову клітинну стінку)
2. Плазмодії багатоядерні (первинні – монокаріонтичні,
вторинні – гетерокаріонтичні).
3. Кристи мітохондрій трубчасті (!) та пластинчасті.
4. Зооспори з двома передніми гладенькими нерівними
джгутками; є апарат проникнення в клітину господаря – адгезорій
зооспора
Механізм проникнення у клітину господаря
L –ліпідна глобула, R – капсула зі стилетом, V – вакуоля, A – адгезорій, St – стилет, Sc – канал стилету

7.

Розмноження
1. Безстатеве розмноження – ендогенні спори (зооспори)
2. Безстатеве розмноження – екзогенні спори (зооспорогенні цисти)
3. Статевий процес – ізогамія
Плазмодії
Зооспорогенні цисти (“спори”)

8.

Клас Плазмодіофороміцетові - Plasmodiophoromycetes
Плазмодіофора капустяна - Plasmodiophora brassicae
паразит хрестоцвітних, збудник хвороби “кіла капусти”
Спонгоспора підземна –
Spongospora subterranea
збудник хвороби “порошиста
парша бульб картоплі”

9.

Життєвий цикл
утворення зооспорогенних цист (“спор”)
зооспорогенна циста (“спора”)
зооспора (“первинна зооспора”)
зооспорангії
R! (мейоз)
каріогамія
Вторинні гетерокаріотичні
плазмодії у клітинах кореня
дикаріонтична клітина
злиття (планзигота)
ізогамія
ізогамета
(“вторинна
зооспора”)
Первинний монокаріотичний
плазмодій у
кореневому волоску

10.

Тема
Грибоподібні організми царства Chromista

11.

Система грибів та грибоподібних організмів
Грибоподібні організми
Царство Протозої
PROTOZOA
Відділ Акразіомікотові
слизовики –
Відділ Acrasiomycota
Відділ Справжні
слизовики –
(Відділ Myxomycota)
Відділ
Плазмодіофоромікотові
слизовики –
Відділ
Plasmodiophoromycota
Царство Хромісти
CHROMISTA
Відділ Ooмікотові –
Відділ Oomycota
Відділ
Гіфохітріомікотові –
Відділ
Hyphochytriomycota
САМ
Відділ
Лабіринтуломікотові
Відділ
Labyrinthulomycota
САМ
Справжні гриби
Царство Гриби - FUNGI
Відділ Хітридіомікотові
Відділ Chytriodiomycota
Відділ Зигомікотові
Відділ Zygomycota
Відділ Аскомікотові
Відділ Ascomycota
Відділ Базидіомікотові
Відділ Basidiomycota
Анаморфні гриби,
Дейтероміцети
(Fungi imperfecti)
САМ

12.

ЦАРСТВО CHROMISTA
Царство еукаріот, спільною фенотипічною ознакою яких є наявність унікальних
субмікроскопічних волосків на поверхні джгутиків – ретронем (мастигонем), а
також – трубчастих крист мітохондрій.
Ретронеми утворюються у
перинуклеарному
просторі - між зовнішньою
та внутрішньою
мембранами ядерної
оболонки
Грибоподібні організми цього царства - монофілітична група: походять від
водоростей, які вторинно втратили пластиди.

13.

Відділ Оомікотові (Oomycota)
Відділ нараховує понад 800 видів
Прісноводні, морські та наземні паразити та сапротрофи
Saprolegnia
Plasmopara

14.

Біохімічні ознаки відділу
1. Рослинний шлях біосинтезу лізину (ДАП-шлях)
Цитологічні ознаки
1. Наявність целюлозних клітинних оболонок
2. Мітохондріальні кристи трубчасті.
3. Джгутикові стадії – зооспори з двома нерівними
джгутиками (передніми або бічними);
поверхня локомоторного джгутика
з ретронемами

15.

Морфологічні ознаки
1. Вегетативне тіло – багатоядерний розгалужений неклітинний міцелій.
Клітинними перегородками (септами) відділяються лише спорангії та гаметангії
2. Вегетативне розмноження – поділ міцелію
оогоній
яйцеклітина
антеридій
3. Безстатеве розмноження – зооспорами
4. Статевий процес – оогамія
(антеридій не диференціюється на гамети)
гіфа

16.

Клас Ооміцети - Oomycetes
1. Порядок Сапролегніальні - Saprolegniales
Рід Сапролегнія - Saprolegnia
неклітинний міцелій
оогоній
антеридій
чоловічі ядра
яйцеклітини
Сапролегнія паразитична
(Saprolegnia parasitica) –
небезпечний збудник
хвороби риб –
сапролегніозу
циста
зооспора з
апікальними
джгутиками
зооспора з
латеральними
джгутиками
зиготи
зооспорангій
септа
зигота, що проростає

17.

Клас Ооміцети - Oomycetes
2. Порядок Пітіальні - Pythiales
Рід Фітофтора – Phytophtora (65 видів)
Зооспорангій (2n)
спорангієносці з зооспорангіями,
що виходять через продихи
Фітофтора інфекційна
(Phytophtora infestans)
Збудник хвороби
фітофтороз,
або несправжня
борошниста
роса пасльонових
неклітинний міцелій
з гаусторіями у міжклітинному
просторі листка
Зооспори (2n)
R!
оогоній
яйцеклітина
антеридій
утворення гаусторії
зигота
зигота, що
проросла
зооспорангієм
на спорангієносці

18.

Симптоми ураження Phytophtora infestans

19.

Phytophthora infestans мав безпосередній вплив на історичні процеси людства.
Завезений до Європи у 1830-х рр.
У 1840-х роках гриб знищив плантації картоплі в Ірландії та Німеччині,
спричинивши голодомор та масову еміграцію населення з цих країн!

20. Хвороби, які викликають види роду Phytophthora

1. P. infestans — фітофтороз картоплі та томатів
2. P. cinnamomi — коренева гниль авокадо, евкаліпту та ін. деревних
рослин
3. P. cactorum — плодова гниль (>154 рослин-господарів)
1
2
3

21.

3. Порядок Пероноспоральні - Peronosporales
Родина Альбугові - Albuginaceae
Рід Альбуго - Albugo
булавовидні спорангієносці
та ланцюжки спорангіїв
Albugo candidа (альбуго сніжно-білий)
паразит хрестоцвітних
(уражує біля 240 видів рослин)
найбільш відомий – на Capsella bursapastoris

22.

3. Порядок Пероноспоральні - Peronosporales
Родина Пероноспорові – Peronosporaceae (600 видів)
Рід Плазмопара - Plasmopara
уражені органи
спорангієносці, що виходять
через продихи листка
зиготи у міжклітинному
просторі листка
зооспора
спорангієносець зі спорангіями
спорангієносці
моноподіально
розгалужені під
прямим кутом
(“конідіями”)
Plasmopara viticola (Плазмопара виноградова)–
збудник хвороби несправжня борошниста роса (мільдью) винограду

23.

3. Порядок Пероноспоральні - Peronosporales
Родина Пероноспорові - Peronosporaceae
Рід Плазмопара - Plasmopara
Plasmopara helianthi (плазмопара соняшникова) –
збудник несправжньої борошнистої роси соняшника.
Завезений у Європу із Пн. Америки у ХХ ст.

24.

3. Порядок Пероноспоральні - Peronosporales
Родина Пероноспорові - Peronosporaceae
Рід Плазмопара - Plasmopara
Plasmopara nivea (плазмопара сніжно-біла) –
збудник несправжньої борошнистої роси яглиці

25.

2. Порядок Пероноспоральні - Peronosporales
Родина Пероноспорові - Peronosporaceae
Рід Пероноспора - Peronospora
Peronospora tabacina (пероноспора тютюну) –
збудник несправжньої борошнистої роси тютюну

26.

2. Порядок Пероноспоральні - Peronosporales
Родина Пероноспорові - Peronosporaceae
Рід Пероноспора - Peronospora
Peronospora destructor (пероноспора деструктивна) –
збудник несправжньої борошнистої роси цибулі
English     Русский Rules