Унікальність економічної системи Китаю
План
Що таке Китай
Форма правління,державний устрій
Економічне диво Китаю
Економічне диво Китаю
Загальна характеристика
Зв’язки з Україною
Особливості економічного розвитку
Особливості економічного розвитку
Особливості економічного розвитку
Проблеми Китаю
Проблеми Китаю
Дякую за увагу
4.14M
Categories: economicseconomics geographygeography

Унікальність економічної системи Китаю

1. Унікальність економічної системи Китаю

Зробив Гуцало Богдан

2. План

Що таке Китай(уряд,форма правління,де
знаходиться).
Економічне чудо Китаю
Загальна характеристика
Особливості економічного розвитку
Проблеми Китаю

3. Що таке Китай

Китай - густонаселена
країна в Східній
Азії,столиця якої є
Пекін. Китай
розташований на сході
Азії та охоплює
близько 1/5 її площі.
Має найпротяжніший
суходільний кордон у
світі (22,5 тис. км) та
межує з 13 країнами.

4. Форма правління,державний устрій

Китай – це
соціалістична
республіка
однопартійною
системою правління.

5. Економічне диво Китаю

На кінець 1970-х років Китай
на чолі з Ден Сяопіном
оголосив курс на економічні
реформи. Більшість
спеціалістів по Китаю не
вірили в успіх цих реформ.
Звучали тяги, що Китай –
хронічно відстале,
неспроможне до прогресу
суспільство. В той час навіть
виник жарт, що найкраще
місто в Китаї, це Пекін, але це
не місто, тому що в місті має
бути каналізація, а її в Пекіні
немає. Але минув час і
маховим реформ
розкручувався, а країна
підкорювала все нові
вершини.
Ден Сяопін

6. Економічне диво Китаю

Багато експертів
говорили, що реформи
Дена Сяопіна не
спрацюють .Ось пройшов
час та Китай
перетворився із збіднілої
країни до однєї з
найпотужніших держав.

7. Загальна характеристика

Китайська Народна
Республіка — потужна
аграрно-індустріальна
країна. Розвиваються
традиційні галузі
промисловості —
текстильна, вугільна,чорна
металургія, фосфорнофаянсове виробництво,
також створені нові
галузі — нафтопереробна,
газова, хімічна, авіаційна,
космічна, електронна,
машинобудування,
приладобудування.

8. Зв’язки з Україною

Для України Китай є
одним із найважливіших
стратегічних
партнерів.Основними
позтціями в українському
експорті до Китаю є руди
металів,зернові та
олія.Розвивається
співробітництво у сферах
науково-технічної
діяльності,телекомунікацї
,авіації.

9. Особливості економічного розвитку

В основі економічної
системи КНР лежить
державна, колективна,
приватна та індивідуальна
власність на засоби
виробництва . Панування
суспільної власності
дозволяє забезпечувати
планомірний розвиток
економіки, приборкувати
стихійність та анархію, які
можуть мати місце у зв'язку
з існуванням у перехідний
період від капіталізму до
соціалізму.

10. Особливості економічного розвитку

По-друге, фактором, що зумовив швидкий
економічний розвиток КНР, виступає ефективна
економічна політика держави. Виходячи з
врахування багатоукладності економіки в
перехідний період від капіталізму до соціалізму,
китайське керівництво подбало про оптимальне
поєднання централізованого планового керівництва
економікою і ринкових механізмів. Про це
переконливо свідчить аграрна політика Китаю.

11. Особливості економічного розвитку

По-третє, швидкому
економічному зростанню
сприяли також такі фактори,
як відносно висока політикоекономічна стабільність
суспільства, така ж висока
виконавська дисципліна
виробничого персоналу,
розміри та можливості
національної економіки,
залучення політикоекономічного потенціалу
китайської діаспори для
розвитку країни, створення
привабливого клімату для
іноземних інвестицій,
невходження до двосторонніх
чи багатосторонніх структур.

12. Проблеми Китаю

Однією з найбільших
проблем піднебесної є
демографічна проблема
.Для того щоб її знищити
на китайців,які мають
більше 1 дитини
накладують штраф.

13. Проблеми Китаю

Другою найбільшою
проблемою є екологія
.Завдяки великії кількості
фабрик Китай май дуже
забруднене повітря та
багато смогів.Крім того в
Китаї є проблеми з
антисанітарією.На
підставі цього виник у
країні виник смертельний
вірус.
English     Русский Rules