Українські землі наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст.
Поділи Речі Посполитої:
Поділи Речі Посполитої
Українські землі в складі Російської імперії
2. Правобережжя (з 1830-31 рр. Київське генерал-губернаторство):
3. Південна (Степова) Україна (з 1812 р. Новоросійсько-Бессарабське генерал-губернаторство)
Українські землі в складі Австрійської імперії
Запровадження політики інтеграції в українських землях:
Олександр ІІ (1855-1881)
Реформи в Росії:
Економічні наслідки реформ:
Політичні наслідки реформ:
584.50K
Category: historyhistory

Українські землі наприкінці ХVІІІ - початку ХІХ ст

1. Українські землі наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст.

Адміністративно-територіальний
устрій українських земель в складі
Російської та Австрійської імперій.
Національне та соціальне становище
українців.
1.
2. Реформи Олександра ІІ і Україна.
Економічні та політичні наслідки.

2. Поділи Речі Посполитої:

• 1772 – Перший поділ РП;
• 1793 – Другий поділ РП;
• 1795 – Третій поділ РП.

3. Поділи Речі Посполитої

4. Українські землі в складі Російської імперії

1. Слобідсько-Українська
губернія та Лівобережжя.
• Харківська
• Чернігівська
• Полтавська

5. 2. Правобережжя (з 1830-31 рр. Київське генерал-губернаторство):

• Київська
• Подільська
• Волинська

6. 3. Південна (Степова) Україна (з 1812 р. Новоросійсько-Бессарабське генерал-губернаторство)

• Катеринославська
• Миколаївська (з 1803 р.
Херсонська)
• Таврійська

7. Українські землі в складі Австрійської імперії

Українські
землі
Австрійської імперії
в
складі
• Королівство Галіції та Лодомерії
(Східна Галичина);
• Буковина;
• Закарпаття;

8. Запровадження політики інтеграції в українських землях:

• Уніфікація;
• Бюрократизація;
• Денаціоналізація.
• Кінцева мета – ліквідація національної
самобутності українського народу,
знищення будь-яких проявів його опору
імперському володарюванню.

9. Олександр ІІ (1855-1881)

10. Реформи в Росії:

• 1859-60 – фінансова;
• 1861 – аграрна;
• 1864 – місцевого самоврядування
(земська);
• 1864 – освітянська;
• 1864 – судова;
• 1865-1874 – військова;
• 1865 – цензурна;
• 1870

(міська).
міського
самоврядування

11. Економічні наслідки реформ:

• Росія стала на шлях ринкових
перетворень;
• Прискорилися темпи соціальноекономічного розвитку України;
• Економічне піднесення в Україні
мало обмежений характер.

12. Політичні наслідки реформ:

• Не відбулося політичних змін в Росії;
• Збережено унітарний характер
імперії;
• Нові установи уряд прагнув
використати для централізації
Російської держави.
English     Русский Rules