Фотоальбом
166.00K
Category: lawlaw

Державна виконавча служба

1. Фотоальбом

пк-пк

2.

Державна виконавча служба
входить до системи органів
Міністерства юстиції України і
здійснює виконання рішень
судів, інших органів, а також
посадових осіб відповідно до
законів України.

3.

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Міністерство юстиції України
Департамент ДВС МЮУ
Відділ примусового виконання рішень
управління державної виконавчої служби
Управління ДВС Головного територіального управління
юстиції в Житомирській області
Відділ примусового виконання рішень управління
державної виконавчої служби ГТУЮ в
Житомирській області
Новоград-Волинський міськрайонний відділ ДВС
Головного територіального управління юстиції в
Житомирській області

4.

МІНІСТР ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
ПЕТРЕНКО ПАВЛО
ДМИТРОВИЧ

5.

Начальник відділу ДВС
Заступник начальника відділу ДВС
Головний державний виконавець
Старший державний виконавець
Державний виконавець

6.

Правова основа діяльності
державної виконавчої служби:
Конституція України;
Закон України “Про державну виконавчу
службу”
Закон України “Про виконавче провадження”
Закон України “Про державну службу України”
Закон України “Про засади запобігання та
протидії корупції”
Інструкція з організації примусового виконання
рішень;
Інші нормативно-правові акти

7.

Основними функціями ДВС є:
1) реалізація державної політики у сфері організації
примусового виконання рішень;
2) внесення пропозицій щодо забезпечення
формування державної політики у сфері виконання
рішень;
3) забезпечення своєчасного, повного і
неупередженого виконання рішень у порядку,
встановленому законодавством.
4) здійснення освітньо-роз'яснювальної роботи з
питань виконання рішень.

8.

Відповідно до покладених на ДВС функцій НовоградВолинський міськрайонний відділ державної
виконавчої служби ГТУЮ в Житомирській області:
1.Здійснює передбачені законодавством України заходи
щодо своєчасного, повного і неупередженого виконання
рішень, що відповідно до закону підлягають
примусовому виконанню в разі їх невиконання у
добровільному порядку.
2. Вивчає та узагальнює практику застосування
законодавства з питань організації виконання
рішень, а також розробляє пропозиції щодо його
вдосконалення і вносить їх на розгляд відділу державної
виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у Житомирській області

9.

3.Узагальнює, аналізує результати роботи з виконання
рішень та веде обліково-статистичну звітність.
4. Розглядає звернення громадян та юридичних осіб з
питань, що належать до повноважень Відділу.
5. Організовує ведення діловодства та архіву у Відділі.
6. Організовує навчання державних виконавців і поширює
позитивний досвід з питань виконання рішень.
7.Готує для подання через Новоград-Волинський
міськрайонний відділ
державної виконавчої служби до Головного територіальног
о управління юстиції у Житомирській області
матеріали щодо заохочення та нагородження державними
нагородами працівників Відділу.

10.

8. Виконує інші функції, що випливають із законів
України, актів Президента України, актів Кабінету
Міністрів України, міжнародних договорів України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України; наказів Міністерства юстиції України;
інших нормативно - правових актів та начальника
Головного управління юстиції у Житомирській області

11.

Щоб конкретніше навести приклад реалізації функцій державного управління у
сфері діяльності органу Державної виконавчої служби я детальніше
охарактеризую першу вищезазначену функцію (завдання):
-повне,своєчасне,неупереджене виконання рішення суду, інших
органів,де розгляну процес здійснення виконавчого
провадження.
Процес здійснення виконавчого провадження складається із сукупності
послідовних організаційних етапів та дій, які регулюються правовими
нормами, встановленими законодавством України.
Перша стадія виконавчого провадження. Пред'явлення виконавчого
документа для примусового виконання в державну виконавчу службу України
Друга стадія виконавчого провадження. Відкриття виконавчого провадження
Третя стадія виконавчого провадження. Самостійне виконання рішення
боржником або ж невиконання (в даному випадку розглянемо варіант
невиконання рішення суду боржником про стягнення боргу,який перевищує 10
мінімальних заробітних плат задля відображення динаміки процесу
виконавчого процесу)
Четверта стадія виконавчого провадження. Перевірка майнового стану надсилання запитів в реєструючі органи -виявлення майна,зареєстрованого на
праві приватної власності за боржником. (припускаємо,що за боржником
рахується нерухомість,де не зареєстровані неповнолітні діти)

12.

П'ята стадія виконавчого провадження. Опис майна боржника,шляхом
складання акту опису та арешту майна. Ознайомлення сторін виконавчого
провадження – боржника та стягувача з актом опису та арешту майна.
Шоста стадія виконавчого провадження. Призначення експерта – суб'єкта
оціночної діяльності для визначення вартості описаного та арештованого
майна. Отримання звіту про оцінку майна боржника. Ознайомлення сторін зі
звітом.
Сьома стадія виконавчого провадження. Подача заявки про реалізацію майна
боржника Державному підприємству “Сетам” шляхом проведення прилюдних
торгів. Проведення аукціону. Продаж майна. Перерахування коштів стягувачу в
рахунок погашення боргу та пропорційно виконавчого збору на користь
держави в розмірі 10% від коштів,отриманих від реалізації майна та
витрат,понесених в ході виконання виконавчого провадження.
Восьма стадія. Завершення виконавчого провадження.

13.

Дякую за
увагу!!!
Виконала: слухачка І курсу групи ПУд-11
Марчук К.С.
English     Русский Rules