6.21M
Category: pedagogypedagogy

Атестація закладу

1.

АТЕСТАЦІЯ ЗАКЛАДУ
Дошкільний навчальний заклад
функціонує з 1936 року.

2.

ВІДКРИТА ПУБЛІЧНА
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(ЯСЕЛ – САДКА) №7
“ДЮЙМОВОЧКА”, МІСТА
СЛАВУТИ, ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ.
2017 РІК

3.

ФІНАНСУВАННЯ НА УТРИМАННЯ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
Фінансування з бюджету міста:
2012р склало – 1213,6тис. грн;
2013-1303,2 тис. грн.;
2014-1379,8 тис. грн;
2015-1739,8тис. грн;
2016 -2060,7тис. грн.
За кошти бюджету розвитку міста:
2013р. – придбано холодильник - 2,2 тис. грн., електроплита 4-х
камфорна - 6,2 тис. грн., кухонне технологічне обладнання (столи,
стелажі) – 7,4 тис. грн
2014р. - придбано м’ясорубку –6,8 тис. грн.
придбано холодильник – 4,9тис. грн..
2016р. - придбано портативний комп’ютер – 7,7 тис. грн

4.

ПАСПОРТ ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Потужність -94 місця
Наповнюваність – 178 дітей, що становить 190% від потужності
Мережа -6 груп:
- І молодша група – 30 дітей
- ІІ молодша група №1 - 28
- ІІ молодша група №2 - 28
- Середня група – 30
- Старша група №1 – 32
- Старша група №2- 30
Заклад працює з п'ятиденним робочим тижнем
Площа закладу використовується в повному обсязі
Аналіз комплектування груп за нормативами та показниками вказує
на перевантаження , але фактичне відвідування не виходить за межі
норми.

5.

НОРМАТИВНО – ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про охорону дитинства»
Закон України «Про дошкільну освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»
Закон України «Про дитяче харчування»
Конвенція про права дитини

6.

Санiтарний регламент для дошкiльних навчальних
закладiв 2016 рік
Кодекс законів про працю України
Положення про дошкільний навчальний заклад
Інструкція про ділову документацію в дошкільних
закладах
Типове положення про атестацію педагогічних
працівників

7.

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ЗА ЯКИМИ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАВЧАЛЬНОВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

8.

ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ В ДНЗ
Удосконалення роботи закладу як «Школи сприяння
здоров’ю» з метою збереження та зміцнення здоров’я,
формування активної позиції дитини щодо власного
життя та власної безпеки
Реалізація ідей національно-патріотичного виховання у
контексті розвитку соціально – морального потенціалу
особистості дитини
Сучасні психолого - педагогічні підходи до розвитку
обдарованості дітей в умовах особистісно –
орієнтованого навчання та виховання.
Формування основ економічної грамотності та
життєвої компетентності дошкільника

9.

ПРИНЦИПИ РОБОТИ В ДНЗ
КОЛЕГІАЛЬНИЙ ПІДХІД
ДЕМОКРАТИЧНІ МЕТОДИ
СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ
ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ

10.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

11.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

12.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СЕМІНАРИ

13.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНСУЛЬТАЦІЇ, ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ,
ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

14.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДОБ'ЄДНАНЬ

15.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАЛЕЙДОСКОП ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

16.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО –
ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

17.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ДІТИ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ
13 дітей з багатодітних родин
6 дітей з малозабезпечених родин
1 дитина – інвалід
16 дітей з родин , батьки яких перебували в АТО

18.

КОРЕКЦІЙНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА
З ДІТЬМИ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ

19.

ЛОГОПЕДИЧНА СКАРБНИЧКА

20.

МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК
ДОШКІЛЬНИКІВ

21.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

22.

ХАРЧОБЛОК

23.

В ЦЕНТРІ УВАГИ – ПИТАННЯ
ЗМІЦНЕННЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ

24.

РАЦІОНАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ НАВЧАЛЬНО –
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

25.

ГУРТКОВА РОБОТА

26.

МЕРЕЖА ГУРТКІВ
Англійська мова змалку
Читайлик
Талановиті пальчики
«Здоров'ятко» з елементами Са-Фі-Данс
«Веселий м'ячик» (фітбол)
Барвиста стрічечка
«Маска»
«Цікаві шашки»

27.

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

28.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

29.

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

30.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПЕДАГОГАМИ ЗАКЛАДУ
1.Регіональна Програма розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю.
Автор – колектив київського ОІПОПК.
2.Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка (“Театр
розвитку та оздоровлення дітей”).
фізичного
3.Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія роз
в язання винахідницьких завдань.
4.Методика використання
Автор – Крутій К.
схем-моделей
у
лексично-граматичній
роботі.
5.Особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв
6.Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання.
Автор – Шульга Л.
7.Навчально- розвивальний курс «Логіки світу» І.Стеценко

31.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРЕМОГИ
2017р.- переможець Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій журналу "Дошкільне
виховання"
- переможець Всеукраїнського інтернет - конкурсу «Краща іграшка разом з батьками»
2016р.- переможець Всеукраїнського конкурсу "Калейдоскоп ідей з екологічного
виховання дошкільників"
- переможець Всеукраїнського конкурсу «Моя Батьківщина – Україна»
- переможець Всеукраїнського інтернет - конкурсу "Кращий батьківський куточок ДНЗ"
- переможець міського конкурсу- огляду "На кращий національний осередок"
- лауреат Всеукраїнського конкурсу "Сталий розвиток - наш вибір"
- лауреат міжнародного конкурсу еколого- валеологічного спрямування "Смачно,
корисно, барвисто"
2015р .-переможець Всеукраїнського інтернет - конкурсу "Краща їдальня ДНЗ"
- лауреат Всеукраїнського конкурсу "Клуб любителів і витівників музики"
2014р.- переможець Всеукраїнського конкурсу "Кращий стан фізичного виховання"
- лауреат Всеукраїнського конкурсу "Краща методична розробка до 200річчя з Дня
народження Т.Щевченка"
- лауреат Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій "Краще оформлення музичного
залу"
- переможець міського конкурсу - огляду "Кращий кабінет практичного психолога"
- переможець міського конкурсу - огляду "Кращий осередок природи "

32.

32 ПРАЦІВНИКА ДНЗ ДБАЮТЬ ПРО
ТЕПЛО І ЗАТИШОК ДЛЯ ДІТЕЙ

33.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ
КАДРАМИ
Якісний склад
педколективу
Педагогічний
потенціал
спеціаліст
спеціаліст ІІ
категорії
Базова
вища
освіта
спеціаліст І
категорії
Вища
освіта
спеціаліст
вищої
категорії

34.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ
ПРАЦІВНИКАМИ

35.

ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА КОЛЕКТИВАМИ
ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ

36.

ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА КОЛЕКТИВАМИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

37.

ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА КОЛЕКТИВАМИ
СЛАВУТСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА БІБІЛІОТЕКА

38.

ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА КОЛЕКТИВАМИ
ПОЛІЦІЯ , МЧС, РЯТУВАЛЬНА СТАНЦІЯ

39.

НАСТУПНІСТЬ МІЖ ДНЗ ТА ШКОЛОЮ

40.

АКТИВНА УЧАСТЬ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ МІСТА

41.

СКАРБНИЧКА БАТЬКІВСЬКОЇ МУДРОСТІ

42.

БАТЬКИ ВИХОВАНЦІВ СПРИЯЛИ ПОКРАЩЕННЮ
МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДУ
2012 р. – придбано господарські та будівельні матеріали – 13,5 тис. грн
придбано та замінено лінолеум в дошкільній групі - 10,7 тис.грн.
2013 – придбано меблі дитячі – 20,1 тис. грн
придбано комплекти постільної білизни – 4,7тис. грн.
сантехнічне обладнання – 13,2 тис. грн
будівельні матеріали - 17,3 тис. грн
2014р. – меблі дитячі – 10,9 тис. грн.
м’який інвентар - 2,1 тис. грн.
іграшки дитячі – 1,3 тис. грн.
господарські та будівельні товари – 17,4 тис. грн..
2015р. – спортивний куточок – 1,7тис. грн..
меблі дитячі – 12,4 тис. грн.
м’який інвентар –12,5 тис. грн.
господарські товари – 10,1 тис. грн..
2016р. - м’який інвентар – 17,7 тис. грн.
господарські та будівельні товари – 10,7 тис. грн..

43.

ЗАКЛАД УДОСКОНАЛЮЄТЬСЯ, КРОКУЄ ВПЕРЕД

44.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !

45.

“Веселкове дитинство”
ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТО!

46.

47.

48.

ТАНОК “РАЙДУГА”

49.

50.

ТАНОК “Я НА СЦЕНІ!”

51.

52.

53.

ТАНОК “МАЛЕНЬКІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ”

54.

55.

ГОРИЗОНТАЛЬНО –
ПЛАСТИЧНИЙ БАЛЕТ
“ХМАРИНКА”

56.

57.

ТАНОК “РОМАШКИ”

58.

СЦЕНКА “ДВІ КУМАСІ”

59.

Танок «Варенички»

60.

61.

62.

ПІСНЯ «ХАЙ ЗДІЙСНЯТЬСЯ МРІЇ»

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

ХАЙ ЗАВЖДИ ЗБУВАЄТЬСЯ
те, чого бажається!
English     Русский Rules