КИТАЙ. ЗАСНУВАННЯ. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ
Короткі відомості
Історія Китаю
Державний устрій
Правова система Китаю
Дякую за увагу!
2.17M
Category: geographygeography

Китай. Заснування. Державний устрій

1. КИТАЙ. ЗАСНУВАННЯ. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ

2. Короткі відомості

Кита́йська Наро́дна Респу́бліка —
держава в Східній Азії.
Найбільша за чисельністю
населення держава світу (понад
1,38 млрд), більшість
населення — етнічні китайці,
самоназва — хань); займає третє
місце в світі по території,
поступаючись тільки Росії і
Канаді.

3.

КНР — потужна аграрноіндустріальна країна. Розвиваються
традиційні галузі промисловості —
текстильна, вугільна, чорна
металургія, фосфорно-фаянсове
виробництво, також створені нові
галузі — нафтопереробна, газова,
хімічна, авіаційна, космічна,
електронна, машинобудівна,
приладобудівна. Китай займає
провідні позиції у світі з видобутку
вугілля, виробництва мінеральних
добрив, цементу, електроенергії,
виплавки сталі. Розвинені сучасні
види транспорту.

4.

У 2010 році китайська економіка
обігнала японську і стала другою
економікою світу за номінальним ВВП.
КНР є світовим лідером з виробництва
більшості видів промислової продукції,
в тому числі з виробництва автомобілів
і споживчого попиту на них.
Найбільший світовий експортер
(«фабрика світу»). Має у своєму
розпорядженні найбільші в світі
золотовалютні резерви

5.

КНР є кандидатом-наддержавою,
постійним членом Ради Безпеки
ООН, однією з провідних космічних
держав світу, володіє ядерною
зброєю і найбільшою в світі армією
за чисельністю
військовослужбовців.

6.

За чисельністю населення Китай
займає перше місце у світі. Тут
проживає більш ніж 1,3 млрд осіб.
Щільність населення Китаю також
велика. Населення розміщене дуже
нерівномірно: райони Східного Китаю
густонаселені, в районах Західного
Китаю чисельність населення
невелика, чисельність селян
величезна, а городян — незначна.
Чисельність населення зростає
швидко. З огляду на серйозність
демографічного питання, починаючи з
середини 70-х років Китай приступив
до контролю за народжуваністю, у
результаті коефіцієнт народжуваності
в країні став щорічно знижуватися

7. Історія Китаю

Китайська цивілізація вважається
однією з найдавніших у світі. Їй не
менше 5000 років, хоча письмові
джерела покривають тільки 3500 років.
Книга змін “Ицзин» була написана
більше 30 століть тому до н.е.
імператором Фу Сі. Його теорія
існування Всесвіту грунтувалася на
тому, що життя залежить від
чергування енергій інь і ян. Доказом
давнини китайської цивілізації також
служать останки «пекінської людини»
(синантропа), що жив близько 400
тисяч років тому.

8.

У другій половині XVII століття до
н.е. один з правителів області Шан
змістив династію Ся і заснував
свою династію. Характерними
рисами цього періоду вважаються
тотемізм і матріархальні
відносини. Після нападу племен
Чжоу правляча династія змінилася.
Ці племена займалися, в
основному, скотарством і
землеробством. Зовні вони
представляли собою західну
різновид можливо прототюркской
типу. Саме під час правління
династії Чжоу сформувалися
давньокитайські філософські
школи конфуціанства і даосизму.

9.

З 221 року до н.е. правлячою династією в
Китаї була проголошена династія Цинь. Це
було початком імперського періоду.
Першим імператором династії став
Шихуан – правитель області Цинь.
Незважаючи на те, що династія Цинь
панувала всього 10 років, в цей період
були проведені найважливіші реформи
для становлення Китаю могутньої
імперією. В першу чергу, канула в минуле
феодальна система. Потім була
уніфікована грошова система і створена
єдина транспортна система. Саме в період
правління Шихуанді величезні ділянки
древніх захисних стін були з’єднані в
Велику Китайську стіну.

10.

З 1368 року протягом трьох століть
в Китаї правила династія Мін. У
цей час активно розвивалися
архітектура і китайський флот.
Останньою в Імперському Китаї
стала Маньчжурська династія Цин –
друга династія, заснована чужим
народом. Фактично маньчжури
об’єдналися і збройним тиском на
Китай встали біля керма в першій
половині XVII століття. Для Китаю
перші 150 років їхнього правління
були періодом розквіту і миру.
Однак в кінці XVIII – початку XIX ст.
в країні почалися «опіумні війни»,
що стали справжньою загрозою.

11.

Падіння династії Цин під і початок
нового періоду припали на 1911 рік.
Тоді ж утворилася перша китайський
уряд на чолі з Сунь Ятсенбишем.
Через рік Китай був оголошений
конституційною республікою зі
столицею в Пекіні. У жовтні 1949 була
утворена КНР за указом
комуністичного лідера Мао Цзедуна.
На XX століття випало багато воєн і
поневірянь, але сьогодні Китайська
Народна Республіка – це країна зі
стабільною політичною та
економічною ситуацією, світовий
лідер з виробництва більшості видів
промислової продукції.

12. Державний устрій

Голова КНР - голова держави, верховний представник
КНР як в країні, так і за її межами. Інститут Голови
держави - самостійний орган державної влади,
важлива складова частина державного устрою.
Всекитайські збори народних
представників — найвищий
законодавчий орган (парламент)
Китайської Народної Республіки,
згідно Конституції КНР — найвищий
орган державної влади країни. До
складу зборів входять депутати,
обрані від провінцій, автономних
районів, міст центрального
підпорядкування та збройних сил.
Постійний Комітетет Всекитайських
Зборів Народних Представників - це
постійно діючий орган вищого
державного владного і законодавчого
органу, виконує вищі владні та
законодавчі повноваження в перервах
між сесіями ВЗНП. До складу
Постійного Комітету ВЗНП входить
2979 депутатів.

13. Правова система Китаю

Правова система Китайської
Народної Республіки — правова
система Китаю, що входить до
далекосхідної групи правових
систем, характеризується
стародавніми правовими традиціями
і сучасним законодавством, які
включають ідеї "соціалізму з
китайською специфікою" і деякі
засади романо-германського права.
Переважання норм моралі над
нормами права в регулюванні будьяких питань суспільного життя –
одна з його ознак.

14.

Західна традиція, сприйнята
китайським правом, істотно
доповнена, особливо на рівні
індивідуального регулювання,
правовим менталітетом китайців,
правова свідомість яких
залишається в межах традиційної
конфуціанської концепції
правозастосування, де праву в
процесах суспільного розвитку
відводиться не головна, а
допоміжна роль. Як наслідок,
китайським правом була прийнята
структура романо-германського
права, система його джерел,
кодифікація, юридична техніка, але
в модифікованому вигляді, так як
здійснювався достатній вплив зі
Сходу

15.

Основними джерелами права КНР є
закони та інші нормативні правові
акти. Їх ієрархію утворюють
Конституція, закони, постанови
Постійного комітету ВЗНП,
Постанови Державного ради
підзаконні акти інших органів
державної влади і управління,
зокрема місцевих.
На сьогодні важливе місце у
правовій системі КНР посідають дві
території – Гонконг і Макао спеціальні адміністративні райони,
які мають свої правові особливості.
Це робить правову систему Китаю
складною, подібною до тих, що
існують у федераціях.

16. Дякую за увагу!

English     Русский Rules