1.45M
Category: lawlaw

Закон України "Про виконавче провадження"

1.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про виконавче провадження 21.04.1999 Л 19-2
Стаття 69. Звернення стягнення на інші доходи боржника
1) доходи, отримані фізичною
підприємницької діяльності;
особою,
яка
є
суб’єктом
2) доходи за працю в колективному сільськогосподарському
(фермерському) господарстві;
3) авторську винагороду за твори літератури, науки або
мистецтва, премії, що присуджуються за видатні досягнення в
галузі науки, літератури і мистецтва, винагороду за відкриття,
винахід, на який видано авторське свідоцтво, корисну модель,
промисловий зразок і раціоналізаторську пропозицію;
4) суми на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я, а також втратою годувальника.

2.

Стаття 73. Кошти, на які не може бути звернено стягнення
Стягнення не може бути звернено на такі виплати:
1
вихідну допомогу, яка виплачується у разі звільнення працівника;
2
компенсацію працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли
особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану
протягом кількох років;
3
компенсації працівникові витрат у зв’язку з переведенням, направленням на
роботу чи відрядженням до інших місцевостей;
4
польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, які
виплачуються замість добових і квартирних;
5
матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
6
допомогу по вагітності та пологах;
7
одноразову допомогу при народженні дитини;
8
допомогу по догляду за дитиною;
9
допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по
догляду за дитиною-інвалідом, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з
доглядом за хворою дитиною; інші допомоги на дітей, передбачені
законодавством;

3.

Стаття 73. Кошти, на які не може бути звернено стягнення (продовження)
Стягнення не може бути звернено на такі виплати:
10
допомогу на лікування;
11
допомогу на поховання;
12
щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання
продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного
господарства громадян, які проживають на території радіоактивного
забруднення;
13
дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за
рахунок фонду споживання.

4.

Стягнення не провадиться також із:
сум неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;
вихідної допомоги у разі звільнення (виходу у відставку) з військової
служби та з органів внутрішніх справ, а також грошового забезпечення,
що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених
законодавством.

5.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну виконавчу службу 24.03.1998 р.
Л 19-1
Стаття 3. Органи державної виконавчої служби
Органами державної виконавчої служби є:
– Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;
– відділи державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції;
– районні, міські (міст обласного значення), районні в містах відділи державної
виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.
Виконання рішень, перелік яких встановлено законом, покладається на
державних виконавців.
Районні, міські (міст обласного значення), районні в містах відділи державної
виконавчої служби є юридичними особами, мають поточні та вкладні (депозитні)
рахунки в органах Державного казначейства України, гербову печатку.
Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські
управління юстиції мають реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України для зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.
Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділи
державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського
міських управлінь юстиції мають печатку.

6.

Стаття 4. Державні виконавці
Відповідно до цього Закону державними виконавцями є:
заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України – начальник відділу примусового виконання рішень;
заступник начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту
державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;
головний державний виконавець;
старший державний виконавець;
державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту
державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;
начальники підрозділів примусового виконання рішень відділу державної
виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь юстиції, їх заступники, головні державні виконавці;
старші державні виконавці, державні виконавці підрозділів примусового виконання
рішень відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції,
начальник, заступник начальника,
головний державний виконавець,
старший державний виконавець, державний виконавець районного, міського (міста
обласного значення).

7.

Л 19-1. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
Види проваджень по виконанню постанов
про накладення адміністративних стягнень:
провадження по виконанню
постанови про винесення
попередження (гл. 26 КУпАП)
провадження по виконанню
постанови про позбавлення
спеціального права (гл. 30 КУпАП)
провадження по виконанню
постанови про накладення
штрафу (гл. 27 КУпАП)
провадження по виконанню
постанови про застосування
виправних робіт (гл. 31 КУпАП)
провадження по виконанню
постанови про оплатне
вилучення предмета
(гл. 28 КУпАП)
провадження по виконанню
постанови про застосування
адміністративного арешту
(гл. 32 КУпАП)
провадження по виконанню
постанови про конфіскацію
предмета, грошей
(гл. 29 КУпАП)
провадження по виконанню
постанови в частині відшкодування
майнової шкоди (гл. 33 КУпАП)
English     Русский Rules