ВИДИ ТРАНСПОРТУ
Залізничний транспорт
Морський транспорт
Річковий транспорт
Автомобільний транспорт
Повітряний транспорт
Трубопровідний транспорт
Розрізняють два типи глобальної транспортно-логістичної мережі:
СВІТОВИЙ РИНОК ІНВЕСТИЦІЙ І ФІНАНСІВ
Особливе місце на світовому ринку фінансів належить офшорам
Туризм
Інформаційне суспільство
Вартість інтернету у світі
Вартість інтернету у світі
Висновки
Література
7.52M
Category: geographygeography

Транспортно-логістичні системи. Світовий ринок інвестицій і фінансів. Туризм

1.

Сучасні транспортно-логістичні системи
та інформаційно-комунікаційні мережі
як інфраструктурний каркас глобальної
економіки.
Світовий ринок інвестицій і фінансів.
Туризм.

2.

Транспортування можна визначити як логістичну функцію, пов'язану з
переміщенням матеріального потоку певним транспортним засобом
в логістичному ланцюгу, який включає експедиційне обслуговування,
вантажопереробку, упаковку, передачу прав власності на товар,
страхування, охорону тощо.

3. ВИДИ ТРАНСПОРТУ

1. Залізничний
2. Автомобільний
3. Морський
4. Річковий
5. Авіаційний
6. Трубопровідний

4. Залізничний транспорт

Переваги: висока пропускна здатність, незалежність від кліматичних умов,
регулярність перевезень, відносно низькі тарифи, висока швидкість доставки на
великі відстані.
Недоліки: обмежена кількість перевізників, висока капітало-, матеріало- та
енергоємність перевезень, низька доступність до кінцевих споживачів, низький
рівень зберігання вантажів.

5. Морський транспорт

Переваги: можливість міжконтинентальних перевезень, висока пропускна
здатність, низька собівартість перевезень на далекі відстані.
Недоліки: обмеженість перевезень, низька швидкість, залежність від погодних
умов, необхідність створення складної портової інфраструктури.

6. Річковий транспорт

Переваги: висока пропускна здатність на глибоководних ріках, низька
собівартість і капіталоємність.
Недоліки: обмеженість перевезень, низька швидкість доставок, залежність від
глибини рік та навігаційних умов, сезонність, низька надійність.

7. Автомобільний транспорт

Переваги: висока доступність, гнучкість, швидкість доставки, маневреність,
доставка "від дверей до дверей", високий рівень збереження вантажів,
можливість транспортування малих партій вантажів, широкі можливості вибору
перевізника.
Недоліки: низька пропускна здатність, залежність від дорожніх і погодних
умов, відносно велика собівартість перевезень на великі відстані, не
екологічність.

8. Повітряний транспорт

Переваги: швидкість доставки, надійність, високий рівень збереження вантажів,
найкоротші маршрути перевезень.
Недоліки: висока собівартість перевезень, найвищі транспортні тарифи, висока капітало-,
енерго- та матеріалоємність перевезень, залежність від погодних умов, недостатня
географічна доступність.

9. Трубопровідний транспорт

Переваги: низька собівартість, висока пропускна здатність, високий рівень
збереження вантажів, низька капіталоємність.
Недоліки: обмеженість видів вантажів (газ, нафта, емульсії сировинних матеріалів),
недоступність малих об'ємів вантажів.

10.

Сучасна транспортно-логістична система глобальної економіки базується на
перевезенні товарів міжнародної торгівлі морським транспортом (понад 80 % у
2017 р.) і переміщенні фінансових коштів і платежів по оптико-волоконним
лініям комунікаційних спеціалізованих мереж (наприклад, мережа
міжбанківських платежів «СВІФТ»). Таким чином глобальна економіка
функціонує в єдиному часі.

11. Розрізняють два типи глобальної транспортно-логістичної мережі:

Перевезення масових насипних
вантажів
Контейнерні перевезення готових
виробів і напівфабрикатів

12.

Масові насипні вантажі (наприклад, залізна руда) переважно перевозять
спеціалізованими кораблями великої тоннажності.
Технічні характеристики цих суден визначаються габаритами головних міжнародних
каналів.
Переважно перевозять сировину до розвинених країн світу.

13.

Для контейнерних перевезень готових виробів і напівфабрикатів від 1956 р.
використовують спеціалізовані кораблі.
Ними доставляють великі партії стандартних типів продукції, наприклад,
мобільні телефони.
У 2017 р. налічувалось близько 6 тис. контейнеровозів.
Для їх розвантаження в морських торговельних портах створено спеціалізовані
гавані.
Найбільші поставки вантажів у контейнерах здійснюють між великими
торговельними портами.

14.

Найбільший за вантажопідйомністю контейнеровоз «ООCL» (порт
приписки Сянган/Гонконг) почав курсувати від 2017 р.
Він одночасно перевозить понад 21 тис. контейнерів (200 тис. тонн).

15. СВІТОВИЙ РИНОК ІНВЕСТИЦІЙ І ФІНАНСІВ

У сучасній ринковій економіці є одним із найважливіших сегментів загального
ринку є інвестиції і фінансові потоки, які контролюють і регулюють провідні
банки розвинених країн світу та головні світові фондові біржі.

16.

17.

Інвестиційний ринок (ринок інвестицій та ринок інвестиційних товарів) –
це сукупність економічних відносин між продавцями та споживачами
інвестиційних товарів та послуг.
Формою інвестування на ринку виступають капітальні вкладення у всіх
видах – нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне
переоснащення підприємств, заводів та ін. об'єктів.

18.

19.

20. Особливе місце на світовому ринку фінансів належить офшорам

21. Туризм

Глобальний туризм — це величезна економіка. На нього припадає
близько 10% глобального ВВП. Для порівняння: сільське господарство
становить 4% глобального ВВП, промисловість — трохи більше 30%.
Ріст кількості туристів у світі за останні десятиліття перевищує всі
прогнози. Усього п’ятдесят років тому міжнародні подорожі
здійснювали лише 25 мільйонів людей на всій планеті. З того часу
кількість туристів збільшилася в понад 40 разів. Сьогодні подорожує
1 мільярд 230 мільйонів.

22.

ТУРИЗМ
Економ
Бізнес
Еліт

23.

Наймасовіші поїздки відбуваються в сегменті
економ-класу.

24.

Послугами бізнес-туризму користуються переважно ділові
люди.
Для їхніх потреб створено стандартний набір послуг, готелі з
необхідною для проведення ділових зустрічей
інфраструктурою (наприклад, кімнати для переговорів).
Ділові туристи активно користуються послугами
спеціалізованих агенцій (наприклад, із влаштування виставок).

25.

Елітний туризм спрямований на забезпечення потреб у відпочинку та
розвагах людей найбагатшого прошарку суспільства.
Для їхніх потреб створюють не лише готелі й заклади відпочинку
найвищого ґатунку, а й надають спеціалізовані послуги (наприклад,
агенції з продажу місць на покази новинок від провідних будинків мод).
Присутність одного бізнесмена чи його родини може сприяти значно
більшому надходженню коштів в економіку країни, ніж юрби
відпочивальників за мінімальними тарифами.

26.

Наразі європейці складають половину всіх мандрівників у світі, їх 600
мільйонів на рік.
Такі цифри наводить Міжнародна організація туризму, але варто
врахувати, що до європейців вона зараховує не лише мешканців Західної
Європи, а й країни, які не входять до ЄС, в тому числі і Україну.

27.

Понад 300 мільйонів туристів на рік — мешканці Азії. Це 25%
туристичного потоку, зокрема, завдяки Китаю.
Цікаво, що саме китайці витрачають на подорожі найбільше за всіх —
261 мільярд доларів на рік. Це втричі більше, ніж ВВП України.

28.

Куди ж вони їдуть? Серед п’ятірки лідерів — Франція, Іспанія, Італія,
а також США та Китай.

29. Інформаційне суспільство

Доступ населення до мережі Інтернет

30. Вартість інтернету у світі

31. Вартість інтернету у світі

32. Висновки

В основні сучасної транспортно-логістичної системи глобальної економіки лежать
перевезення морським транспортом товарів міжнародної торгівлі та переміщення
фінансових коштів і платежів по оптико-волоконним лініям комунікаційних
спеціалізованих мереж.
Глобальний ринок інвестицій і фінансових потоків контролюють і регулюють провідні
банки розвинених країн світу та головні світові фондові біржі.
Туризм — один із сегментів світової економіки, що постійно збільшується.
Найбільший обмін потоками інформації, людей, коштів, вантажів, що формує сучасне
«інформаційне суспільство», відбувається між глобальними містами.

33. Література

Географія (рівень стандарту) : підручник для 11 кл. закладів загальної середньої
освіти / Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Совенко В. В. — К. : УОВЦ «Оріон», 2019. — 192
с. : іл.
Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / С. Г.
Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. – 176 с. : іл.
English     Русский Rules