Боротьба за возз'єднання Козацької держави в умовах громадянської війни.
Діяльність Івана Мазепи (1687-1709):
Поділи Речі Посполитої:
Поділи Речі Посполитої
Українські землі в складі Російської імперії
2. Правобережжя (з 1830-31 рр. Київське генерал-губернаторство):
3. Південна (Степова) Україна (з 1812 р. Новоросійсько-Бессарабське генерал-губернаторство)
Колоніальна політика щодо України в першій половині ХІХ ст.
Українські землі в складі Австрійської імперії
Запровадження політики інтеграції в українських землях:
2.08M
Category: historyhistory

Боротьба за возз'єднання козацької держави в умовах громадянської війни

1. Боротьба за возз'єднання Козацької держави в умовах громадянської війни.

1. Гетьманщина наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.:
кордони, населення, політичний і
адміністративно-територіальний устрій.
2. Еволюція політики російської влади щодо
України. Причини та обставини остаточної
ліквідації Росією Гетьманщини.
3. Правобережна Україна у другій половині ХVІІ –
ХVІІІ ст.: політичний та соціально-економічний
розвиток.

2.

3. Діяльність Івана Мазепи (1687-1709):


1687 – Коломацькі статті;
Утримував рівновагу між станами;
1689 – ІІ Кримський похід;
1695, 1696 – Азовські походи;
Формував козацьку еліту;
Широка культурницька діяльність;
Придушив Паліївщину 1702-1704 рр.;
Участь у Північній війні 1700-1721 рр.

4. Поділи Речі Посполитої:

• 1772 – Перший поділ РП;
• 1793 – Другий поділ РП;
• 1795 – Третій поділ РП;

5. Поділи Речі Посполитої

6. Українські землі в складі Російської імперії

1. Слобідсько-Українська губернія та
Лівобережжя.
губернії:
Харківська
Чернігівська
Полтавська

7. 2. Правобережжя (з 1830-31 рр. Київське генерал-губернаторство):

губернії:
• Київська
• Подільська
• Волинська

8. 3. Південна (Степова) Україна (з 1812 р. Новоросійсько-Бессарабське генерал-губернаторство)

3. Південна (Степова) Україна (з 1812 р.
Новоросійсько-Бессарабське
генералгубернаторство)
губернії:
• Катеринославська
• Миколаївська (з 1803 р. Херсонська)
• Таврійська

9. Колоніальна політика щодо України в першій половині ХІХ ст.

• У складі Російської імперії (80 % українців):
1. Ігнорування національних особливостей,
заборона рідної мови, ігнорування культури,
русифікація;
2. Повсюдна присутність армії;
3. Ліквідація самоврядування та українського
судочинства;
4. Поділ України на 9 губерній.

10. Українські землі в складі Австрійської імперії

Українські
землі
Австрійської імперії
в
складі
• Королівство Галіції та Лодомерії (Східна
Галичина);
• Буковина;
• Закарпаття;

11. Запровадження політики інтеграції в українських землях:

• Уніфікація – зведення різноманітних проявів життя в
різних національних районах до єдиних, затверджених
імперською владою зразків;
• Бюрократизація – посилення ролі чиновників, за
допомогою яких імперські уряди управляли
населенням, позбавляючи його будь-яких елементів
самоврядування;
• Денаціоналізація – насадження мови пануючої нації,
поглинання національних культур культурою пануючої
нації.
• Кінцева мета – ліквідація національної самобутності
українського народу, знищення будь-яких проявів його
опору імперському володарюванню.

12.


1.
2.
3.
4.
5.
У складі Австрійської імперії (20 %
українців):
Запровадження реформ Марією-Терезією і
Йосипом ІІ наприкінці ХVІІІ ст. та відмова від
них на початку ХІХ ст.;
Посилення феодальної експлуатації селян;
Перетворення західноукраїнських земель на
ринок збуту і джерело сировини та дешевої
робочої сили;
Скасування кріпацтва 1848 р.;
Розподіл українських земель на окремі
адміністративно-територіальні одиниці.
English     Русский Rules