1.НАЯВНІ РЕСУРСИ ТА ПОТЕНЦІАЛ РАЙОНУ
БАЧЕННЯ , МІСІЯ, ПРІОРИТЕТИ РАЙОНУ
SWOT – АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
4 .ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ
5.ЗНАКОВІ ОБ'ЄКТИ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ, ЯК РОЗБУДОВА ІМІДЖЕВИХ ОБ'ЄКТІВ РАЙОНУ
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ Поступове зростання промислового виробництва
Види випускаємої продукції на замовлення Укрзалізниці - Вікна різних типів для установки в вагонах Фото вікон
Двері вагонні
Вогнегасники різних об'ємів
Підприємство планує у майбутньому розпочати комплектацію вагонів та головного модуля потягу
РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ
РОЗРОБКА ЗАЛЕЖІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН
ЗАВЕРШЕННЯ ГАЗИФІКАЦІЇ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ СІЛ РАЙОНУ
ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ЗОН
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ПАМ'ЯТНИКІВ
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО ПРОЕКТУ ЗА НАПРЯМКАМИ
ПОДАЛЬШІ ДІЇ
265.00K
Categories: managementmanagement geographygeography

Стратегічни напрямкі розвитку Вільнянського району Запорізькоії області

1.

2. 1.НАЯВНІ РЕСУРСИ ТА ПОТЕНЦІАЛ РАЙОНУ


Відстань районного центру до
м.Запоріжжя – 25 км
-Площа - 1,29тис.кв.км;
-населення -49,0 тис.чол:
-бюджет – 20100,0тис грн.;
-пріоритетні галузі:
добувна промисловість;
переробна промисловість;
сільське господарство;
-населені пункти – 107;
-система водопостачання складає
232км;
-каналізаційних мереж понад-36км
-протяжність доріг з твердим
покриттям - 478,6 км;
-довжина залізничної колії – 35км;
-пам'ятки археології -143,
історії -5,61 –братські могили
пов'язані з подіями Великої
Вітчизняної війни

3. БАЧЕННЯ , МІСІЯ, ПРІОРИТЕТИ РАЙОНУ

БАЧЕННЯ
«Вільнянський район - інвестиційно-приваблива територія з високо розвинутим промисловим,
сільськогосподарським виробництвом та соціальною сферою»
МІСІЯ
«Високорозвинуте промислове та сільськогосподарське виробництво, розвинута соціальна
сфера, якісний рівень освіти і культури та сприятливі екологічні умови для життя населення»
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
1.Подальший розвиток промислового виробництва району
2.Розробка залежів каоліну в с.Біляївка Вільяннського району
3.Розвиток аграрного сектору та переробної промисловості
4.Ліквідація підтоплення забудованої території району
5.Розвиток інфраструктури (дороги, газифікація та водозабезпечення сіл району)
6.Будівництво підземного переходу в м.Вільнянську
7. Будівництво міського полігону побутових відходів
8.Відновлення зелених зон
9.Збереження та відновлення історичних та культурних пам'ятників

4. SWOT – АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

СИЛЬНІ СТОРОНИ
1.Розвинутий промисловий та
сільськогосподарський сектор
2.Наявність трудових ресурсів
3.Наявність залежів каоліну в с.Біляївка
4.Транспортне сполучення
МОЖЛИВОСТІ
1.Виробництво високоякісної та
конкурентноспроможної
продукції
2.Розширення видів продукції на промислових
підприємствах
3.Будівництво Біляївського збагачувального
комбінату
4.Ремонт автодоріг з твердим покриттям
СЛАБКІ СТОРОНИ
1.Висока вартість сировини та
сільськогосподарської техніки
2.Відсутність вищих навчальних закладів
3.Висока вартість впровадження проектів
4.Якість доріг
ЗАГРОЗИ
1.Ринок збуту
2.Тіньова економіка та несприятливі кліматичні
умови
3.Недостатність коштів
4.Затримка в фінансуванні

5. 4 .ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ


Завершення газифікації та водопостачання сіл району
Закінчення будівництва колекторно-дренажної мережі в
м.Вільнянську та с.Матвіївка
• Будівництво підземного переходу під залізницею, який з'єднав
би північну та південну частину м.Вільнянська
• Будівництво полігону для розміщення твердих відходів на
території Дружелюбівської сільської ради
• Впровадження довгострокових кредитів для відновлення
машинно-тракторного парку в сільгосппідприємствах

6. 5.ЗНАКОВІ ОБ'ЄКТИ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ, ЯК РОЗБУДОВА ІМІДЖЕВИХ ОБ'ЄКТІВ РАЙОНУ

1. Економіко-визначальні промислові
підприємства
2. Аграрний сектор
3. Залежі корисних копалин
4. Газифікація, водопостачання
5. Історичні пам'ятники
6. Зелені зони

7. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ Поступове зростання промислового виробництва

ВАТ «Янцівський гранітний кар'єр»
пропонує широку номенклатуру
будівельних матеріалів та виробів. Низькі
ціни та висока якість продукції роблять її
привабливою для широкого загалу
замовників.
Підприємство займається
виготовленням таких видів продукції:
блоки гранітні, плити лицювальні з
каменю, архітектурно-будівельні вироби,
вироби із природного каменю для
дорожнього будівництва, деталі
пам'ятників намогильних, заготовки
гранітні для деталей машин, бруківка
гранітна, усі види фасонних виробів за
специфікацією замовника.
Щорічне збільшення виробів з
граніту на ВАТ «Янцівський гранітний
кар'єр» та введення в дію дробильносортирувального заводу з обсягом
виробництва спочатку до 10 тис.м.куб в
місяць, а в подальшому до 50 тис.м.куб
щебеню призведе до стабільного
зростання в промисловості району.

8.

Перепрофілювання підприємства з виробів
товарів народного споживання із пластмаси до
акумуляторних батарей призвело до стабільної
праці товариства. Наразі ведеться будівництво
нового цеху по виготовленню бетонних виробів з
обсягом виробництва понад 2млн.грн на місяць. В
подальшому прогнозується щорічне збільшення
виробництва та створення нових робочих місць.

9.

На даний час на території колишнього заводу ім.Т.Г.Шевченка працює «Асоціація
«Ріст-Холдінг», до якого входять промислові підприємства ТОВ НВП «Ріст» та ТОВ
«Вільнянський машинобудівний завод», які розпочали свою роботу з лютого 2005року.
На сьогодні на підприємствах освоюються наукоємні механізми для капітальновідновлювальних ремонтів рухового складу ДП «Укрзалізниця», а також виготовляють
столові вироби. Під час всеукраїнської акції, яка проходила на початку листопада у
Києві за участю 300 підприємств, Асоціація»- «Ріст-Холдінг» з Вільнянська отримала
номінацію – лідер транспортної галузі 2005року», яка підтверджена і в 2006-2007 роках.
Вільнянські підприємства були представлені торговельною маркою «Срібна
галявина» на Всеукраїнському конкурсі «Зроблено для України» й отримало номінацію
«Найкращий виробник кухонних аксесуарів і предметів сервірування столу». ТОВ
«Вільнянський машинобудівний завод» став дипломантом Третьої міжнародної
виставки подарунків та декору.

10. Види випускаємої продукції на замовлення Укрзалізниці - Вікна різних типів для установки в вагонах Фото вікон

11. Двері вагонні

Дивани та крісла для вагонів

12. Вогнегасники різних об'ємів

Підстаканники з логотипами

13. Підприємство планує у майбутньому розпочати комплектацію вагонів та головного модуля потягу

14. РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Основними пріоритетами в сільськогосподарському виробництві є підвищення
конкурентоспроможності агропромислового комплексу, перехід до раціонального
землекористування, запровадження альтернативного землеробства, освоєння нових
ринків збуту, використання досягнень насінництва і селекції, генетично-племінної
роботи. Все це дозволить збільшити врожайність сільськогосподарських культур,
продуктивність худоби без суттєвого збільшення витрат на виробництво. При цьому
зменшиться собівартість одиниці продукції, підвищиться конкурентноздатність
продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку.

15. РОЗРОБКА ЗАЛЕЖІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН

На території району знаходяться Біляївські залежі
первинних каолінів. Здійснювати розробку та
будівництво збагачувальної фабрики потужністю до
200 тис тонн на рік планується ТОВ "Біляївський
збагачувальний комбінат".
В подальшому цим товариством буде розпочато
будівництво цегельного заводу та заводу по
виробництву керамічної плитки. Вартість капітальних
вкладень на будівництво цих об'єктів складає понад
850,0 млн. грн.. Загальна чисельність нових робочих
місць складає понад 350 одиниць.

16. ЗАВЕРШЕННЯ ГАЗИФІКАЦІЇ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ СІЛ РАЙОНУ


Керівництво району приділяє особливу увагу щодо газифікації та
водозабезпечення населених пунктів. Завершується газифікація
сіл Новогупалівської та Московської сільрад. В майбутньому
буде проведена газифікація сіл Максимівської та
Привільненської сільських рад.
Завершується будівництво водопроводу до с.Новоселівка (1,8
км), у 2008 році - до с.Любимівка (3,5 км). Буде вирішено
питання щодо забезпечення водою населених пунктів: с.Солоне
та сіл Тернівської, Дніпровської та Петро-Михайлівської
сільських рад.

17. ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

Озеленення сіл та міста району призведе до
покращення благоустрою садиб і вулиць, зон відпочинку
та покращить атмосферне повітря

18. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ПАМ'ЯТНИКІВ

В районі знаходиться 49
пам’ятників на братських
могилах, 12- пов’язаних з
подіями Великої Вітчизняної
війни, 5-присвячених
історичним особистостям, 143
пам’ятники археології.
Планується ряд відповідних
заходів щодо охорони та
відновлення культурної
спадщини в районі.

19. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО ПРОЕКТУ ЗА НАПРЯМКАМИ

ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕО
ВИРОБНИЧА: виробничі площі, сировина, машини та
обладнання, персонал, технології
ЕКОНОМІЧНА: економічний стан, соціальні умови,
законодавство, тенденції розвитку
РИНКОВА: ринок, ціни продаж, конкуренти
ФІНАНСОВА: кредитування, оподаткування, страхування

20. ПОДАЛЬШІ ДІЇ

• Розробка комплексного плану реалізації проекту
• Визначення конкретних термінів виконання проекту та
план його фінансування у часі
• Цільове розподілення бюджетних коштів,
спрямування фінансування за пріоритетними
напрямками
• Визначення можливих інвестиційних надходжень до
району
• Розрахунок прогнозних показників економічного та
соціального ефекту від надходження інвестицій до
району
English     Русский Rules