16.92M
Category: pedagogypedagogy

Звіт виробничої практики директора Дворічнокутянського дошкільного навчального закладу (ясел-садка)

1.

2.

Дворічнокутянський ДНЗ
“Рома+Машка”
підпорядкований управлінню
освіти, культури і туризму
Дергачівської районної
державної адміністрації.
Адреса
Харківська обл.,
Дергачівський район,
с. Дворічний Кут,
вул . Жовтнева, 7
Режим роботи ДНЗ – 12годин
Тривалість роботи з 7.00 до 19.00
5-денний робочий день
[email protected]

3.

Влітку 2015 року завдяки реалізації міні-проекту
“Разом у майбутнє” було розпочато реконструкцію
приміщення шкільної майстерні

4.

5.

6.

1 червня 2016 року відбулось урочисте відкриття закладу

7.

НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА:
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про освіту”
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про дошкільну освіту”
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про охорону праці”
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про цивільний захист”
ПОЛОЖЕННЯ ПРО
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ПРОГРАМА
“ДИТИНА”
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про мови”
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про відпустки”
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про дорожній рух”
БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНИ
Парціальні програми

8.

Кадрове забезпечення ДНЗ
Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: директор та
вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник, 3 вихователі.

9.

Головна мета нашого закладу – “Виховувати зрілу
особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення
домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної
гідності, емоційна сприятливість та вольові риси характеру».
Єдина методична проблема, над якою працює заклад:
«Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного
здоров’я дитини через використання інноваційних
технологій».

10.

Досягнення наших працівників

11.

12.

13.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
1.«Дитина» . Освітня програма для дітей
від 2 до 7 років

14.

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

15.

В групах для дітей молодшого та середнього
дошкільного віку моніторинг здійснюється відповідно
до вимог навчально-методичного посібника "Моніторинг
якості дошкільної освіти" за заг. ред. С.Є. Вольянської. Харків: Харківська академі неперервної освіти, 2013
В групах для дітей старшого дошкільного віку
моніторинг здійснюється відповідно до вимог листа МОН
України від 06.11.2015 №1/9-535 "Щодо визначення рівня
розвитку дитини старшого дошкільного віку за
допомогою кваліметричної моделі"

16.

Моніторинг якості дошкільної освіти:
рівень засвоєння вихованцями ДНЗ «Рома+Машка»
інваріантної частини змісту дошкільної освіти відповідно до Базового компонента за освітніми лініями
2017/2018 навчальний рік
Молодший дошкільний вік*
Середній дошкільний вік*
Старший дошкільний вік**
Освітня лінія
1-ше
оцінювання
1-ше
оцінювання
1-ше
оцінювання
Освітня лінія "Особистість
дитини"
4 середній 4 середній 6
Вікова група
2-ге
оцінювання
Освітня лінія "Дитина в соціумі" 4 середній 4 середній 6
Освітня лінія "Дитина у
природному довкіллі"
4 середній 4 середній 6
Освітня лінія "Дитина у світі
культури"
5 середній 5 середній 6
Освітня лінія "Гра дитини"
5 середній 5 середній 6
Освітня лінія "Дитина в
сенсорно-пізнавальному
просторі"
4 середній 4 середній 6
Освітня лінія "Мовлення
дитини"
4 середній 4 середній 6
Середній показник
достатні
й
достатні
й
достатні
й
достатні
й
достатні
й
2-ге
оцінювання
6
6
6
6
6
достатні
й
достатні
й
достатні
й
достатні
й
достатні
й
2-ге
оцінювання
8 високий 8 високий
8 високий 8 високий
8 високий 8 високий
8 високий 8 високий
8 високий 8 високий
достатні
достатні
6
8 високий 8 високий
й
й
достатні
достатні
6
8 високий 8 високий
й
й
достатні
достатні
4 середній 4 середній 6
6
8 високий 8 високий
й
й

17.

Організація харчування у ДНЗ
Аналіз харчування за 2017 рік – 98 %.
Вартість харчування до кінця 2018 – 35.50
грн. / 19 грн

18.

19.

20.

Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічна база створювалась за рахунок коштів
обласного, районного та місцевого бюджетів. Також
допомагали спонсори та батьки.
Дитячим Фондом Об'єднаних Націй “ЮНІСЕФ” було
здійснено поставку частини твердого, м’якого інвентарю та
дитячого майданчика.

21.

Всього на реконструкцію та обладнання до 1 червня 2016 року було
витрачено - 1 026 174 грн.
У 2017 році було реалізовано обласний міні-проект з розвитку
громад “Разом у майбутнє” – 84 100 грн.

22.

23.

З метою висвітлення діяльності закладу
дошкільної освіти було розроблено сайт
Дворічнокутянського ДНЗ “Рома+Машка”
http://dvorkut-dnz.kh.sch.in.ua/
та сторінку в соціальній мережі “Facebook”
www.facebook.com/DNZRomaMashka/
English     Русский Rules