3.07M
Category: businessbusiness

Бизнес Жоспар

1.

БИЗНЕС ЖОСПАР
Sony PlayStation 4
АРЫС.қ 2020ж

2.

ЖОБАНЫҢ ТҮЙІНДЕМЕСІ
Жоба тұжырымдамасы ойын клубын ұйымдастыруды қарастырады.
Жобаның бастамашысы – Арыс қаласында ұйымдастыру жоспарлануда
Маркетингтік зерттеулер нәтижесінде көрсетілетін қызметтерді болжамды (әлеуетті)
сатып алушылар – оқушылар, студенттер – тұрақты клиенттер ретінде анықталды.
Ойын клубына арналған бөлме жалға беріледі.
Жобаны қаржыландыруды қарыз қаражаты есебінен жүзеге асыру жоспарланып отыр.:
Қаржыландыру көзі, мың,тг
Гранттық қаражат
Меншікті қаражат
Барлығы
Бағасы
505
2 495
3 000
Үлесі
15%
85%
100%
Дисконттау ставкасы 15% болғанда 5 жыл ішінде инвестицияланған капиталдың
таза дисконтталған табысы 6 353,0 мың теңгені құрады..:.:
Ішкі табыстылық нормасы (IRR)
Таза ағымдағы құны (NPV), мың. тг.
Жобаның өзін-өзі ақтауы (қарапайым), ай.
Экономикалық тұрғыдан алғанда жоба ықпал етеді:
- Арыс қаласында 1 жаңа жұмыс орнын ашу;
- осы қызмет түрлеріне сұранысты қанағаттандыру.
90%
6 353
15

3.

Кәсіпорын мен саланың сипаттамасы

4.

Ойын қызметтерінің тарифтері (теңгемен)
Қызмет түрлері
"ойын клубы ”
" X-play "
" PS4"
" X-station "
Сағат ойындары
250
250
250
250
Өткізуге әсер ететін микро орта факторлары.
Оң факторлар
Теріс факторлар
1. Клуб жұмысының үздіксіздігі
1. Клуб жұмысында тоқтап қалу
2. Жаңа клиенттерді табу
2. Клиенттермен байланысты жоғалту
3. Клиенттер біздің қызметтердің сапасына 3. Біздің қызмет көрсету сапасына клиенттердің
қанағаттанады
қанағаттанбауы
4. Байланыс аудиториясының жақсы қарым- 4. Байланыс аудиториясының бізге нашар қатынасы
қатынасы

5.

инвестициялық шығындарды бағалау, мың, тг.
Шығындар, мың, тг.
Инвестициялар
Барлығы
2020
3 000000
3 000000
ПАЙДАЛАНУ ШЫҒЫСТАРЫ
Атауы
өлшем
бірл.
1 жыл
2 жыл
3 жыл
4 жыл
5 гжыл
Тұрақты шығындар
Жөндеу
және
техникалық
қызмет көрсету
Салықтар
Жалға алу
Барлығы,
тұрақты
шығыстар
мың, тг.
мың, тг
мың, тг
мың, тг
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
202,2
1200,0
202,2
1200,0
202,2
1200,0
202,2
1200,0
202,2
1200,0
1462,2
1462,2
1462,2
1462,2
1462,2
Ауыспалы шығыстар
Шикізат
және
материалдар
Ком.қызметтер
Басқа шығыстар
Жиыны, ауыспалы
шығыстар
мың, тг
Өзіндік құн толық
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
мың, тг
мың, тг
мың, тг
360,0
24,0
360,0
24,0
360,0
24,0
360,0
24,0
360,0
24,0
504,0
504,0
504,0
504,0
504,0
мың, тг
3 208,5
3 208,5
3 208,5
3 208,5
3 208,5

6.

Болжамдау кезеңіндегі салық түсімдерінің
шамасы (5 жыл), мың тг.
р/с
салықтар
1
кіріс
2
Оңайлатылған
декларация
бойынша салық
3
ставка
1 жыл
2 жыл
3 жыл
4 жыл
5 жыл
5040,0
5040,0
5040,0
5040,0
5040,0
151,2
151,2
151,2
151,2
151,2
ЖТС
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
4
Әлеуметтік салық
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
5
ПФ мин. з\п
БАРЛЫҒЫ
51,0
202,2
51,0
202,2
51,0
202,2
51,0
202,2
51,0
202,2
3%
10%
салық базасы
барлығы 5
жыл
32760,0
756
491,4
491,4
255
1011

7.

Ақша қозғалысының болжамы, мың теңге
статьи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100
100
100
100
100
100
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
202,2
202,2
202,2
ІІ. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
ақшаның түсуі
өндірістік және операциялық шығындар
Үй-жайды
жалға алу
Шикізат пен
материалдар
үшін
шығындар
Салық және
міндетті
төлемдер
бойынша
төлемдер
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
10
10
10
10
10
10
202,2
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ком услуги
Жөндеу және
техникалық
қызмет
көрсету
202,2
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

8.

Назар аударғандарыңызға
рахмет!!!
English     Русский Rules