Кількісна і якісна оцінка соціально-економічного розвитку
Розділи
Демографія
Демографія
Демографія
Демографія
Демографія
Частка Самбірського району у Львівській області за окремими показниками у 2007 році, %
Інтегральна оцінка економічного розвитку
Інтегральна оцінка економічного розвитку
Кількість суб’єктів господарювання
Кількість суб’єктів господарювання
Доходи та видатки місцевого бюджету
Доходи та видатки місцевого бюджету
Сільське господарство
Сільське господарство
Сільське господарство
Сільське господарство
Сільське господарство
Сільське господарство
Сільське господарство
Сільське господарство
Сільське господарство
Сільське господарство
Промисловість
Промисловість
Промисловість
Промисловість
Промисловість
Будівництво
Будівництво
Будівництво
Торгівля та послуги
Торгівля та послуги
Торгівля та послуги
Торгівля та послуги
Торгівля та послуги
Торгівля та послуги
Торгівля та послуги
Торгівля та послуги
Інвестиційна діяльність
Інвестиційна діяльність
Інвестиційна діяльність
Інвестиційна діяльність
Інвестиційна діяльність
Інвестиційна діяльність
Інвестиційна діяльність
Розвиток малого підприємництва
Розвиток малого підприємництва
Розвиток малого підприємництва
Розвиток малого підприємництва
Розвиток малого підприємництва
Інфраструктура
Інфраструктура
Інфраструктура
Інфраструктура
Зайнятість та оплата праці
Зайнятість та оплата праці
Зайнятість та оплата праці
Зайнятість та оплата праці
Соціальна сфера
Соціальна сфера
Соціальна сфера
Соціальна сфера
Соціальна сфера
1.02M
Category: geographygeography

Кількісна і якісна оцінка соціально-економічного розвитку Самбірського району

1. Кількісна і якісна оцінка соціально-економічного розвитку

Самбірського району
(діагноз)

2. Розділи

Демографія
Частка Самбірського району у Львівській області
Інтегральна оцінка економічного розвитку
Кількість суб‘єктів господарювання
Доходи та видатки місцевого бюджету
Сільське господарство
Промисловість
Будівництво
Торгівля та послуги
Інвестиційна діяльність
Розвиток малого підприємництва
Інфраструктура
Зайнятість та оплата праці
Соціальна сфера
Вихід

3. Демографія

станом на 1 січня 2008 року в Самбірському районі
проживало 70,7 тис. осіб;
переважає сільське населення – 84,2% від загальної
кількості населення району;
середній вік населення – 38,2 року
(Львівська область – 38,6 року);
щільність населення району – 76 осіб/км2
(Львівська область – 117 осіб/км2).
Зміст
Вихід

4. Демографія

Динаміка кількості населення Самбірського
району, станом на початок року, осіб
76
75.2
74.5
75
73.8
73.2
74
72.6
73
71.8
72
71.1
71
70.7
70
69
68
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Зміст
2008
Вихід

5. Демографія

Природний рух населення Самбірського
району, осіб
1400
1200
1129
1117
1046
1145
1107
1097
1090
1000
800
723
703
759
777
730
799
788
600
400
200
0
-200
-400
-600
2002
2003
2004
-414
Народилось
-370
-330
2001
-323
Померло
2005
2006
-298
-415
Природний приріст/скорочення (-)
Зміст
2007
-302
Вихід

6. Демографія

Розподіл постійного населення
за основними віковими групами,%
70
60
50
40
30
20
10
0
53.7
22.4
19.7
58.0
58.6
23.9
19.3
молодше за працездатне
працездатне
2001
2006
22.3
22.1
старше за працездатне
2007
Зміст
Вихід

7. Демографія

Позитивне:
у 2006-2007 роках
порівняно
з попередніми роками
дещо зменшилась
кількість померлих
і зросла кількість
народжених;
знизився рівень
смертності немовлят,
за 2001-2007 роки
з 13,9 дитини на 1000
народжених до 9,9.
Негативне:
рік у рік скорочується кількість
населення, за 2001-2007 роки –
на 4,5 тис. осіб
високий рівень смертності – 15,4
особи на 1000 населення (в області
– 13,6 особи); за цим показником
район посідає 6 місце;
зменшення у структурі населення
за віковим складом за 2002-2006
роки частки дітей у віці до 15 років
на 3,1 відсоткового пункта.
Зміст
Вихід

8. Частка Самбірського району у Львівській області за окремими показниками у 2007 році, %

4.3
територія
2.8
населення
1.1
кількість найманих працівників
0.5
основні засоби
0.8
інвестиції в основний капітал
0.1
іноземні інвестиції
0.7
продукція промисловості
5.0
продукція сільського господарства
0.1
обсяг будівельних робіт
0.8
обсяг роздрібного товарообороту
обсяг реалізованих послуг
0.2
експорт товарів
0.2
0.4
імпорт товарів
0
1
2
3
4
Зміст
5
Вихід

9. Інтегральна оцінка економічного розвитку

Інтегральна оцінка економічного розвитку
Самбірського району, балів
30
28
26
25
23
24
2005
2006
20
15
10
5
0
2003
2004
Економічний розвиток Самбірського району за інтегральною оцінкою
визначається як слабкий (23-28 балів).
Зміст
Вихід

10. Інтегральна оцінка економічного розвитку

Зміст
Самбірський
Старосамбірський
Турківський
Сколівський
м.Новий Розділ
30
Мостиський
37 37 37 36 36 35
35 33 33
Перемишлянський
Бродівський
50
Городоцький
Дрогобицький
Миколаївський
м.Борислав
Радехівський
Буський
40
Жидачівський
45 44 43 43
42 41
Золочівський
м.Самбір
Жовківський
Сокальський
Стрийський
50
м.Червоноград
63 63
Яворівський
55 54
Пустомитівський
Кам'янка-Бузький
60
м.Стрий
70
м.Дрогобич
81
м.Львів
80
м.Трускавець
90
м.Моршин
Інтегральна оцінка економічного розвитку
Групування регіонів Львівщини за рівнем
економічного розвитку у 2006 році, балів
ВИСОКИЙ
ДОБРИЙ
73
СЕРЕДНІЙ
СЛАБКИЙ
30 29 29
27 26 26
24
20
10
0
Вихід

11. Кількість суб’єктів господарювання

станом на 1 січня 2008 року в Єдиному Державному
Реєстрі підприємств та організацій України
по Самбірському району нараховувалось 772 суб’єкти
(1,3% від загальної кількості в області);
у розрахунку на 1 тис. осіб населення у районі припадало
11 зареєстрованих суб’єктів, що удвічі менше,
ніж в області (23 суб’єкти); за цим показником район посів
27 місце;
за даними ДПА активними були 47% від загальної
кількості суб’єктів (в області – 56%).
Зміст
Вихід

12. Кількість суб’єктів господарювання

Розподіл зареєстрованих суб’єктів
за видами економічної діяльності
державне управління;
10.2%
освіта; 10.4%
промисловість; 9.7%
діяльність готелів та
ресторанів; 3.2%
будівництво; 3.1%
торгівля; ремонт
автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого
вжитку ; 16.1%
надання комунальних
та індивідуальних
послуг, діяльність
у сфері культури та
спорту ; 18.3%
інші види діяльності;
10.0%
сільське
господарство,
мисливство та лісове
господарство; 19.0%
Зміст
Вихід

13. Доходи та видатки місцевого бюджету

Доходи місцевого бюджету району
у 2007 році становили 138,9
млн.грн.:
41,3 млн.грн. - на освіту;
27,0 млн.грн. – на охорону здоров’я;
106,9 млн.грн. (77%) – офіційні
трансферти, отримані
з Державного бюджету;
30,2 млн.грн. – на соціальний захист
та соціальне забезпечення;
5,1 млн.грн. – на духовний
та фізичний розвиток.
10,3 млн.грн. (7,4%) –
податкові надходження.
Порівняно з 2006 роком доходи
зросли у 1,6 раза, з 2000 роком –
у 6,1 раза;
Порівняно з 2006 роком видатки зросли
у 1,6 раза, з 2000 роком – у 5,5 раза.
У розрахунку на одного мешканця
доходи у 2007 році становили 1957
грн. (в області – 2088 грн.);
У розрахунку на одного мешканця
видатки у 2007 році становили 1938 грн.
(в області – 2035 грн.).
Хоча доходи і видатки у розрахунку
на одну особу населення району
є меншими від середньообласного
значення, але вони є вищими,
ніж у більшості районів;
Видатки у 2007 році
профінансовано в обсязі 137,6
млн.грн., з них спрямовано:
Зміст
Вихід

14. Доходи та видатки місцевого бюджету

Видатки місцевих бюджетів на одного мешканця, грн.
2400
Самбірський район
2035
Львівська область
2000
1938
1453
1600
1200
1003
800
417
496
1010
1225
626
931
412
625
400
339
306
407
351
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Зміст
2007
Вихід

15. Сільське господарство

Обсяг виробництва валової продукції сільського
господарства Самбірського району у 2007 році
становив 216,7 млн. грн. і проти 2006 року зріс
на 1,2%.
Зміст
Вихід

16. Сільське господарство

Індекси продукції сільського господарства,
у % до 2000 року
120
100.2
100
80
106.0
113.2
110.5
105.6
92.1
102.9
94.4
104.3
102.5
111.3
107.8
112.6
108.6
60
40
20
0
2001
2002
2003
2004
Самбірський район
2005
2006
2007
Львівська область
Зміст
Вихід

17. Сільське господарство

Валова продукція сільського господарства з розрахунку
на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн.
500
400
300
339.5
280.5
404.5
382.2
307.1
407.7
329.4
325.3
200
100
0
2000
2005
Самбірський район
2006
2007
Львівська область
Зміст
Вихід

18. Сільське господарство

Використання ріллі сільськогосподарськими
виробниками
Усі
категорії
господарств
Площа ріллі
на початок
року
Посівна площа
на 1 червня
Частка
недосіяної
площі, %
2003
Усі
у тому числі:
категоспос/г
дарства горії
піднасе- госпоприємства лення дарств
2006
Усі
у тому числі:
категоспос/г
дарства горії
піднасе- госпоприємства лення дарств
тис.га
2007
у тому числі:
госпос/г
дарства
піднасеприємства лення
44,0
24,7
19,3
44,0
16,3
27,7
44,0
12,0
32,0
27,4
12,2
15,2
25,9
12,8
13,1
21,9
9,0
12,9
37,7
50,6
21,2
41,1
21,5
52,7
50,2
25,0
59,7
Зміст
Вихід

19. Сільське господарство

Індекси виробництва основних видів продукції
рослинництва в усіх категоріях господарств,
у % до 2000 року
Зернові культури
250
Цукрові буряки
Картопля
Овочі
200.9
191.0
200
152.0
152.4
156.5
136.1
150
127.3
135.4
118.2
100
136.5
104.4
104.7
98.5
116.9
102.4
102.0
89.2
74.7
75.2
50
219.6
86.4 85.6
110.9
110.6
92.3
66.2
47.5
13.4
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Зміст
2007
Вихід

20. Сільське господарство

Індекси виробництва основних видів продукції
тваринництва в усіх категоріях господарств,
у % до 2000 року
М'ясо
200
180
102.1
120
104.6
Молоко
99.6
99.2
189.9
120
172.0
93.8
160
140
105.0
Яйця
133.3
85.8
118.2
153.7
100.3
100
100.5
101.1
80
151.2
155.9
102.6
102.4
104.6
104.7
100
60
80
40
60
40
20
20
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Зміст
2007
Вихід

21. Сільське господарство

Зміна поголів’я худоби на кінець року, тис. голів
40.0
35.3
34.2
Велика рогата худоба
Корови
Свині
35.6
30.7
26.0
21.7
21.7
20.1
20.0
19.8
18.7
20.1
10.1
9.2
10.2
10.6
18.0
8.3
16.2
14.5
9.0
8.7
7.5
13.0
11.7
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Зміст
2007
Вихід

22. Сільське господарство

Оцінка рівня розвитку сільського господарства
Самбірського району, балів
35
31
30
29
25
24
24
2005
2006
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2007
Слабким у районі відмічається розвиток сільського господарства
(24-31 бал).
Зміст
Вихід

23. Сільське господарство

28
25
Зміст
24
20
21
10
0
17
15
Сколівський
30
Миколаївський
32
Городоцький
30
Мостиський
34
Самбірський
35
Радехівський
35
Старосамбірський
40
Стрийський
40
Кам'янка-Бузький
44
Жидачівський
47
Турківський
51
Яворівський
50
Перемишлянський
58
Бродівський
60
Дрогобицький
61
Буський
65
Жовківський
65
Пустомитівський
66
Сокальський
70
Золочівський
Сільське господарство
Групування районів Львівщини за рівнем розвитку
сільського господарства у 2007 році, балів
СЕРЕДНІЙ
СЛАБКИЙ
НИЗЬКИЙ
Вихід

24. Сільське господарство

Позитивне:
вищі від
середньообласних
темпи нарощування
виробництва
продукції
сільського
господарства;
більший за
середньообласний
показник обсягу
виробленої
продукції
сільського
господарства у
розрахунку на одну
особу населення
(у 1,8 раза) і за цим
показником район
посідає останніми
роками 9-10 місце.
Негативне:
низький рівень використання сільськогосподарських
угідь, за цим показником посідає серед районів
18 місце;
зростає частка недосіяної площі ріллі і у 2007 році
перевищила 50%;
низька врожайність основних сільськогосподарських
культур (є нижчою навіть за середньообласні
показники, крім овочів);
на 1 га посівної площі внесено у 2007 році лише
35 кг мінеральних добрив, що у 3 рази менше
від середньообласного показника;
з 2003 року спостерігається стійка тенденція зменшення поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі
корів, а також виробництва молока;
неефективно працюють сільськогосподарські
підприємства, рівень збитковості від реалізації
сільськогосподарської продукції у 2005 році становив 9,6%, у 2006 році – 4,8%, у 2007 році – 2,1%;
Зміст
Вихід

25. Промисловість

У 2007 році промислові підприємства реалізували продукції на
суму 118,3 млн. грн.
Структура обсягу реалізованої промислової продукції
у 2007 році
Оброблення
деревини та
виробництво виробів
з деревини, крім
меблів; 0.3%
Виробництво іншої
неметалевої
мінеральної продукції;
22.3%
Металургійне
виробництво та
виробництво готових
металевих виробів;
1.8%
Добувна
промисловість; 0.2%
Виробництво
харчових продуктів,
напоїв та тютюнових
виробів; 75.4%
Зміст
Вихід

26. Промисловість

Індекси обсягу промислової продукції,
у % до 1995 року
200.0
180.4
Самбірський район
180.0
Львівська область
160.0
140.0
144.8
120.0
100.0
159.8
147.3
121.6
126.9
78.1
80.0
60.0
158.1
73.5
68.1
69.5
78.1
84.0
80.6
40.0
38.6
20.0
111.8
51.0
66.8
1999
2000
71.5
72.3
2001
2002
88.3
96.2
103.5
47.6
0.0
1996
1997
1998
2003
2004
2005
Зміст
2006
2007
Вихід

27. Промисловість

Оцінка рівня розвитку промисловості Самбірського
району, балів
25
20
19
18
2003
2004
21
22
2005
2006
15
10
5
0
Рівень розвитку промисловості району за 100-бальною шкалою у 2003-2004 роках
оцінювався як низький (18-19 балів), а у 2005-2006 роках - слабкий (21-22 бали).
Довідково: загалом по області 4 міста і 13 районів мають слабкий та низький
рівень розвитку промисловості.
Зміст
Вихід

28. Промисловість

Зміст
19 19 17
Турківський
Мостиський
20
Дрогобицький
22
Старосамбірський
26 26
Самбірський
Бродівський
29 28 28
Золочівський
м.Новий Розділ
Перемишлянський
34 34 32
Сколівський
50 49
Жовківський
Буський
40 40
37 37
м.Трускавець
Городоцький
м.Самбір
40
м.Борислав
43
Пустомитівський
Сокальський
м.Червоноград
56 55
Стрийський
59 59
м.Стрий
65 65
Миколаївський
Жидачівський
60
Яворівський
м.Львів
80
Радехівський
м.Дрогобич
Кам'янка-Бузький
100
м.Моршин
Промисловість
Групування регіонів Львівщини за рівнем промислового
розвитку у 2006 році, балів
120
96
ВИСОКИЙ
89 88
ДОБРИЙ
СЕРЕДНІЙ
СЛАБКИЙ
НИЗЬКИЙ
13
0
Вихід

29. Промисловість

Позитивне:
Негативне:
з 1998 року
спостерігається
позитивна тенденція
нарощування
обсягів
промислового
виробництва;
темпи нарощування промислового
виробництва нижчі від
середньообласних;
за обсягом реалізованої промислової
продукції посідає 20 місце серед
районів і міст області;
зросла частка
району за обсягом
продукції
промисловості в
області.
у розрахунку на одного мешканця у 2007
році реалізовано 1,7 тис.грн.
промислової продукції, що майже у 4
рази менше середньообласного
показника.
Зміст
Вихід

30. Будівництво

У 2007 році підприємства Самбірського району виконали
будівельних робіт на 2 млн. грн.
Зміни обсягу будівельних робіт, у % до 2000 року
220
200
Самбірський район
180
Львівська область
206.8
160
140
120
117.0
111.9
124.8
127.1
100.8
91.4
140.2
100
80
117.5
85.1
60
111.1
96.1
116.7
2004
2005
2006
65.2
40
20
0
2001
2002
2003
Зміст
2007
Вихід

31. Будівництво

У 2007 році введено в експлуатацію житлових будинків загальною
площею 15,1 тис. м2
Зміни введення в експлуатацію житла, у % до 2000 року
200
Самбірський район
180
Львівська область
160
146.7
134.3
140
120
84.2
106.9
90.2
100
80
60
107.4
180.1
129.9
77.4
120.4
105.9
2004
2005
131.8
105.3
2006
2007
86.0
40
20
0
2001
2002
2003
Зміст
Вихід

32. Будівництво

Позитивне:
вищі темпи
нарощування обсягу
будівельних робіт
порівняно з
середньообласними;
за обсягом введеного
житла у 2007 році
район посів 10 місце.
Негативне:
за обсягом виконаних
будівельних робіт район у
2007 році посів в області
27 місце;
нижчі від
середньообласних темпи
введення в експлуатацію
житла, за цим показником
район посів 25 місце.
Зміст
Вихід

33. Торгівля та послуги

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі та
ресторанного господарства у 2007 році становив 72,3 млн. грн.
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту
підприємств, у % до 2000 року
Самбірський район
Львівська область
350
310.9
300
245.2
238.7
227.1
250
279.8
239.9
166.6
200
210.1
129.7
150
109.6
175.1
153.2
100
109.4
50
84.1
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Зміст
2007
Вихід

34. Торгівля та послуги

Роздрібний товарооборот підприємств
на одну особу, грн.
3750
3694
Самбірський район
Львівська область
3500
3250
2675
3000
2750
2500
2141
2250
2000
1546
1750
1185
1500
1250
1000
938
1020
713
664
750
393
500
250
813
779
182
241
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Зміст
2007
Вихід

35. Торгівля та послуги

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами
Самбірського району, тис. дол. США
7000
Експорт
Імпорт
6000
6302.1
5000
4000
2737.6
4359.0
1218.9
3000
1806.0
2000
953.6
1000
419.0
1300.1
847.8
161.0
144.0
726.5
165.3
836.1
255.6
217.4
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Зміст
2007
Вихід

36. Торгівля та послуги


У 2007 році підприємства Самбірського району реалізували
послуг на 12,1 млн. грн., у тому числі населенню – на 4,7 млн. грн.
Структура реалізованих послуг за видами діяльності
у 2007 році, %
транспорт (1)
93.6 (1)
3.1 (2)
1.8 (3)
операції з нерухомим майном (2)
пошта та зв'язок (3)
інші (4)
1.5 (4)
Зміст
Вихід

37. Торгівля та послуги

Обсяг реалізованих послуг населенню
на одну особу, грн.
752.6
800
Самбірський район
Львівська область
700
654.2
600
496.4
500
319.6
271.5
300
200
379.6
369.7
400
193.5
97.8
100
40.7
34.1
37.1
57.2
73.7
56.0
66.7
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Зміст
2007
Вихід

38. Торгівля та послуги

Оцінка рівня розвитку торгівлі та послуг
Самбірського району, балів
35
30
31
28
30
25
25
24
2006
2007
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
Як слаборозвинений Самбірськикий район характеризується
за розвитком торгівлі та сфери послуг (24-30 балів).
Зміст
Вихід

39. Торгівля та послуги

Групування регіонів Львівщини за рівнем
розвитку торгівлі та послуг у 2007 році, балів
90
80
ДОБРИЙ
77 75
68
70
СЕРЕДНІЙ
56 56 54
52
60
50
46
40
30
СЛАБКИЙ
39 39 38 36
35 35 34
32 32 31 31 29
28 26 26 26 25 25
24 24 24
20
10
Дрогобицький
Самбірський
Турківський
Миколаївський
Радехівський
Буський
Золочівський
Перемишлянський
Сокальський
Жидачівський
Жовківський
Сколівський
Бродівський
м.Новий Розділ
Пустомитівський
м.Борислав
Старосамбірський
Яворівський
Городоцький
Кам'янка-Бузький
Мостиський
Стрийський
м.Самбір
м.Дрогобич
м.Моршин
м.Червоноград
м.Стрий
м.Львів
м.Трускавець
0
Довідково: розвиток торгівлі та послуг оцінюється як слабкий ще у 18
районах (крім Стрийського) та у 2 містах (Бориславі та Новому Роздолі).
Зміст
Вихід

40. Торгівля та послуги

Позитивне:
високі темпи
зростання
обсягу
роздрібного
товарообороту
порівняно з 2000
роком (9 місце);
з 2004 року
спостерігається
зростання
обсягів
зовнішньої
торгівлі
товарами.
Негативне:
забезпеченість населення торговельною площею
крамниць у 2007 році за розрахунком на 10 тис.
населення становила 747 м2 і за цим показником
район посів 25 місце;
обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку
на одну особу населення у 2007 році (1020 грн.)
в 3,6 раза менший від середнього по області (3694 грн.);
за цим показником район посів 23 місце;
за обсягом експорту на одну особу населення район у
2007 році посів 27 місце, за обсягом імпорту – 22 місце;
обсяг реалізованих послуг населенню на одну особу
становив лише 66,7 грн., що у 11,3 раза менше від
середньообласного значення (752,6 грн.).
Зміст
Вихід

41. Інвестиційна діяльність

У 2007 році на розвиток економіки Самбірського району було
спрямовано 73,3 млн. грн. капітальних інвестицій, у тому числі
інвестицій в основний капітал – 66,1 млн. грн.
Зміни обсягів інвестицій в основний капітал,
у % до 2000 року
360
Самбірський район
355.5
Львівська область
260.5
242.1
270
288.3
195.4
142.9
180
205.4
112.8
200.5
238.4
297.1
90
150.9
130.2
106.6
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Зміст
2007
Вихід

42. Інвестиційна діяльність

Структура інвестицій в основний капітал
у 2007 році
2.3%
3.9%
32.8%
0.7%
2.8%
49.5%
8.0%
Сільське господарство та лісове господарство
Промисловість
Будівництво
Торгівля
Діяльність транспорту та зв'язку
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
Інші
Зміст
Вихід

43. Інвестиційна діяльність

Динаміка прямих іноземних інвестицій
в економіку Самбірського району, тис. дол. США
Обсяг надходжень прямих іноземних інвестицій за відповідний рік
500
437.9
Обсяг прямих іноземних інвестицій на початок наступного року
450
400
350
288.6
300
250
200
154.7
150
118.9
78.6
100
50
53.2
18.0
18.4
18.3
18.3
2000
2001
2002
2003
35.8 24.1
0
2004
2005
2006
Зміст
2007
Вихід

44. Інвестиційна діяльність

Розподіл прямих іноземних інвестицій за видами
економічної діяльності на 1 січня 2008 року, %
100
80
60
40
20
0
65,8
17,5
16,3
0,4
Металургійне виробництво
та виробництво готових
металевих виробів
Сільське господарство
Машинобудування
Хімічна та нафтохімічна
промисловість
Зміст
Вихід

45. Інвестиційна діяльність

Оцінка рівня розвитку інвестиційної діяльності
Самбірського району, балів
40
36
35
30
30
29
24
23
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
За оцінкою інвестиційної діяльності Самбірський район знаходиться
серед слабких територій (23-36 балів), до яких належать, крім нього,
9 районів та 6 міст.
Зміст
Вихід

46. Інвестиційна діяльність

Зміст
Бродівський
Перемишлянський
Мостиський
Старосамбірський
Самбірський
Жидачівський
м.Борислав
Сокальський
Золочівський
м.Дрогобич
м.Новий Розділ
м.Самбір
Турківський
20
м.Червоноград
30
Радехівський
47 45 45
43 41 39
39
Жовківський
Дрогобицький
40
м.Стрий
50
Пустомитівський
50
Яворівський
60
Городоцький
63
Миколаївський
69
Камянка-Бузький
70
Сколівський
80
Буський
83
Стрийський
92
м.Львів
90
м.Моршин
100
м.Трускавець
Інвестиційна діяльність
Групування регіонів Львівщини за рівнем розвитку
інвестиційної діяльності у 2007 році, балів
ВИСОКИЙ
ДОБРИЙ
80
СЕРЕДНІЙ
СЛАБКИЙ
36 34 32 31
НИЗЬКИЙ
31 29 28
28 27 26 26 24 23
21 20 20
10
0
Вихід

47. Інвестиційна діяльність

Позитивне:
активізація
іноземного
інвестування протягом
4-х останніх
років,
за цей
період
обсяг
іноземних
інвестицій
внесених
в економіку
району зріс
у 24 рази.
Негативне:
нижчі від середньообласних темпи
нарощування інвестицій в основний капітал;
значно менший від середньообласного
значення обсяг інвестицій в основний капітал
на одну особу населення, у 2007 році – у 3,5
раза;
хоча зростають, але залишаються незначними
вкладення у таку важливу галузь як сільське
господарство;
у розрахунку на одну особу населення району у
2007 році припадало 6,2 дол. США іноземних
інвестицій, тоді як у середньому по області 330,5 дол.
Зміст
Вихід

48. Розвиток малого підприємництва

Кількість малих підприємств у розрахунку
на 10 тис. населення
80
60
40
59
62
63
68
72
51
53
56
21
26
24
25
25
26
30
20
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20
0
Самбірський район
Львівська область
Зміст
Вихід

49. Розвиток малого підприємництва

Кількість фізичних осіб - суб’єктів підприємницької
діяльності на 10 тис. населення
400
350
300
207
250
200
150
278
255
372
342
308
104
119
127
146
165
166
100
50
0
2002
2003
2004
Самбірськи район
2005
2006
2007
Львівська область
Зміст
Вихід

50. Розвиток малого підприємництва

Оцінка рівня розвитку підприємництва
Самбірського району, балів
20
18
16
18
16
14
12
13
2005
2006
12
10
8
6
4
2
0
2003
2004
Викликає занепокоєння ситуація з розвитком підприємництва,
який визначено як низький – у 2003-2006 роках 12-18 балів
Зміст
Вихід

51. Розвиток малого підприємництва

Групування регіонів Львівщини
за рівнем розвитку підприємництва у 2006 році, балів
ВИСОКИЙ
100
90
87
ДОБРИЙ
72 70
80
70
62 62
60
СЕРЕДНІЙ
50
50
45
40
39
30
20
СЛАБКИЙ
34 34
31 31 29 28
27 27 26 25 25 25 23
21
10
НИЗЬКИЙ
17 16 15 14 13
10 7
Турківський
Старосамбірський
Самбірський
Сокальський
Сколівський
Перемишлянський
Дрогобицький
Бродівський
Буський
м.Новий Розділ
Жидачівський
Радехівський
Стрийський
Городоцький
Золочівський
Мостиський
Яворівський
Миколаївський
Кам'янка-Бузький
Жовківський
м.Червоноград
м.Самбір
м.Борислав
м.Стрий
м.Дрогобич
м.Моршин
Пустомитівський
м.Трускавець
м.Львів
0
До групи з низькою оцінкою розвитку підприємництва, крім Самбірського
району, належать Дрогобицький, Перемишлянський, Сколівський Сокальський,
Турківський та Старосамбірський райони.
Зміст
Вихід

52. Розвиток малого підприємництва

Позитивне:
зростає кількість
суб’єктів
малого підприємництва,
особливо підприємців –
фізичних осіб.
малі підприємства
у 2007 році отримали
прибутковий фінансовий
результат, тоді як у
більшості районів
він був збитковим
Негативне:
у розрахунку на 10 тис. осіб
населення в районі припадало
30 малих підприємств
і 166 фізичних осіб - суб’єктів
підприємницької діяльності,
що більш ніж у 2 рази менше
від середньообласного значення.
за обсягом реалізованої продукції на
одну особу населення у 2007 році
малими підприємствами район посів
26 місце, підприємцями-фізичними
особами – 28 місце
Зміст
Вихід

53. Інфраструктура

Забезпеченість населення загальною площею житла
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
на одного мешканця, кв. м загальної площі
Всього
18,5
19,7
20,1
20,4
20,5
21,0
21,3
21,6
міські поселення
18,3
18,8
18,8
18,8
18,7
18,8
18,8
18,8
сільська місцевість
19,8
19,9
20,3
20,7
20,9
21,4
21,8
22,2
18,6
19,3
19,5
19,3
19,6
19,8
20,1
20,3
Довідково:
Львівська область
Зміст
Вихід

54. Інфраструктура

Рівень обладнання житлового фонду благоустроєм
на 1 січня 2008 року, у % до загальної площі
5.8
Гаряче водопостачання
42.9
89.9
Газ
88.3
8.7
Ванни (душові)
49.3
5.5
Центральне опалення
43.0
8.9
Каналізація
53.2
8.9
Водопровід
54.4
0
10
20
Львівська область
30
40
50
60
70
80
90
Самбірський район
Зміст
Вихід

55. Інфраструктура

Протяжність мереж
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
км
Одиночна протяжність вуличної
газової мережі
Протяжнiсть теплових та парових
мереж, км
Одиночна протяжність:
водоводів
вуличної водопровідної мережі
Одиночна протяжність:
головних колекторів
вуличної каналізаційної мережі
714,3 670,8 675,5 732,7 755,0 725,3 760,0
19,9
17,8
21,0
18,6
19,3
15,3
14,3
2,4
19,4
2,4
20,0
17,5
20,0
17,5
20,0
18,9
20,0
26,3
20,0
11,2
20,0
6,0
-
6,0
2,4
6,0
2,4
6,0
2,3
6,0
2,3
6,0
5,7
7,1
5,7
Зміст
Вихід

56. Інфраструктура

Позитивне:
рівень
забезпечення житлом
вищий від
середньообласного.
Негативне:
низький рівень обладнання житлового
фонду благоустроєм;
водопровід мають лише місто Новий
Калинів та селище міського типу Дубляни,
а також 2 села (1,9% від загальної кількості);
функціонують тільки 3 окремі каналізаційні
мережі: у місті Новий Калинів та селах
Витоки та Ралівка;
близько 80% автодоріг потребують
капітального ремонту.
Зміст
Вихід

57. Зайнятість та оплата праці

Динаміка найманих працівників у Самбірському районі,
тис.осіб
Наймані працівники
У тому числі на великих та середніх підприємствах
14
12.2
12
11.3
10.9
10.1
10.1
9.4
10
8.2
8
9.0
8.8
7.9
7.2
8.4
6.6
6.1
6
4
2
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Зміст
2007
Вихід

58. Зайнятість та оплата праці

Середньомісячна номінальна заробітна плата
найманих працівників у Самбірському районі
Заробітна плата, грн.
1000
У % до загальнообласного рівня
900
800
700
600
69.1
46.0
48.9
53.7
70
57.9
875.84
400
40
30
464.56
300
20
303.25
200
125.11
2001
60
50
638.34
100
80
65.1
500
0
74.1
165.90
225.17
10
0
2002
2003
2004
2005
2006
Зміст
2007
Вихід

59. Зайнятість та оплата праці

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників
у 2007 році за видами економічної діяльності,
у % до середнього рівня в економіці району
53.5
cільське господарство
140.8
лiсове господарство
115.5
промисловість
75.6
будівництво
68.1
торгівля
103.9
діяльність транспорту i зв'язку
операцiї з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг підприємцям
державне управління
67.7
151.3
107.2
освіта
охорона здоров'я та соцiальна допомога
74.0
надання комунальних та індивідуальних послуг
72.3
0
50
100
150
Зміст
200
Вихід

60. Зайнятість та оплата праці

Позитивне:
Негативне:
коефіцієнт
використання
робочого часу
за 6 останніх років
збільшився
з 0,67 до 0,87;
скорочується кількість найманих працівників
підприємств та організацій;
середньомісячна номінальна заробітна плата
найманих працівників району у 2007 році була
на 25,9% нижчою від загальнообласного значення;
за цим показником район посів 25 місце;
зменшились
обсяги
«прихованого»
безробіття;
значна диференціація рівня заробітної плати
за видами економічної діяльності: співвідношення
між зарплатою працівників сільського господарства та
державного управління склало 2,8 раза;
зростає рівень
заробітної плати,
за 2001-2007 роки
– у 9,8 раза.
висока частка працівників (12,2%), яким у грудні 2007
року нараховано заробітну плату меншу за мінімальну
(460 грн.). Вищим цей показник був лише у
Мостиському (15,2%) та Перемишлянському (12,8%)
районах.
Зміст
Вихід

61. Соціальна сфера

Мережа установ охорони здоров’я нараховує:
4 лікарняні заклади місткістю 295 лікарняних ліжок;
12 амбулаторно-поліклінічних закладів потужністю
970 відвідувань за зміну.
Зміст
Вихід

62. Соціальна сфера

Забезпеченість населення медичними закладами
та кадрами на 10 тис. населення
Самбірський район
160
58.2
40.8
41.7
15.5
40
0
119.0
96.0
120
80
Львівська область
кількість лікарняних ліжок
кількість лікарів усіх
спеціальностей
кількість середнього медичного
персоналу
Зміст
Вихід

63. Соціальна сфера

В районі функціонують:
7 дошкільних закладів, в яких на початок 2008 року
перебувала 541 дитина;
71 денний загальноосвітній навчальний заклад,
де на початок 2007/2008 навчального року навчалось
9146 учнів;
один професійно-технічний навчальний заклад
(Погірцівський агролісотехнічний ліцей),
де навчалось на початок 2008 року 508 учнів.
Зміст
Вихід

64. Соціальна сфера

Динаміка кількості учнів, які навчались у денних
загальноосвітніх навчальних закладах
На початок навчального року, осіб
Всього навчалося
Денні загальноосвітні
навчальні заклади
Професійно-технічні
навчальні заклади
2000/
2001
2001/
2002
2002/
2003
2003/
2004
2004/
2005
2005/
2006
2006/
2007
2007/
2008
12542
12325
12018
11723
11166
10755
10046
9618
11822
11911
11608
11267
10729
10230
9574
9146
720
414
410
456
437
525
472
472
Зміст
Вихід

65. Соціальна сфера

Позитивне:
Комп’ютеризація
і підключення
до мережі
Інтернет середніх
навчальних
закладів
Негативне:
район посідає останні місця в області
за забезпеченістю населення у розрахунку на
10 тис. осіб лікарняними ліжками, лікарями
та середнім медичним персоналом, за кількістю
відвідувань за зміну амбулаторно-поліклінічних
закладів;
низький рівень охоплення дітей-дошкільнят
дошкільним вихованням – 14,6% (в області –
38,7%), за цим показником район посідає
27 місце;
внаслідок демографічних змін зменшується
кількість учнів у загальноосвітніх навчальних
закладах, за 2001-2007 роки - на 2,7 тис. осіб.
Зміст
Вихід
English     Русский Rules