Струм в газах та вакуумі
Провідність газів
Провідність газів
Несамостійний газовий розряд
Самостійний газовий розряд
Плазма
Самостійний газовий розряд
Струм в вакуумі. Електронна емісія
Електронна емісія
Вакуумний діод
Вольт-амперна характеристика
Властивості електронних пучків
726.00K
Category: physicsphysics

Струм в газах та вакуумі

1. Струм в газах та вакуумі

2. Провідність газів

• За нормальних умов – діелектрик
• Іонізація під дією іонізатора. Зворотній
процес - рекомбінація.
• Струм в газах – газовий розряд
• При наявності іонізатора – несамостійний.
За відсутності – самостійний

3. Провідність газів

• Електронноіонна
провідність.
• Без
перенесення
речовини

4. Несамостійний газовий розряд

• Вольт-амперна
характеристика
• Струм насичення
(bc)
• Ударна іонізація(cd)
• Самостійний газовий
розряд (de)

5. Самостійний газовий розряд

Вид розряду
Умови існування
Тліючий
При низьких тисках (0,1 мм рт. ст.)
середніх значеннях напруги
При норм атмосферному тиску і
високих напругах
При атмосферному тиску і високих
значеннях сили струму
При норм атмосферному тиску і
високих напругах (неоднорідних
електричних полях)
Іскровий
Дуговий
Коронний

6. Плазма

• Частково або
повністю
іонізований газ
• Четвертий стан
речовини

7. Самостійний газовий розряд

8. Струм в вакуумі. Електронна емісія

• Виривання
електронів на
поверхню металу
• Робота виходу

9. Електронна емісія

Вид емісії
Холодна електронна емісія
Вторинна електронна емісія
Термоелектронна емісія
Фотоелектронна емісія
(фотоефект)
Опис
Під впливом сильного
електричного поля
Під дією електронів, що
бомбардують поверхню
металу
Під впливом високої
температури
Під впливом інтенсивного
випромінювання

10. Вакуумний діод

• Вакуум – простір
без речовини
• Електронна лампа

11. Вольт-амперна характеристика

• Струм насичення

12. Властивості електронних пучків

English     Русский Rules