Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар
Бюджеттен тыс қорлар келесі белгілері бойынша жіктеледі
Мемлекеттік қорлар мен бюджеттен тыс қорлардың айырмашылықтары
Бюджеттен тыс қорлардың артықшылықтары:
Міндетті медициналық сақтандыру қоры
Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры:
Ұлттық қордың мақсаты
Ұлттық қордың қызметтері
Назарларыңызға рахмет!
1.02M
Category: economicseconomics

Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар

1. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар

Истлеуов Сұлтан
Есенгельдин Абылай
Ұзақбаев Мейірбек
Бисенғалиев Аль-Шахиз

2.

• Бюджеттен тыс қорлар – мемлекет қатаң
белгіленген мақсаттарға пайдаланатын
және заңнамалық тұрғыдан бекітілген
қаржыландыру көздеріне ие, ақша
ресурстарының жиынтығы.

3.

• 1991 жылдан бастап бюджеттен тыс
қорлардың пайда болуы әлеуметтікэкономикалық дамудың
қажеттіліктерінен туындады.

4.

5.

Бюджеттен тыс қорлар түрлері
экономиканы тұрақтандыру қоры
зейнетақы қоры; - әлеуметтік
сақтандыру қоры
Біртұтас одақтық – республикалық
қоры
халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
қоры
халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
қоры
жол қоры
әскери өндірісті конверсиялауға жәрдемдесу
қоры
инновациялық қорлар

6.

• Арнайы бюджеттен тыс қорлардың мемлекеттік бюджетпен
параллель жұмыс істеуі қаржы қатынастарын
дифференциялауға, олардың бір бөлігін тар шеңберде
мамандандырылған аяларға бағдарлауға, қаржы қызметінің
әртүрлі бағыттарында осы қатынастарды өзіндік
диверсификациялауға қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Дифференция - айырмашылық
Диверсификация – өзгеріс, әр түрлілік.

7. Бюджеттен тыс қорлар келесі белгілері бойынша жіктеледі

Нысаналы
деңгейі
бойынша
Басқару
деңгейі
бойынша
Әлеуметтік,
экономикалық,
ғылыми зерттеу,
экологиялық,
құқықтық тәртіпке
жәрдемдесу, мәдени
мақсаттарға және
өзге.
Мемлекетаралық,
мемлекеттік,
жергілікті.

8. Мемлекеттік қорлар мен бюджеттен тыс қорлардың айырмашылықтары

Мемлекеттік
қорлар
Нысаналы
бағыттар
бойынша аса
алуан түрлі
Зейнетақы
қорлары
Мемлекеттік емес
қорлар
Гуманитарлы
қорлар
Халықаралық
қорлар

9. Бюджеттен тыс қорлардың артықшылықтары:

қаражаттарды жедел басқаруға мүмкіндік береді;
өкілді билік органдарының араласуынсыз
басқару;
мемлекеттік басқару органдарының қорлардың
нысаналы мәселелерін тез арада шешуге;
жағдайлардың өзгеруіне уақтылы жедел әрекет
етуге мүмкіндік береді

10. Міндетті медициналық сақтандыру қоры

медициналық ұйымдардың немесе жеке медициналық
тәжірибемен айналысатын тұлғалардың шығыстары,
шарттардағы талаптарға сәйкес сақтандырылған
медициналық қызметтер көрсету бойынша шығыстар
өтелді.

11. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры:

• Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шотында
шоғырландырылған, сондай-ақ материалдық емес
активтерді қоспағанда, өзге мүліктер түріндегі
мемлекеттің қаржы активтерін білдіреді.

12. Ұлттық қордың мақсаты

• тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуын
қамтамасыз ету;
• қаржы активтерін және өзге мүліктерін
жинақтау (материалдық емес активтерді
қоспағанда)
• экономиканың шикізат секторына
тәуелділігін азайту
• қолайсыз сыртқы факторларға ықпал ету.

13. Ұлттық қордың қызметтері

• Жинақтау (сақтық) - материалдық емес
активтерді қоспағанда, өзге мүліктерді және
қаржы активтерін жинақтауды қамтамасыз
етеді
• Тұрақтандырушы - республикалық
бюджеттің, шикізат ресурстарына, әлемдік
бағалар конъюнктурасына тәуелділігін
азайтуға бағытталған.

14. Назарларыңызға рахмет!

English     Русский Rules