1.14M
Category: lawlaw

Виробнича нарада з питань верифікації форми 6-зем

1.

Виробнича нарада з питань верифікації
відомостей державної статистичної звітності
з кількісного обліку земель (форми № 6-зем)
WWW.LAND.GOV.UA

2.

Верифікація відомостей форми № 6-зем
Задачі пілотного проекту з верифікації
відомостей форми № 6-зем
Пілотний проект з формування адміністративної
звітності з кількісного обліку земель (форми
№№11,12,15,16-зем) впроваджено на території
Прилуцького району, м. Прилуки Чернігівської
області та Бериславського району Херсонської
області з метою розробки механізмів формування
зазначеної звітності в автоматичному режимі,
згідно норм Закону України «Про Державний
земельний кадастр» та постанови КМУ № 1051, за
допомогою програмного забезпечення Державного
земельного кадастру.

3.

Верифікація відомостей форми № 6-зем

4.

Верифікація відомостей форми № 6-зем
Форма № 16-зем
Код КВЦПЗ

рядка
А
X
X
Код
КВЕД
Б
Код
СКОФ
В
X
X
X
X
X
910
X
X
X
X
X
X
Власники за
Кількість Кількість Загальна
організаційними
власників земельни площа
формами суб’єктів
х ділянок,
землі,
усього
економіки та видами
шт.
тис.га
(сума
економічної діяльності
(сума
граф
граф 4, 11, з 5 до
17, 18, 23,
10)
29, 32, 36,
40, 41, 45,
46, 47, 48)
рілля
У тому числі
сільськогосподарські угіддя
у тому числі
рілля
рослинний покрив земель і ґрунти
перелоги
парники,
сіножаті пасовища
багаторічні
оранжереї,
насадження
теплиці
Г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. ЗЕМЛІ
АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ОДИНИЦІ – УСЬОГО
ФІЗИЧНІ ОСОБИ
ФІЗИЧНІ ОСОБИ –
ПІДПРИЄМЦІ
у тому числі за
видами економічної
діяльності
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
у тому числі за
організаційними
формами суб’єктів
економіки та
видами економічної
діяльності
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.

Верифікація відомостей форми № 6-зем
KOATUU
k_id
Region_id
Region_name
Rada_id
RadaName
Row_id
LUser_id
LUserName
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LUserCode
LUserPrim
CountOwner
Area
CadNum
SeriesDoc
NumberDoc
KVED
SKOF
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 - KOATUU – код класифікатору обєктів адміністративно-територіального устрою України ( заповнюється спеціалістами ДП "ЦДЗК" )
2- k_id - код ID ( заповнюється спеціалістами ДП "ЦДЗК" відповідно до відомостей бази даних)
3 - Region_id - код регіону (заповнюється спеціалістами ДП "ЦДЗК" відповідно до відомостей бази даних)
4 - Region_name назва регіону (заповнюється спеціалістами ДП "ЦДЗК" відповідно до відомостей бази даних)
5 - Rada_id - код сільської ради (заповнюється спеціалістами ДП "ЦДЗК" відповідно до відомостей бази даних)
6 - RadaName - назва сільської ради (заповнюється спеціалістами ДП "ЦДЗК" відповідно до відомостей бази даних)
7 - Row_id - номер рядка відповідно до форми № 6-зем (заповнюється спеціалістами ДП "ЦДЗК" відповідно до відомостей бази даних)
8 - LUser_id - код власника/користувача (заповнюється спеціалістами ДП "ЦДЗК" відповідно до відомостей бази даних)
9 - LUserName - назва власника/користувача (заповнюється спеціалістами ДП "ЦДЗК" відповідно до форми № 6-зем)
10- LUserCode - ІНН або ЄДРПОУ (заповнюється територіальним органом Держгеокадастру)
11 - LUserPrim - примітка (заповнюється територіальним органом Держгеокадастру)
12 - CountOwner - Кількість власник землі та землекористувачів (заповнюється спеціалістами ДП "ЦДЗК" відповідно до форми № 6-зем
13 - Area - площа земель (заповнюється спеціалістами ДП "ЦДЗК" відповідно до форми № 6-зем)
14 - CadNum - кадастровий номер земльної ділянки (заповнюється територіальним органом Держгеокадастру)
15 - SeriesDoc - серія правовостановлюючого документа (заповнюється територіальним органом Держгеокадастру)
16 - NumberDoc - номер правовстановлюючого документа(заповнюється територіальним органом Держгеокадастру)
17- KVED - код КВЕД згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (заповнюється
територіальним органом Держгеокадастру)
18- SKOF - код СКОФ згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (заповнюється
територіальним органом Держгеокадастру)

6.

Верифікація відомостей форми № 6-зем
KOATUU
k_id
Region_id
1
2
3
Region_nam
Rada_id
e
4
5
RadaName
Row_id LUser_id
6
7
LUserName
8
9
6520600000
6520600546
561 Бериславский район
9430 Одрадокам'янська
7
546 06 ПАТ(ВАТ)"Кам"янський" паї
6520600000
6520600547
561 Бериславский район
9430 Одрадокам'янська
7
547 06 ТОВ"ТЕХТРАНССЕРВІС"6520685900:03:001:0408
6520600000
6520607456
561 Бериславский район
9430 Одрадокам'янська
7
6520600000
6520611352
561 Бериславский район
9430 Одрадокам'янська
7
6520600000
6520600548
561 Бериславский район
9430 Одрадокам'янська
19
548 18 Загородній Микола Олексан.СФГ"Новошведське"
6520600000
6520600549
561 Бериславский район
9430 Одрадокам'янська
19
549 18 Загородній Андрій Миколайов.СФГ"Новошведське-2"
7456 06 ПАТ "Камянський"
11352 06 ПАТ "Кам'янський" оренда ОСГ
LUserCode
LUserPrim
CountOwner
Area
CadNum
SeriesDoc
NumberDoc
KVED
SKOF
10
11
12
13
14
15
16
17
18
24960779
00413713
для ведення ОСГ
госп.двори-11,5764га
1
1042,565
1
11,5764
1
128,4512
0
49,7499
1
20,1215
1
74,2451

7.

Дякую за увагу!
WWW.LAND.GOV.UA
English     Русский Rules