Мій навчальний заклад
22.35M
Categories: educationeducation advertisingadvertising

Мій навчальний заклад (професійно-технічне училище №26 поліграфістів в Харкові)

1. Мій навчальний заклад

Підготувала:
учениця
Групи ОКВ-ЕОМ-1
Рєчкіна Тетяна

2.

План
1
2
Історія
Адміністрація навчального закладу
3
Професії на базі 9 класів
4
Професії на базі 11 класів
5
Наші досягнення

3.

Історія
Наша історія розпочинається 5 жовтня 1966 року, коли
відкрило свої двері професійно-технічне училище №26
поліграфістів.
У всі часи в Харкові успішно працювала велика армія
професійних видавців, поліграфістів, технічних працівників.
Треба зазначити, що ці кадри теж, в основному, готувалися
в Харкові. До революції - на відповідному відділенні
технологічного институту. У 20-х роках Харків був столицею
України, тут діяли поліграфічні інститут та технікум (будинок
зберігся до цього часу на початку Московського
проспекту), а також школа ФЗН (у приміщенні колишнього
шрифто-ливарного заводу). Після війни в Харкові створили
ремісниче училище поліграфістів, яке діяло аж до 1955 року.
4 жовтня 1966 року, за наказом № 217 відкрито технічне
училище № 26, за роки діяльності якого, підготовлено понад
дев’ять тисяч кваліфікованих робітників.

4.

15 жовтня 1999 року сталася знаменна подія - урочисте
відкриття нового навчально-виробничого корпусу. Тепер
територію навчального закладу, що знаходиться на вулиці
Івана Камишева, 37, прикрашає чотирьох-поверхова сучасна
споруда загальною площею понад п’ять тисяч квадратних
метрів, збудована у формі розгорнутої книги,
а в її стінах за проектною потужністю набуватимуть
спеціальність
і середню освіту 540 учнів - майбутніх поліграфістів.
Проект будови можна сміливо вважати пам’ятником книзі.
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 10.08.2011 р. №978 "Про удосконалення
управління професійно-технічною освітою та її фінансового
забезпечення" Харківський професійний поліграфічний
ліцей перейменовано в Державний навчальний заклад
"Харківський поліграфічний центр професійно-технічної
освіти".

5.

Наші випускники працюють як на підприємствах Харкова
І України, так і за межами нашої держави. Їх охоче
приймають для подальшого навчання Українська
інженерно - педагогічна академія, Харківський
національний університет радіоелектроніки, Українська
академія друкарства.

6.

Адміністрація навчального
закладу
Директор,
кандидат педагогічних наук
Пономарьова
Виктория Володиміровна
Директор - найвища посадова особа
у навчальному закладі, діє від імені
ДНЗ «Поліграфічний центр ПТО»,
представляє в усіх організаціях,
укладає договори, видає фінансові
доручення, видає накази, вказівки
директора є обов’язковими для
викладачів, майстрів в/н, учнів.
Директор організовує планування
змісту та забезпечення навчальновиховного процесу. Директор керує
роботою своїх заступників, узгоджує
спільну діяльність адміністрації з
громадськими організаціями, директор
наділений адміністративною владою.

7.

Головний бухгалтер
Плотнікова
Олена Миколаївна
Головний бухгалтер - визначає,
формулює, здійснює координує
організацію та ведення
бухгалтерського обліку, виконання
кошторису Центру.Здійснюе контроль
за ефективним використанням
матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів.

8.

Заступник директора
з навчально - виробничої роботи
Давиденко
Валентина Федорівна
Заступник директора з навчальновиробничої роботи - відповідає за
правильну організацію навчальної і
виробничої роботи, виконання
навчальних планів і програм, якість
викладання предметів, знань і вмінь
учнів; керує діяльністю педагогічних
працівників закладу і здійснює
контроль за навчальною роботою
майстрів в/н, викладачів, успішністю і
відвідуванням занять учнів.

9.

Заступник директора
з виховної роботи
Моісеєнко
Світлана Вікторівна
Заступник директора з навчальновиховної роботи - організовує
виховну позаурочну та гурткову
роботу, здійснює методичне
управління виховним процесом,
забезпечує дотримання норм і правил
техніки безпеки в під час проведення
виховних заходів, підтримує тісний
зв’язок з службою у справах дітей,
залучає громадські організації до
проведення профілактичної роботи у
навчальних групах.

10.

Старший майстер
Кузнєцова
Світлана Юріївна
Старший майстер - розробляє
плани виробничого навчання для
учнівських груп за професіями і
забезпечує їх виконання, надає
методичну і технічну допомогу
майстрам в/н, забезпечує найбільш
ефективні форми організації роботи
майстрів в/н з учнями, сприяє
зміцненню і збереженню матеріальнотехнічної бази майстерень.

11.

Професії на базі 9 класу
На базі 9 класів
термін навчання 3 роки, з одержанням повної загальної
середньої освіти:
ДРУКАР ОФСЕТНОГО ПЛОСКОГО ДРУКУВАННЯ,
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ПОЛІГРАФІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ,КАСИР
(В БАНКУ)
термін навчання 3,5 роки, з одержанням повної загальної
середньої освіти:
ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІК
З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІЧИЛЬНООБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН

12.

Професії на базі 11 класів
На базі 11 класів
термін навчання1 рік (III, II категорія); 1,5 року
(ІІІ, ІІ, І категорія):
ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ
термін навчання 1 рік
ДРУКАР ОФСЕТНОГО ПЛОСКОГО ДРУКУВАННЯ
термін навчання 1,5 року;
ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ, ПАЛІТУРНИК
при подовженні навчання до 2 років випускник отримає також І
категорію з професії
ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО
НАБОРУ

13.

Наші досягнення
English     Русский Rules