ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ
ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ
ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ
ПОБУДОВА ПРЯМОКУТНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ
КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА
ЗНАХОДЖЕННЯ КООРДИНАТ ТОЧКИ
ПОБУДОВА ТОЧОК ЗА ЇХ КООРДИНАТАМИ
Домашнє завдання:
11.28M
Category: mathematicsmathematics

Прямокутна система координат

1.

2. ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ

З курсу географії ви знаєте, що таке довгота і
широта місця на поверхні Землі. Це географічні
координати. Так, наприклад, довгота Черкас +32,30
(що означає, на схід від Грінвічського початкового
меридіану), а широта +49,260 (означає, на північ від
екватора), тому координати Черкас записуються
так: (32,30; 49,260).

3. ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ

Ідея методу координат використовується
у шахах. Положення фігури на шаховій дошці
задається двома числами: перше вказує –
стовбець, а друге – ряд.

4. ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ

Координати були потрібні астрономам і
географам для визначення положення світил на
небі й певних пунктів Землі, для складання
зоряних та географічних карт.

5.

У II віці н.е. відомий
древньогрецький
астроном Клавдій
Птоломей вже
користувався
довготою і
широтою в якості
географічних
координат.

6.

Рене Декарт (15961650) французький
філософ, математик.
Метою Декарта було
опис природи за
допомогою
математичних законів.
Автор координатної
площини, тому її часто
називають декартовою
системою координат.

7. ПОБУДОВА ПРЯМОКУТНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ

1.Проводимо дві взаємно
перпендикулярні прямі.
2.Забезпечуємо ці прямі
напрямом.
Вісь ординат
3.Точка їх перетину (т. О)–
початок координат.
4.Задаємо одиничний
1
відрізок.
5.Отримали вісі координат
x
(горизонтальна – вісь Ox,
1
вісь абсцис;
Вісь абсцис
вертикальна - вісь Oy,
вісь ординат).
6.Побудували прямокутну
систему координат.
y
Початок
координат
O

8. КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА

На відміну від
координатної прямої
на координатній
площині точка має дві
координати (x;y): x –
абсциса; y – ордината.
Прямокутна
система координат
розбиває площину на
(-;+)
(+;+)
(-; -)
(+;-)
чотири чверті.

9. ЗНАХОДЖЕННЯ КООРДИНАТ ТОЧКИ

На площині задана точка P.
Знайти її координати.
y
1.Через точку Р проведемо
пряму перпендикулярну вісі Ох.
P (-3;2)
2
2.Точка перетину прямої з віссю
– значення абсциси точки Р:
1
-3
O
x=-3.
1
x
3.Аналогічно, проводимо пряму
перпендикулярну вісі Oy.
4.Точка перетину прямої з віссю
– значення ординати точки Р:
y=2.
5.Точка Р(-3;2).

10.

у
4
3
В(-4;2)
2
А(1;1)
1
-5
-4
-3
-2
-1
1
0
2
3
4
5
х
-1
-2
С(-3;-2)
-3
-4

11. ПОБУДОВА ТОЧОК ЗА ЇХ КООРДИНАТАМИ

y
A(3;4)
4
1
O
1
3
Побудувати точку
A(3;4).
1.Будуємо прямокутну
систему координат.
2.Точка A має
координати x=3; y=4.
3.Через x=3 проводимо
пряму–перпендикулярно
осі Ox.
x
4.Через y=4 проводимо
пряму–перпендикулярно
осі Oy.
5.Точка перетину цих
прямих – точка A(3;4).

12.

y
4
3
В(0;3)
2
F(-4;0)
-5 -4 -3 -2 -1
1
-1
0 1
А(3;0) x
2
3
4
-2
-3
-4
M(0;-4)
5 6

13.

Завдання 1.
4
М(-4;-2)
Р(4;0)
А(4;-2)
В(-4;2)
-5
-4
-3
-2
С(0;2)
К(5;0)
F(0;-5)
F(2;5)
В системі координат
позначити точки з
координатами :
3
2
1
-1
1
0
-1
-2
-3
-4
2
3
4
5

14.

Завдання 2.
(2;4)
y
4
3
2
1
Обрати правильну відповідь
Знайти координати м`яча
x
-5 -4 -3 -2 -1 -1
01 2 3 4 5 6
(4;2)
-2
-3
-4

15.

Завдання 3.
y
Знайти координати м`яча
4
3
2
1
Обрати правильну відповідь
(1;-2) x
-5 -4 -3 -2 -1 -1
01 2 3 4 5 6
-2
-3
-4
(-2;1)

16.

Завдання 4.
y
4
3
2
1
x
-5 -4 -3 -2 -1 -11 2 3 4 5 6
-2
-3
-4
Знайти координати
4 точок

17.

Завдання 5.
6. Завдання
Знайти координати 9 точок
Побудувати точки в системі координат
B(-4;5),C(-2;-3),D(-4;1),K(-5;2),M(-2;0),N(0;4)

18.

Завдання 7.
Побудувати фігуру по точкам в системі
координат
Щоб побудувати фігуру за координатами - необхідно
послідовно з’єднати ці точки відрізками
Дано координати точок.
Побудуйте фігуру, що задана цими точками.
(-9;2), (-3;3),
(0;8), (3;3),
(9;2), (5;-3),
(6;-9), (0;-7),
(-6;-9), (-5;-3), (-9;2).
Яку фігуру побудували?

19. Домашнє завдання:

Опрацювати: § 45
(по необхідності)
English     Русский Rules