Мова програмування Java та технології J2EE Модуль “Мова програмування Java”
Приклад без застосування узагальнень
Узагальнення (Generics)
Історія появи узагальнень в Java
Приклад застосування узагальнень
Реалізація узагальнень в Java
Елементи мови, які узагальнюються
Узагальнені типи
Узагальнені типи. Продовження
Узагальнені методи
Обмеження для змінних типу
Whildcards (підстановочні типи). Мотивація
Whildcards (підстановочні типи). Мотивація
Wildcards details
Bounded wildcards
Let’s look to java source
Deep dive to java source
Real case of java generic constructor
Література
369.50K
Category: programmingprogramming

Узагальнене програмування на мові Java (Generics). Лекція 4

1. Мова програмування Java та технології J2EE Модуль “Мова програмування Java”

Лекція 4.
Узагальнене програмування на
мові Java (Generics).

2. Приклад без застосування узагальнень

Перевантаження коду змінними типу Object
public class Box {
private Object object;
public void add(Object object) { this.object = object; }
public Object get() { return object; }
}
Перевантаження коду приведенням типів
public static void main(String[] args) {
Box integerBox = new Box(); // домовимося передавати в
// Box значення Integer
integerBox.add("10"); // увага – це значення типу String
...
Integer someInteger = (Integer)integerBox.get();// помилка
//часу виконання
}
Якщо негаразд із типами - помилка часу виконання
java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to
java.lang.Integer

3. Узагальнення (Generics)

Основні класи задач, які потребують застосування узагальнень:
Розробка функцій-утиліт для колекцій (пошук, max, min, avg, sum
тощо)
Розробка контейнерів для об’єктів різних типів (стек, колекція тощо)
Мотивація для generics:
Отримувати на етапі компіляції помилки приведення типів
Обійтись без приведення типів “вручну”
Отримати більш безпечний код, який краще пишеться та читається

4. Історія появи узагальнень в Java

Узагальнення побачили світ в J2SE 5 (2004р.)
Задача - розширити систему типів мови, що широко застосовується і до
якої висуваються вимоги жорсткої зворотної сумісності
Роботу розпочато у 1999р.
Деякі деталі із проробки задачі:
Специфікація “JSR-014: Adding Generics to the Java Programming Language”
розроблялася протягом 1999-2004
Розширення системи типів підстановочними типами (wildcards) здійснено у
співпраці Sun та університету м.Орхус (Данія)
Цікаво – один із відомих уродженців м.Орхус – Бйорн Страуструп, автор мови
C++

5. Приклад застосування узагальнень

Замість Object застосовуємо “типи-параметри”
public class Box<T> {
private T t;
public void add(T t) { this.t = t; }
public T get() { return t; }
}
Не потрібно приводити типи
public static void main(String[] args) {
Box<Integer> integerBox = new Box<Integer>();
integerBox.add("10");
// Помилка компіляції
Integer someInteger = integerBox.get(); // Не потрібне приведення
// типів
}
Негаразд із типами - помилка компіляції

6. Реалізація узагальнень в Java

Це елементи мови
Це функціональність компілятора, яка дозволяє виявити певні
помилки на стадії компіляції
Це не функціональність JVM
Type erasure - На стадії виконання (runtime) уся інформація про
узагальнення стирається
Через вимоги жорсткої зворотної сумісності – старий байт-код повинен
працювати на нових JVM
Узагальнення не потребують додаткових ресурсів часу виконання

7. Елементи мови, які узагальнюються

Що може бути узагальнене
Класи
Типи-посилання (класи, інтерфейси, масиви)
Які типи не можуть бути параметрами для узагальнення
Інтерфейси
Методи
Конструктори
Які типи можуть бути параметрами для узагальнення
але не всі, див. нижче
Примітивні типи (але класи-оболонки можуть)
Які класи не можуть бути узагальнені
Enum
Чому?
Клас Throwable та його нащадки
Обмеження викликане тим, що механізм catch у JVM не працює з
параметризованими класами

8. Узагальнені типи

Узагальнені типи – узагальнені класи та узагальнені інтерфейси
public class Box<T> {
private T t;
public void add(T t) { this.t = t; }
public T get() { return t; }
}
Box – узагальнений клас, який вводить змінну типу T
Декілька змінних типу
class Suitecase<T,U> {…}
Успадкування для узагальнених класів/інтерфейсів
Suitecase<T,U> extends Box<T> {…}
Угода щодо назв змінних типів
E – Element
(використовується у Java
Collections Framework)
K – Key
T – Type
V - Value

9. Узагальнені типи. Продовження

Box<T> - узагальнений клас із змінною типу T
Box<Integer> - параметризований тип,
із параметром (аргументом) Integer
Приклади
Vector<String>
Seq<Seq<A>>
Collection<Integer>
Pair<String,String>
Iterator<int[]> - параметризація масивом
Виклик конструктора
Box<Integer> integerBox = new Box<Integer>();

10. Узагальнені методи

Узагальнений метод
class Inspector {
public <T> void inspect(T t) {
System.out.println(t.getClass().getName());
}
}
Виклик методу
Inspector i = new Inspector();
String s = "Hello";
i.inspect(s);
// короткий синтаксис
i.<String>inspect(s);
// повний синтаксис
Узагальнення конструкторів відбувається аналогічно

11. Обмеження для змінних типу

Подібного немає в C++
extends &
extends – означає, що параметр типу повинен успадковувати вказаний клас
чи реалізовувати вказані інтерфейси
& - дозволяє вказати декілька типів, які мають бути успадковані або
реалізовані (один клас, декілька інтерфейсів). “,” застосувати не можна,
оскільки це роздільник між змінними типу
class Inspector {
public <T extends Number&Comparable> void inspect(T t) {…}
}
Inspector i = new Inspector();
String s = "Hello";
i.inspect(s);
// помилка компіляції,
// оскільки s - це не Number & Comparable

12. Whildcards (підстановочні типи). Мотивація

public void boxTest(Box<Number> n) { ...}
boxTest(new Box<Integer>()); // compile error
boxTest(new Box<Double>()); // compile error

13. Whildcards (підстановочні типи). Мотивація

Опція 1
public void boxTest(Box<?> n) { ... }
boxTest(new Box<Integer>()); // ok
boxTest(new Box<Double>()); // ok
boxTest(new Box<String>()); // ok?
Опція 2
public void boxTest(Box<? extends Number> n) { ...}
boxTest(new Box<Integer>()); // ok
boxTest(new Box<Double>()); // ok

14. Wildcards details

Застосування “?”
тільки для тих type arguments
в полях/локальних змінних/методах/конструкторах/декларації класів
List<Integer> l = Arrays.asList(1, 2);
List<? extends Number> lNum = l;

15. Bounded wildcards

Bounded wildcards
<? extends Тип> - будь-який тип-нащадок Тип
<? super Тип> - будь-який тип-пращур Тип

16. Let’s look to java source

public class LinkedList<E> {
public boolean addAll(Collection<? extends E> c) {…}
}

17. Deep dive to java source

public interface List<E> extends Collection<E>
default void sort(Comparator<? super E> c) { … }
}
Див. наступний слайд для
прикладу навіщо все це

18.

Це продовження попереднього слайду
Дано
class A {}
class AA extends A {}
class AAA extends AA {}
class AComparator implements Comparator<A> {
public int compare(A o1, A o2) { return 0; }
}
class AAComparator implements Comparator<AA> {
public int compare(AA o1, AA o2) { return 0; }
}
class AAAComparator implements Comparator<AAA> {
public int compare(AAA o1, AAA o2) { return 0; }
}
Який рядок не буде компілюватися і чому
public static void main(String[] args) {
List<AA> l = new ArrayList<>();
l.sort(new AComparator());
l.sort(new AAComparator());
l.sort(new AAAComparator());
}

19. Real case of java generic constructor

class State <V> {
V value;
}
interface TransitionFunction<V, S> {
V transit (V calue, S signal);
}
class StateLauncher<V> {
State <V> internalState;
<S> StateLauncher (V value, TransitionFunction<V,S> transFunc, S signal) {
internalState.value = transFunc.transit(value, signal);
}
}
public static void main(String[] args) {
StateLauncher<Integer> sl = new StateLauncher<Integer>(
1,
new TransitionFunction<Integer, String>() {
public Integer transit(Integer value, String signal) {
return value + signal.hashCode();
}
},
"sample signal");
}

20. Література

The Java Tutorial.
http://download.oracle.com/javase/tutorial/java/TOC.html
James Gosling, Bill Joy, Guy Steele. The Java
Language Specification. - Addison Wesley. - 3 edition. 2005. - 688p. -http://java.sun.com/docs/books/jls/
English     Русский Rules