« Соціальний захист дітей пільгових категорій»
Дитинсто - найважливіший період в становленні особистості... Саме в цей час людина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до лю
Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
Діти, із неповних сімей ( одинока мати, ч. 1 ст.135 СКУ)
Діти з багатодітних сімей
Діти, з соціально неспроможних сімей ( малозабезпечені сім'ї)
Діти, які проживають в сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах…
Діти, що проживають в сім'ях , які опинились в складних життєвих обставинах
Алгоритм роботи з дітьми незахищених категорій
Як кажуть, „батьків не обирають” і, нажаль, деякі з них частково або зовсім не приділяють уваги своїм неповнолітнім дітям, тим самим порушу
Дякую за увагу!!!
2.05M
Category: sociologysociology

Соціальний захист дітей пільгових категорій

1. « Соціальний захист дітей пільгових категорій»

2016 рік

2. Дитинсто - найважливіший період в становленні особистості... Саме в цей час людина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до лю

Дитинсто - найважливіший період в
становленні особистості... Саме в цей час
людина потребує найбільшої уваги та
захисту. Від ставлення до людей,
розуміння їхніх потреб, інтересів, проблем
та стану охорони дитинства залежить доля
кожної дитини й розвиток суспільства
загалом.
Немає, на жаль, таких навчальних
закладів, де не навчалися б діти з
незахищених
категорій.
Саме тому, сьогодні ми обговоремо як
допомогти дітям, які мають право на
особливий захист та допомогу з боку
держави???

3.

Закон України
Про охорону дитинства
Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні
як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з
метою забезпечення реалізації прав дитини на життя,
охорону
здоров'я,
освіту, соціальний захист та
всебічний розвиток встановлює основні
засади
державної політики у цій сфері.
Охорона дитинства - система державних та громадських
заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного
життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту
її прав

4.

Соціальний захист дитинства - система
законодавчо
закріплених
економічних,
соціальних та організаційних гарантій, що
забезпечують реалізацію прав дітей.
У вузькому змісті слова поняття "соціальноправовий захист дитинства" визначається,
як діяльність, спрямована на захист дітей, які
опинилися в особливо скрутному стані.
Загалом в Україні нараховується понад сто
тисяч дітей, які належать до соціально
незахищеної категорії !!!

5.

6. Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

1.евакуйовані із зони відчуження, у тому
числі діти, які на момент евакуації
знаходились
у
стані
внутрішньоутробного розвитку;
2.проживали на момент аварії чи
прожили або постійно навчалися
після аварії не менше одного року в
зоні безумовного (обов'язкового)
відселення;
3.проживали на момент аварії чи
прожили або постійно навчалися
після аварії не менше двох років у
зоні гарантованого добровільного
відселення;
4.проживали на момент аварії чи
прожили або постійно навчалися
після аварії не менше трьох років у
зоні посиленого радіоекологічного
контролю;

7.

5.народились після 26 квітня 1986 року від
батька, який на час настання вагітності
матері мав підстави належати до
категорії 1, 2 або 3 постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
або народжені матір'ю, яка на час
настання вагітності або під час
вагітності мала підстави належати до
категорії 1, 2 або 3 постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
6.хворі на рак щитовидної залози
незалежно
від
дозиметричних
показників, а також хворі на променеву
хворобу;
7.одержали дозу опромінення щитовидної
залози
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, яка перевищує рівні,
встановлені Міністерством охорони
здоров'я України.

8. Діти, із неповних сімей ( одинока мати, ч. 1 ст.135 СКУ)

- дані про батька у свідоцтві про народження
дитини були записані за вказівкою матері;
- батько дитини помер (або батько дитини
визнаний судом безвісті відсутнім, або
батько дитини визнаний судом померлим,
або батько дитини визнаний недієздатним,
або батько дитини знаходиться у розшуку);
- одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про
народження
дитини
(рішенні
про
усиновлення дитини) відсутній запис про
батька (матір);
- вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей
у разі смерті одного з батьків, шлюб між
якими було розірвано до дня смерті, які не
одержують на них пенсію в разі втрати
годувальника або державну соціальну
допомогу(Закон України "Про державну
допомогу сім’ям з дітьми" ст.18-1).

9. Діти з багатодітних сімей

.
Багатодітна сім'я - сім'я, що
складається з батьків (або одного з
батьків) і трьох та більше дітей.
Отже, щоб родина вважалася
багатодітною, в ній має бути як
мінімум троє дітей до 18 років.
(ст.1 Закону України «Про охорону
дитинства»).
Для підтвердження статусу дитина
з
багатодітної родини у
навчальному закладі повинні бути
наступні документи:
посвідчення багатодітної сім’ї
свідоцтво про народження всіх
дітей (де вказані дані про батьків);
довідка про склад сім’ї або
паспортні дані одного з батьків з
розділом «Особливі відмітки», де
вписуються дані про дітей.

10. Діти, з соціально неспроможних сімей ( малозабезпечені сім'ї)

Діти з малозабезпечених (соціально
неспроможних) родин:
Малозабезпечена сім'я - сім'я, яка з
поважних або незалежних від неї
причин має
середньомісячний
сукупний
дохід
нижчий
від
прожиткового мінімуму для сім'ї
(ст.1Закону України «Про державну
соціальну допомогумалозабезпеченим
сім’ям» від1 червня 2000 року N
1768-III зі змінами та доповненнями).

11. Діти, які проживають в сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах…

12. Діти, що проживають в сім'ях , які опинились в складних життєвих обставинах

Надання соціальних послуг
особам і сім’ям з дітьми, які
опинилися у складних життєвих
обставинах,
регулюються
Законами
України
"Про
соціальні
послуги"
(від
19.06.2003 р. № 966-ІV), "Про
соціальну роботу з дітьми та
молоддю" (від 21.06.2001 р. №
2558-ІІІ), "Про попередження
насильства
в
сім’ї"
(від
15.11.2001 р. № 2789-ІІІ).
Документ, який підтверджує
складні життєві обставини —
довідка Служби у справах дітей
Краснокутської РДА.
Складні життєві обставини – це
обставини,
що
об’єктивно
порушують
нормальну
життєдіяльність особи, наслідки
яких вона не може подолати
самостійно (інвалідність, часткова
втрата рухової активності у зв’язку
зі станом здоров’я, самотність,
сирітство,
безпритульність,
відсутність житла або роботи,
насильство, зневажливе ставлення
та негативні стосунки в сім’ї,
малозабезпеченість, психологічний
чи психічний розлад, стихійне
лихо, катастрофа.

13. Алгоритм роботи з дітьми незахищених категорій

1.Виявлення дітей пільгового
соціальний педагог).
контингенту
(
педагоги,
2. Збір об'єктивних даних ( соціальний педагог, педагоги).
3.Вивчення взаємовідносин дітей у колективі ( соціометрія,
спостереження тощо) — соціальний педагог, практичний
психолог, педагоги.
Включення дітей в колективну діяльність, додержання принципів
природовідповідності та гуманізму.
4.Вивчення індивідуальних «психологічних» якостей дитини
( психолог), вивчення індивідуальних особливостей дітей з
емоційними потребами.
Створення ситуації успіху. Залучення до гурткової роботи.

14.

5.Формування здорового
самообслуговування.
способу
життя
та
навичок
6. Проведення індивідуальної роботи, організація додаткових занять
для дітей пільгових категорій ( за потребою).
7.Педагогічні та малі педради з питань соціального захисту, роботи
з дітьми пільгових категорій та підвищення їх успішності,
взаємозв'язок з батьками( соціальний педагог, педагоги).
8.Взаємозв'язок із Службою у справах дітей Краснокутської РДА,
головами селищних рад, дільничними участковими (соціальний
педагог, адміністрація закладу).
9. Виконання заходів з охорони дитинства ( всі працівники закладу).
10. Контроль за відвідуванням, робота з батьками (педагоги,
соціальний педагог).

15. Як кажуть, „батьків не обирають” і, нажаль, деякі з них частково або зовсім не приділяють уваги своїм неповнолітнім дітям, тим самим порушу

Як кажуть, „батьків не обирають” і,
нажаль, деякі з них частково або зовсім не
приділяють уваги своїм неповнолітнім
дітям, тим самим порушують подальше
становлення та розвиток їх дитини у
нашому суспільстві. Крім того вони
порушують норми чинного законодавства.
Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини
добре висвітлені у ст. 150 Сімейного кодексу України!!!

16.

Законодавство України щодо соціального захисту дітей,
які потребують особливої уваги.
Закон України "Про охорону дитинства"
Закон
України
"Про
попердження
насильства в сім`ї"
Закон України "Про державну допомогу
сім`ям з дітьми"
Закон України "Про внесення зміни до
Закону України _"Про державну допомогу
сім`ям з дітьми" щодо виплати допомоги
при народжені дитини"
Закон України "Про соціальну допомогу
малозабезпеченим сім`ям";

17.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям"
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні"
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
Зміни у Законодавстві щодо пенсійного забезпечення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

18. Дякую за увагу!!!

Презентацію підготувала : соціальний педагог
Краснокутської гімназії імені Героя Радянського
Союзу І.Н.Нестерова
Краснокутської районної ради Харківської області
Блінчикова Н.Ю.
Дякую за увагу!!!
English     Русский Rules