1323–1340 – поступовий занепад
861.43K
Category: historyhistory

Литовсько-руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав

1.

Литовсько-руська держава.
Українські землі у складі Великого
князівства Литовського та інших
держав
(у другій половині ХІV – першій
половині ХVІ ст.)

2.

1. Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську
спадщину.
2. Входження українських земель до складу інших держав
(Угорське королівство, Молдавське князівство, Османська
імперія, Московське царство). Кревська унія. «Велике
князівство Руське».
3. Остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних
князівств.
4. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у
васальну залежність від Османської імперії.
5. Виникнення українського козацтва.
6. Соціально-економічне життя.
7. Розвиток культури та освіти.

3.

1.Боротьба Польщі та Литви
за Галицько-Волинську
спадщину.

4. 1323–1340 – поступовий занепад

1325 p., внаслідок компромісу між
місцевим боярством і правителями
Польщі, Угорщини та Литви, князем
обрано 14-річного мазовецького
князя Болеслава Тройденовича
(сина Марії, дочки Юрія І Львовича)
Прийняв православ'я та ім'я Юрія II
Болеслава, не став маріонеткою в
руках бояр, а проводив самостійну
внутрішню і зовнішню політику.

5.

Період правління Юрія II став поступовим занепадом
Галицько-Волинського князівства
посилився ординський вплив

6.

Після смерті Юрія ІІ почалась боротьба за
Галицько-Волинську спадщину між:
• польським королем Казимиром ІІІ (1333-1370)
• волинським князем Любартом (Литва)
•Дмитром Дядьком
• угорський король Людовік (Лайош) Великий
ГалицькоВолинське
князівство
КАЗИМИР ІІІ
ЛЮДОВІК
(ЛАЙОШ)
ВЕЛИКИЙ
ЛЮБАРТ

7.

1366 рік “Вічний мир”
• Галичина
відійшла до
Польщі
• Волинь із
містами
Володимир,
Луцьк, Белз, Холм
та
Берестейщиною
— до Литви.

8.

2. Входження українських
земель до складу інших держав
(Угорське королівство,
Молдавське князівство,
Османська імперія, Московське
царство). Кревська унія.
«Велике князівство Руське».

9.

Угорщина - наприкінці ХІІІ – початку XIV ст.
Угорщина приєднала до себе Закарпаття.
З 1372 р. по 1387 р. у складі Угорського
королівства перебувала Галичина.
1526 р. – Угорщина була поділена між
Туреччиною, Австрією та Семиграддям.
Закарпаття опинилося у складі Австрії та
Семиграддя і стало ареною безперервних війн.

10.

Молдова - XIV ст. Буковина 1359 р. – Захоплення
Молдавським князівством північної Буковини.
(Шипинська земля Чернівецька обл.)
XVI ст. Молдавське князівство потрапило у
васальну залежність від Османської імперії.
У 1340 р. та 1349 р. унаслідок походів польського
короля Казимира ІІІ Галичина опиняється у складі
Польського королівства. У результаті боротьби
між Польщею, Литвою та Угорщиною остаточно
Галичина була приєднана до Польського королівства
в 1387 р.

11.

У 1434 р. на землях Галичини створювалося окреме
Руське воєводство, на яке поширювалося загальне
польське право та католицизм. У 1434 р. було
приєднано до Польського королівства західне
Поділля, на території якого створено Подільське
воєводство.
У 1434 р. був виданий привілей польського короля
Владислава ІІІ, згідно з яким місцева українська
православна шляхта зрівнювалася в правах із
польською католицькою

12.

Московія – З кінця ХV до першої половини XVI ст.
Московське князівство веде постійні війни з
Великим князівством Литовським за землі
колишньої Київської Русі. У результаті в 1500 –
1503 рр. Московське князівство приєднало до себе
Чернігово-Сіверські землі сучасної України.

13.

КРЕВСЬКА УНІЯ 1385
•Згідно цього союзу Ягайло ставав польським королем,
залишаючись при цьому великим литовським князем.
У Литві посилився вплив польської шляхти. У 1385 р.
Ягайло перейшов у католицтво. Католицтво
проголошується єдиною релігією для населення
Литви.
•Протягом 1380-х – 1390-х рр. відбувається ліквідація
удільних князівств на українських землях. Були ліквідовані
Київське, Подільське, Новгород-Сіверське Волинське удільні
князівства.

14.

3. Остаточна ліквідація
Київського та Волинського
удільних князівств.
English     Русский Rules