2019 ЖЫЛДЫҢ 9 АЙЫНДА ЖҮЙЕДЕ МЕРЗІМІН ӨТКІЗІП АЛҒАН АУДАНДАР БОЙЫНША АҚПАРАТ
ОБЛЫСТЫҚ ПАРТИЯ ФИЛИАЛЫНЫҢ БЮДЖЕТІ
4.06M
Categories: economicseconomics sociologysociology

«Nur Otan» партиясы Алматы облыстық филиалының 2019 жылдың 9 айында атқарған жұмысы туралы

1.

«Nur Otan» партиясы Алматы
облыстық филиалының
2019 жылдың 9 айында
атқарған жұмысы туралы

2.

Ұйымдастыру-бақылау жұмыс бөлімі
Партия
Партия
Аумақтық БПҰ-ң саны БПҰ-ң саны
мүшелерінің мүшелерінің
партия
2018 жыл,
2019 жыл,
Айырмашылығы
саны
саны
Айырмашылығы
филиалдары
III тоқсан
III тоқсан
2018 жыл,
2019 жыл,
III тоқсан
III тоқсан
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ақсу
Алакөл
Балхаш
Еңбекшіқазақ
Ескелді
Жамбыл
Іле
Қарасай
Қаратал
Кербұлақ
Көксу
Панфилов
Райымбек
Кеген
Сарқан
Талғар
Ұйғыр
Қапшағай қ.
Талдықорған қ.
Текелі қ.
Барлығы
14
17
20
11
28
10
21
24
20
26
13
27
17
12
11
15
15
19
12
13
14
17
20
11
28
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
345
345
0
21
24
20
26
13
27
17
12
11
15
15
19
25
3433
4285
3422
12633
4417
8162
11136
8989
3866
4181
3331
4082
3422
11446
4096
7801
10018
8831
3618
3729
-102
-203
0
-1187
-321
-361
-1118
-158
-248
-452
3557
7806
3389
7346
2172
2358
-168
-460
-360
-221
3476
6285
3656
3483
9013
1923
1
-631
-130
-720
-2187
-149
5111
3475
6916
3786
4203
11200
2072
112650 103475
-9175

3.

2019 жылдың ІІІ тоқсанында партияға қабылданғандар мен
партиядан шығарлығандар
14362
3786
Алматы облысы

4.

2019 жылдың ІІІ тоқсанында партияға қабылданғандар мен
партиядан шығарлығандар
Партия қатарына
қабылданғандар
Текелі
Талдықорған
Қапшағай
Ұйғыр
Талгар
Сарқан
Райымбек
Кеген
Панфилов
Көксу
Кербұлақ
Қаратал
Қарасай
Іле
Жамбыл
Ескелді
Еңбекшіқазақ
Балқаш
Алакөл
Ақсу
Партия қатарынан
шығарылғандар

5.

Аудан, қалалардағы экономикалық тұрғыда белсенді тұрғындардың ішіндегі партия
мүшелерінің үлес салмағы

р/с
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Аумақтық
партия
Халық саны
филиалдары
Ақсу
40287
Алакөл
70700
Балхаш
31286
Еңбекшіқазақ
297600
Ескелді
47900
Жамбыл
168333
Іле
213466
Қаратал
48000
Қарасай
267833
Кербұлақ
49721
Көксу
41338
Панфилов
131833
Райымбек
47036
Кеген
32164
Сарқан
39700
Талғар
187000
Ұйғыр
63934
Қапшағай қ.
61700
Талдықорған
174436
қ.
Текелі қ.
32800
Барлығы
2047067
Экономикалық
белсенді
тұрғындар саны
20036
37800
17252
165659
26114
80978
98800
25630
121500
27494
22840
65153
21583
16417
21519
93000
36060
33000
87100
17512
1035447
Партия
мүшелерінің
саны 01.10.19
3331
4082
3422
11446
4096
7801
10018
8831
3618
3729
3389
7346
2172
2358
3476
6285
3656
3483
9013
1923
103475
17
11
20
7
16
10
10
34
3
14
15
11
10
14
16
7
10
11
Жұмыс істейтін
партия мүшелерінің
саны 01.10.19
2763
3770
2799
9096
3001
6950
8370
2493
8100
3247
2884
5997
1962
2068
2838
5358
3143
2333
83
92
82
79
73
89
84
28
224
87
85
82
90
88
82
85
86
67
10
11
10
6083
1416
84671
67
74
82
%
%

6.

ПАРТИЯНЫҢ ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ САПАЛЫҚ ҚҰРАМЫ
Партия мүшелерінің саны (01.10.2019 ж)
103475 адам
Олардың ішінде:
жұмыс жасайтындар
84 671 (82%)
шағын және орта бизнес өкілдері
5 151 (5,0%)
зейнеткерлер
12 243 (11,8%)
бала күтіміндегі азаматтар
5 484 (5,3%)
студенттер
295 (0,3%)
мүгедектер
622 (0,6%)
жұмыссыздар
160 (0,2%)

7.

Іле
2548 (25,4)
Қарасай
1756 (19,9)
Еңбекшіқазақ
1441 (12,6)
Жамбыл
1479 (19,0)
Талгар
1231(19,6)
Панфилов
994 (13,5)
Алакөл
577 (14,1)
Ақсу
547 (16,4)
Балқаш
419 (12,2)
Ескелді
542 (13,2)
Қаратал
616 (17,0)
Көксу
Кербұлақ
582 (17,2)
526 (14,1)
Сарқан
617 (17,8)
Райымбек
Кеген
234 (10,8)
215 (9,1)
Талдықорған
1076 (11,9)
Ұйғыр
475 (13,0) Қапшағай
420 (12,1)
Текелі
349 (18,1)

8.

Партия қатарындағы жұмыссыздар саны – 160 адам немесе 0,2%
жұмыссыздар %
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9.

Аудандық, қалалық мәслихаттардағы
партияның депутаттық фракция отырысын
бағалау кестесінің қорытындысы
Оценка деятельности фракции партии “Nur Otan" в рай/городском маслихате
ОСВЕЩЕНИЕ РАБОТЫ СМИ
балл, всего
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
видео
балл
статья, интервью
балл
информационная
заметки
балл
6
18
80
0
1
2
10
6
15
4
12
30
низкий
1
2
4
60
0
0
0
0
0
5
2
2
6
низкий
3Балхашский
5
6
2
6
12
60
0
0
0
5
2
0
0
2
14
низкий
0
0
1
2
4
70
0
5
2
0
0
2
6
низкий
5
6
0
0
6
70
0
5
2
5
2
4
10
низкий
0
0
ноль
1
2
5Енбекшиказахский
балл
балл
всего
всего
2
всего
балл
всего
4Ескелдинский
1
1
2
0
6Жамбылский
балл, всего
Информационное освещение в СМИ
балл
количество предложении фракции, принятые в
работу МПРК
2
2
1Аксуский
Заседания фракции по
Рассмотрение на
Исполнение рекомендации
вопросам
заседании Бюро
фракции местными
противодействия
Политсовета проблем
исполнительными органами
коррупции (количество
населения (количество
(количество реком.)
засед.)
засед.)
балл
8
4
Наименование фракции
Заслушивание руководителей
гос.органов (количество рук.гос.
органов)
количество внесенных предложений по ГП,
инициатив в работу МПРК
7
2Алакольский
№ п/п
Заседания фракции по
проблемным вопросам
реализации Программ
партии и ГП
(количество
засед.)
балл
балл, всего
балл
исполнение запланированных мероприятий (согл.
плана работы фракции)
Активность,
уровень
человек
ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
балл
ПАРТИЙНЫЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
0
7Илийский
1
2
1
2
1
2
6
80
0
5
2
6
2
4
10
низкий
8Кегенский
1
2
2
2
1
2
6
80
0
5
2
10
3
5
11
низкий
9Коксуский
0
0
0
0
0
0
0
40
0
4
1
4
1
2
2
низкий
10Кербулакский
1
2
0
0
1
2
4
20
0
5
2
2
6
низкий
11Карасайский
0
0
1
2
1
2
4
20
7
3
1
4
1
2
13
12Каратальский
1
2
0
0
0
0
2
0
0
2
1
3
1
2
4
низкий
13Панфиловский
1
2
4
2
2
6
10
60
0
7
4
5
2
6
16
низкий
0
0
ноль
0
14Райымбекский
0
15Сарканский район
0
0
2
2
2
6
8
60
0
5
2
10
3
5
13
низкий
16Талгарский район
0
0
2
2
2
6
8
70
0
5
2
6
2
4
12
низкий
17Уйгурский
1
2
0
0
2
6
8
75
0
2
1
6
2
3
11
низкий
18г.Капшагай
1
2
0
0
0
0
2
20
0
3
1
11
3
4
6
низкий
19г.Талдыкорган
1
2
0
0
0
0
2
70
0
7
4
10
3
9
11
низкий
20г.Текели
1
2
0
0
0
0
2
65
0
7
4
10
3
7
9
низкий
4
2

10.

Аудандық, қалалық мәслихат депутаттарының
бағалау кестесінің қорытындысы
рай/городские депутаты маслихата VI созыва - члены Фракции партии “Nur Otan"
ПАРТИЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3
8
21
0
0
0
4
Ескельдинский
2
1
2
6
80
2
1
4
13
0
0
0
5
Енбекшиказахский
6
5
4
8
6
Жамбылский
0
0
0
0
7
Илийский
2
1
0
0
8
Кегенский
6
5
4
8
9
Коксуский
4
3
6
10
10
Кербулакский
10
10
4
8
11
Карасайский
2
1
12
Каратальский
2
1
2
13
Панфиловский
6
5
14
Райымбекский
6
15
Сарканский
16
17
80%
100%
80
0
0
1
5
1
1
1
1
1
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
2
7
балл, всего
80
2
балл
6
3
1
балл
2
2
информационная
заметки
5
2
6
15
4
12
48
средний
1
1
1
5
2
3
13
низкий
8
балл
6
2
статья, интервью
Балхашский
1
балл, всего
3
1
Активность,
уровень
Количество материалов в СМИ
видео
0
балл
5
0
всего
5
0
РКДС
1
9
4 комиссии
ГП "Нұрлы Жол"
23
4
МИРАС
8
1
РОСПК
3
0
РОСПП
2
0
балл
балл, всего
80
0
всего
балл
8
0
балл
всего
балл, всего
бал
4
5
Работа в консультативноУчастие в партийных проектах совещательных органов партии
и при фракции
Ардагерлерді
ардақтайық,
Кедергісіз
келешек
Новые
инициативы
партии
Направленные на
поддержку
молодежи
до 80%
5
6
всего
балл
6
Алакольский
Отчет в ППО
КПК, КРК, КСО
всего
Аксуский
2
ТФП
Разъяснительная
Прием
работа
граждан
Количество положительно
(количество
(количество за
решенных обращений
проведенных
одно
мероп.)
обращение)
Политсовет
балл
Количесто предложении и
запросов, которое были приняты
(одобрены) фракцией маслихата
балл
всего
Членство
Политическом
совете, КПК, КРК, и
КСО
1
№ п/п
ОСВЕЩЕНИЕ РАБОТЫ СМИ
ДЕПУТАТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
1
2
10
1
2
2
2
2
4
5
1
1
1
8
1
1
15
4
5
34
низкий
1
1
2
2
2
4
5
1
1
1
8
3
1
15
4
5
26
низкий
1
1
2
2
2
4
5
1
1
1
8
1
1
15
4
5
42
средний
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ноль
6
4
10
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
2
1
4
7
0
0
0
1
1
2
2
2
4
5
1
1
1
8
1
1
10
3
4
19
низкий
1
1
2
2
2
4
5
1
1
1
8
1
1
15
4
5
40
средний
2
2
2
2
1
15
4
5
34
низкий
4
5
7
2
1
15
4
5
42
средний
80
0
6
3
8
27
0
0
0
10
1
4
27
0
0
0
80
2
4
10
30
0
0
0
1
0
0
0
6
80
2
3
8
17
0
0
0
1
2
6
80
2
3
8
21
0
0
0
5
2
6
80
2
3
8
21
0
0
8
8
4
8
80
2
4
10
28
0
Талгарский
10
10
4
8
80
2
4
10
30
Уйгурский
8
8
4
8
80
2
4
10
28
18
г.Капшагай
8
8
4
8
80
2
4
10
19
г.Талдыкорган
8
8
4
8
80
2
4
20
г.Текели
8
8
4
8
80
2
4
100
0
2
0
0
0
0
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3
2
1
15
4
5
9
низкий
1
2
2
1
1
1
3
2
1
15
4
5
25
низкий
1
1
2
2
2
4
5
7
2
1
15
4
5
33
низкий
0
1
1
2
2
2
2
2
4
2
1
15
4
5
30
низкий
0
0
1
1
2
2
2
1
2
4
5
7
2
1
15
4
5
40
средний
0
0
0
1
1
2
2
2
1
2
4
5
1
1
1
8
2
1
15
4
5
43
средний
0
0
0
1
1
2
2
2
1
2
4
5
1
1
1
8
5
1
15
4
5
41
средний
28
0
0
0
1
1
2
2
2
1
2
4
5
7
2
1
15
4
5
40
средний
10
28
1
5
5
1
1
2
1
1
2
2
4
2
1
15
4
7
44
средний
10
28
0
0
0
1
2
2
2
2
4
5
7
2
1
15
4
5
40
средний
1
2
0
1
1
1
0
2
Примечание: 100-70 - высокий; 69-40 - средний; 39-0 - низкий
3
2

11.

2019 жылдың 9 айында Алматы облысы аудандық, қалалық партия филиалдарында өткізілген партиялық
кеңесші органдарының жұмысы жайлы
1
2
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
29
2
4
6
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
3
5
7
43
1
6
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
3
3
7
35
6
4
5
5
4
3
5
2
3
3
4
3
3
3
3
5
4
3
3
4
8
83
21
2
4
5
3
5
8
3
7
1
2
2
1
1
4
5
3
5
8
14
104
7
2
4
5
3
5
6
3
7
1
2
2
1
4
4
2
4
5
14
81
5
3
5
4
4
3
4
2
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
71
Ұсынымдардың
орындалуы
Ұсынымдардың саны
Өткізілген
отырыстардың жалпы
саны
Депутаттық фракция отырысы
Ұсынымдардың
орындалуы
Ұсынымдардың саны
Өткізілген
отырыстардың жалпы
саны
Ақсу
Алакөл
Балқаш
Ескелді
Еңбекшіқазақ
Жамбыл
Іле
Көксу
Кеген
Кербұлақ
Қарасай
Қаратал
Панфилов
Райымбек
Сарқан
Талғар
Ұйғыр
Қапшағай
Текелі
Талдықорған
Облыс
Барлығы:
Саяси кеңес бюросы
Ұсынымдардың
орындалуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Саяси кеңес
Ұсынымдардың саны
Аудан, қала
атаулары
Өткізілген
отырыстардың жалпы
саны
№ р/с
11
1
15
6
4
4
5
2
3
5
1
2
1
3
2
6
5
3
3
4
7
93
11
4
2
5
2
3
5
1
2
1
3
2
3
3
1
3
2
7
60

12.

Партиялық кадрлық резерв бойынша 2019 жыл 9 ай
№ р/н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Атауы
Ақсу
Алакөл
Балқаш
Еңбекшіқазақ
Ескелді
Жамбыл
Іле
Қарасай
Қаратал
Кербұлақ
Кеген
Көксу
Панфилов
Райымбек
Сарқан
Талғар
Ұйғыр
Қапшағай
Талдықорған
Текелі
БАРЛЫҒЫ:
ОБЛЫСТЫҚ
ДЕҢГЕЙ
Алматы облысы
2
6
4
2
12
8
7
3
3
3
20
3
9
3
3
12
3
24
4
3
134
АУДАНДЫҚ,
ҚАЛАЛЫҚ
ДЕҢГЕЙ
БАРЛЫҒЫ
42
37
38
24
54
37
44
38
40
25
89
35
40
16
37
56
42
49
47
35
825
44
43
42
26
66
45
51
41
43
28
109
38
49
19
40
68
45
73
51
38
959

13.

Қоғамдық қабылдау бөлмесіне түскен
өтініштер туралы
АҚПАРАТ
2019 жылдың 9 айында жалпы облыстық
партия филиалы мен аумақтық партия
филиалдарының қоғамдық қабылдау
бөлмелеріне 6298 өтініш тіркеліп, 3397 өті
ніш, яғни 54% пайызы оң шешімін тапқан.

14.


АУДАН, ҚАЛА АТАУЫ
Барлық жоспарланған
қабылдаулар саны
126
Өткен қабылдаулар
саны
123
Өтпеген қабылдаулар
саны
3
1
АҚСУ АУДАНЫ
2
АЛАКӨЛ АУДАНЫ
159
158
1
3
БАЛҚАШ АУДАНЫ
132
119
13
4
ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ
182
179
3
5
ЕСКЕЛДІ АУДАНЫ
140
127
13
6
ЖАМБЫЛ АУДАНЫ
146
93
53
7
ІЛЕ АУДАНЫ
97
89
8
8
ҚАРАТАЛ АУДАНЫ
129
129
0
9 ҚАРАСАЙ АУДАНЫ
10 КЕГЕН АУДАНЫ
11 КЕРБҰЛАҚ АУДАНЫ
157
126
126
131
121
125
26
5
1
12 КӨКСУ АУДАНЫ
107
89
18
13 ПАНФИЛОВ АУДАНЫ
166
147
19
14 РАЙЫМБЕК АУДАНЫ
81
31
50
15 САРҚАН АУДАНЫ
128
127
1
16 ТАЛҒАР АУДАНЫ
109
108
1
17 ҰЙҒЫР АУДАНЫ
135
127
8
18 ҚАПШАҒАЙ ҚАЛАСЫ
113
98
15
19 ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ
196
177
19
20 ТЕКЕЛІ ҚАЛАСЫ
129
129
0
21 АОФ
БАРЛЫҒЫ
136
2820
136
2563
0
257

15. 2019 ЖЫЛДЫҢ 9 АЙЫНДА ЖҮЙЕДЕ МЕРЗІМІН ӨТКІЗІП АЛҒАН АУДАНДАР БОЙЫНША АҚПАРАТ


АУДАН ҚАЛА АТАУЫ
ҚАҢТАР АЙЫ
Жүйеге мерзімі өтіп кеткен (27)
1
АҚСУ АУДАНЫ
Мерзімі өтіп кеткен - 1
2
3
4
АЛАКӨЛ АУДАНЫ
БАЛҚАШ АУДАНЫ
ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ
Мерзімі өтіп кеткен – 2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ЕСКЕЛДІ АУДАНЫ
ЖАМБЫЛ АУДАНЫ
ІЛЕ АУДАНЫ
ҚАРАТАЛ АУДАНЫ
ҚАРАСАЙ АУДАНЫ
КЕГЕН АУДАНЫ
КЕРБҰЛАҚ АУДАНЫ
КӨКСУ АУДАНЫ
ПАНФИЛОВ АУДАНЫ
РАЙЫМБЕК АУДАНЫ
САРҚАН АУДАНЫ
Мерзімі өтіп кеткен - 1
Мерзімі өтіп кеткен - 5
Мерзімі өтіп кеткен - 6
16
17
18
19
ТАЛҒАР АУДАНЫ
ҰЙҒЫР АУДАНЫ
ҚАПШАҒАЙ ҚАЛАСЫ
ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ
Мерзімі өтіп кеткен - 1
20
ТЕКЕЛІ ҚАЛАСЫ
Мерзімі өтіп кеткен - 3
Мерзімі өтіп кеткен - 1
Мерзімі өтіп кеткен - 1
Мерзімі өтіп кеткен - 2
Мерзімі өтіп кеткен - 1
Мерзімі өтіп кеткен - 3

16.

2019 жылдың 9 айында Алматы облысы аудандық, қалалық партия филиалдарында өткізілген
комиссиялар мен қоғамдық кеңес отырыстарының жұмысы жайлы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл жөніндегі қоғамдық
кеңес
Партиялық бақылау комиссиясы
«Мемлекеттік қызмет көрсету бағыты
бойынша» кураторлық комиссия
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Кербұлақ
Қарасай
Қаратал
Панфилов
Райымбек
Сарқан
Талғар
Ұйғыр
Қапшағай
Текелі
Талдықорған
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
4
3
4
3
4
4
3
3
4
3
4
3
2
4
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
3
4
4
4
4
3
3
4
2
3
3
2
2
2
3
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ұсынымдардың
орындалуы
Ұсынымдардың
орындалуы
Ұсынымдардың
орындалуы
Ұсынымдардың саны
4
3
3
4
4
3
4
4
4
Өткізілген
отырыстардың жалпы
саны
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ұсынымдардың саны
Ақсу
Алакөл
Балқаш
Ескелді
Еңбекшіқазақ
Жамбыл
Іле
Көксу
Кеген
Өткізілген
отырыстардың жалпы
саны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ұсынымдардың саны
Аудан, қала
атаулары
Өткізілген
отырыстардың жалпы
саны
№ р/с

17.

18.

19.

Форма 2
Сведения о привлеченных к партийной ответственности
в Алматинском областном филиале партии "Nur Otan" за 2019 год за 8 месяцев

1
4
5
Дата рассмотрения
КПК и ее
рекомендации
Дата
привлечения к
ответственнос
ти и вид
взыскания
Орган,
налож ивш и
й
взыскание
Член
партии,
общий стаж
Депутатский
статус
Ф.И.О.
Место
работы,
долж ность
Краткое содерж ание
наруш ения (разделит ь
на уголовное или
коррупционное, Кодекс
эт ики)
1
2
3
4
5
6
7
8
Тюлеева Зияда
Шеримбаевна
Руководитель
отдела
Образавание
Талгарского
района
Рассмотрев в здании суда,
в открытом судебном
заседании с
применением аудиовидеофиксации уголовное
дело в отношении
Тюлеевой
Зияды Шеримбаевны,
осужденной по ч.1 ст.371 и
ч.3 ст.28, п.2 ч.3
ст.190, п.3 ч.3 ст.190
Уголовного Кодекса
Республики Казахстан
(далее УК)
26.03.2019 г. №001
Рекомендация КПК о
наложении партийного
взыскание в виде
"Исключение"
по
предложению ППО
«Талгар » от
26.03.2019 года №1
27.03.2018
Наложено
партийное
взыскание в
виде
"Исключение"
Бюро
Политсовета
Талгарского
районного
филиала
партии от
26.03.2019 г
с
21.09.2012г.,
7 лет
Не являлся
депутатом
Алимжанова
Карлыга
Жангаровна
Главный
специалист
отдела
Образавание
Талгарского
района
Рассмотрев в здании суда,
в открытом судебном
заседании Алимжановой
Карлыгы Жангазиевны,
осужденной поч.2 ст.28,
п.2 ч.3 ст.190, ч.2 ст.28, п.3
ч.3 ст.190 УК,
27.03.2018
Наложено
партийное
взыскание в
виде
"Исключение"
Бюро
Политсовета
Талгарского
районного
филиала
партии от
26.03.2019 г
с
21.09.2012г,
7 лет
Не являлся
депутатом
26.03.2019 г. №001
Рекомендация КПК о
наложении партийного
взыскание в виде
"Исключение"
по
предложению ППО
«Талгар » от
26.03.2019 года №1
29.03.2019 г, №003
рекомендация КПК о
наложении партийного
взыскание в виде
"Предупреждение"
по
предложению ППО
"Бұлақ" от 28.03.2019,
№3
Кыстаубаев Нурлан
Серикович
Руководитель
ГУ "Отдел
жилищнокоммуналь ного
хозяйства
города
Талдыкорган"
На основании решении
совета по этике АГДСПК
по Алматинской области
№1-1 от 21.01.19 за
нарушений норм Закона
Республики Казахстан «О
жилищных отношениях»
(далее –
Закон).постановлением
акима города Талдыкорган
№15-ө-жқ от 28.01.2019
года наложено
дисциплинарное взыскание
в ввиде "Строгии выговор"
по рекомендации совета по
Этике АДГСПК области
Найзабеков Алмас
Тынышбекович
Руководитель
ГУ "Отдел
сель ского
хозяйства
Енбекшиказахск
ого района"
Коррупционное.
Приговором Илийского
районного суда осужден по
стать е 366 ч.2 УК РК к
штрафу в сумме 10800000
за коррупционное
нарушение
24 июня 2019 года
№002 pq
рекомендация КПК о
наложении партийного
взыскания в виде
"Исключение"
по
предложению ППО
"Есик" от 21.06.2019,
№6
Подозревается в получении
взятки в сумме 300 тысяч
тенге от гражданина за
продажу земель ного
участка площадь ю 1,0499
га, расположенного в
Елтайском сель ском округе
Карасайского района
Подозревается в
получении взятки в сумме
200 тысяч долларов США
(76 млн тенге) от
гражданина за изменение
целевого назначения
земель ного участка
площадь ю 12 га,
Приговором
Талдыкорганского
городского суда от
10.07.2019 года, признан
виновным по ст. 366 ч.2 УК
РК. Назначено наказание 4
года лишения свободы, с
пожизненным лишением
права занимать должности
на гос.службе
Приговором
Талдыкорганского
городского суда от
03.04.2019 года, признан
виновным по ст. 366 ч.2 УК
РК. Назначено наказание 2
года лишения свободы, с
пожизненным лишением
права занимать должности
на гос.службе
22.07.2019 г. №03
Рекомендация КПК о
наложении партийного
взысканиz в виде
"Исключение"
по
предложению ППО
«Елтай» от 22.07.2019
года
06.08.2019 г. №03
Рекомендация КПК о
наложении партийного
взыскания в виде
"Исключение"
по
предложению ППО
«Талгар » от
06.08.2019 года
Жуманбаева
Бакыткул
Аким
Ель тайского
сель ского
округа
Карасайского
района
6
29.03.2019.
Наложено
партийное
взыскание в
виде
"Предупреж де
ние"
Постановлен
ием Бюро
Политическог
о совета
Талдыкорган
ского
городского
филиала
от 29.03.2019
с 24.08.2017
г 1 год, 7
месяцев
Не являлся
депутатом
24 июня 2019
года
об
исключении из
партии
24 июня 2019
года на
заседании
Бюро
Политическог
о Совета
Енбекшиказа
хского
районного
филиала
с 26.04.2007
года общий
стаж 12 лет 2
месяца
парт.билет №
0014351
не является
24.07.2019
Наложено
партийное
взыскание в
виде
"Исключение"
Бюро
Политсовета
Карасайского
районного
филиала
партии от
23.07.2019 г
с
02.09.2013г.,
6 лет
нет
07.08.2019
Наложено
партийное
взыскание в
виде
"Исключение"
Бюро
Политсовета
Талгарского
районного
филиала
партии от
07.08.2019 г
с
27.02.2015г.,
4 лет
Являлся
депутатом
районного
маслихата
06.08.2019 г, №05
рекомендация КПК об
исключении из
членства партии. по
предложению ППО
"Авангард"
от
05.08.2019, №3
08.08.2019
Рекомендовано
исключить из
членства партии
в
Бюро ПС ТФП
"Исключение"
Постановлен
ием Бюро
Политическог
о совета
Талдыкорган
ского
городского
филиала
от 08.08.2019
25.08.1999г.2
0 лет
№0149757
нет
06.08.2019 г, №05
рекомендация КПК об
исключении из
членства партии. по
предложению ППО
"Булак"
от 05.08.2019,
№3
08.08.2019
Рекомендовано
исключить из
членства партии
в
Бюро ПС ТГФ
Постановлен
ием Бюро
Политическог
о совета
Талдыкорган
ского
городского
филиала
от 08.08.2019
26.08.2007,
12 лет
,№0575216
нет
15.02.2013, 6
лет,
№0008393
нет
Абдихамитов
Дархан
Копшилбаевич
Директор ИП
DDD "Group",
Депутат
Талгарского
районного
маслихата
Бекишов Сексембай
Толеубаевич
ГУ "Управление
сель ского
хозяйства
Алматинской
области",
руководитель .
г.Талдыкорган
Джуниспеков Талгат
Тюлеумуратович
ГУ "Аппарат
акима города
Талдыкорган",
главный
специалист
Нұрмұхамбетов
Айдын
Нұрмұхамбетұлы
ГУ "Управление
по вопросам
молодежной
политики
Алматинской
области",
руководитель
Приговором
Талдыкорганского
городского суда от
19.03.2019 года, признан
виновным по ст. 361 ч.1 УК
РК. Назначено наказание:
6 месяцев ограничения
свободы, с пожизненным
лишением права занимать
должности на гос.службе
06.08.2019 г, №05
рекомендация КПК об
исключении из
членства партии. по
предложению ППО
"Отан"
от 05.08.2019,
№3
08.08.2019
Рекомендовано
исключить из
членства партии
в
Бюро ПС ТФП
"Исключение"
Постановлен
ием Бюро
Политическог
о совета
Талдыкорган
ского
городского
филиала
от 08.08.2019
Байтугелова Жазира
Коптлеуовна
ГУ "Управление
по вопросам
молодежной
политики
Алматинской
области",
главный
специалист
Приговором
Талдыкорганского
городского суда от
19.03.2019 года, признан
виновным по ст. 28 ч.5,
ст.361. ч.1 УК РК.
Назначено наказание 1 год
ограничения свободы, с
пожизненным лишением
права занимать должности
на гос.службе
06.08.2019 г, №05
рекомендация КПК об
исключении из
членства партии. по
предложению ППО
"Отан"
от 05.08.2019,
№3
08.08.2019
Рекомендовано
исключить из
членства партии
в
Бюро ПС ТФП
"Исключение"
Постановлен
ием Бюро
Политическог
о совета
Талдыкорган
ского
городского
филиала
от 08.08.2019
КГУ
"Молодежный
ресурсный
центр
Алматинской
области",
директор
Приговором
Талдыкорганского
городского суда от
19.03.2019 года, признан
виновным по ст. 371 ч.1 УК
РК. Назначено наказание 6
месяцев ограничения
свободы, с пожизненным
лишением права занимать
должности на гос.службе
06.08.2019 г, №05
рекомендация КПК об
исключении из
членства партии. по
предложению ППО
"Отан"
от 05.08.2019,
№3
08.08.2019
Рекомендовано
исключить из
членства партии
в
Бюро ПС ТГФ
Постановлен
ием Бюро
Политическог
о совета
Талдыкорган
ского
городского
филиала
от 08.08.2019
7
8
9
10
11
Жаксикель динов
Бахтияр
Валиханович
12
Унтакбаев Жандос
Тилеубергенович
17.06.1987г.р.
Началь ник
станции
Алтынколь
филиала АО
"КТЖ Грузовые
Подозревается в
получении на системной
основе взяток от
участников
внешнеэкономической
деятель ности в общей
07.08.2019 г. №03
Рекомендация КПК о
наложении партийного
взыскания в виде
"Исключение"
по
предложению ППО
Акимат
Байсеркенского
сель ского
округа, ведущий
специалист,
с.Байсерке
Илийского
района
366 п.2 УК РК,
коррупционное действие
"Получение взятки"
05.08.2019 г. №037
решение,
Рекомендация КПК о
наложении партийного
взыскание в виде
"Исключение из рядов
партии"
Акимат
Ащибулакского
сель ского
округа, аким,
с.Ащибулак
Илийского
района
по факту коррупцинного
действия "получение
взятки", ведутся судебные
разбиратель ства,
ТОО УМР-3
"Алматыинжстр
ой", главный
директор.
Илийский район
по факту коррупционного
действия "дача взятки",
ведутся судебные
разбиратель ства.
13
Бижігіт Қуаныш
Жырғалыұлы
По предложению ППО
«Байсерке» от
26.07.2019 года №5
14
Кузембаев Серік
По предложению ППО
«Ащыбулак» от
30.07.2019 года №5
15
Артемов Борис
Борисович
05.08.2019 г. №037
решение,
Рекомендация КПК о
наложении партийного
взыскания в виде
"Исключение из рядов
партии"
05.08.2019 г. №037
решение,
Рекомендация КПК о
наложении партийного
взыскания в виде
"Исключение из рядов
партии"
По предложению ППО
«Энергетик» от
29.07.2019 года №5
16
Артемов Антон
Борисович
ТОО УМР-3
"Алматыинжстр
ой",
инженер.
Илийский район
по факту коррупцинного
действия "дача взятки",
ведутся судебные
разбиратель ства,
05.08.2019 г. №037
решение,
Рекомендация КПК о
наложении партийного
взыскания в виде
"Исключение из рядов
партии"
По предложению ППО
«Энергетик» от
29.07.2019 года №5
нет
12.09.2017,
2года,
№1265865
нет
11.10.2011г.
8 лет,
№0008126
07.08.2019
Наложено
партийное
взыскание в
виде
"Исключение"
Бюро
Политсовета
Панфиловско
го районного
филиала
партии от
с
23.02.2018г.,
1 год
нет
06.08.2019
Наложено
партийное
взыскание в
виде
"Исключение из
рядов партии"
Бюро
Политсовета
Илийского
районного
филиала
партии
с
11.06.2018го
да, 1 лет
нет
06.08.2019
Наложено
партийное
взыскание в
виде
"Исключение из
рядов партии"
Бюро
Политсовета
Илийского
районного
филиала
партии
с
10.08.2006го
да, 13 лет
нет
06.08.2019
Наложено
партийное
взыскание в
виде
"Исключение из
рядов партии"
Бюро
Политсовета
Илийского
районного
филиала
партии
с 11.08. 2011
года, 8 лет
06.08.2019
Наложено
партийное
взыскание в
виде
"Исключение из
рядов партии"
Бюро
Политсовета
Илийского
районного
филиала
партии
с 11.08. 2011
года, 8 лет
Являлся
депутатом
областного
маслихата
нет

20.

Саяси жұмыс бөлімінің жұмысы туралы
Республикалық желілік кесте аясында жоспарланған шаралардың өтуі бойынша:
2019 жылдың 9 айында желілік кесте бойынша жоспарланған 1177
шараның барлығы ұйымдастырылды. Облыстық деңгейде
ұйымдастырылған шаралар саны - 100.

21.

ҚР ПРЕЗИДЕНТІ Қ.К.ТОҚАЕВТЫҢ «СЫНДАРЛЫ ҚОҒАМДЫҚ
ДИАЛОГ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ӨРКЕНДЕУІНІҢ
НЕГІЗІ» АТТЫ ЖОЛДАУЫН ТҮСІНДІРУ ШАРАЛАРЫ
Облыстық
партия
филиалының
төрағасы
А.Баталовтың
бекітуімен
74 мүшесі бар облыстық 20 ақпараттық –насихат топтары құрылды.
Жолдауды насихаттауға байланысты 496 936 жуық
қатысуымен 645 шара өтті.
Оның ішінде:
345 - БПҰ – да өткен жиналыстар
86 - еңбек ұжымдарында
7 - фракция отырыстары
10 - партияның органдары өткізген отырыстары
45 - тақырыптық қабылдаулар
136 - партиялық жобалар бойынша
14 - өзге іс-шаралар
2 - кеңесші органдар өткізген отырыстар
тұрғынның

22.

ПАРТИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР
211 075
адамның қатысуымен барлығы
1145
іс-шара өткізілді, оның ішінде:
Заңгерлік көмек
311
Құтты мекен
165
259
Бақытты отбасы
Кедергісіз келешек
248
Ардагерлерді ардақтайық
375
0
50
Ардагерлерді ардақтайық
100
150
Кедергісіз келешек
200
Бақытты отбасы
250
300
Құтты мекен
350
Заңгерлік көмек
400

23.

«Ардагерлерді ардақтайық» жобасы аясында 372 іс- шара өтті.
Ақпан айында «Қарттарым аман саумысың!» республикалық акциясы аясында облыс бойынша
барлығы 115 ҰОС ардагерлері мен 210 тыл еңбеккерлеріне көмек көрсетілді.
8 наурыз – Халықаралық әйелдер күніне орай «Ел аналары» республикалық акциясы аясында 100
жастан асқан облыс бойынша 55 ананы, сондай –ақ, 22 наурыз мерекесіне орай
мен тыл еңбеккерлерін құттықтау шарасы өтті.
115 ҰОС ардагерлері
Еріктілер мен аудандық мәслихаттың депутаттары ардагерлерді медициналық тексеруден өткізуге, аудан,
қала жастарымен ардагерлердің үйлеріне тазалау жұмыстарын ұйымдастырып, олардың әлеуметтік
мәселелерінің шешілуіне қолдау көрсетеді.
«Ардагерлерді ардақтайық» жобасы аясында
облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы мен бірлесе
«Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы» ашылды. Жоба аясында Талдықорған қаласындағы «Жастар» спорт
сарайында, «Өркен» спорт кешенінде және І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университет
жанындағы стадионда зейнеткерлік жастағы 68 қартқа тұрақты түрде тегін қызмет көрсетіледі.
1 қазан қарттар күніне орай партияның белсенді мүшелері облыс бойынша
97 Ұлы Отан соғысы
ардагерлері мен 13 мыңнан астам тыл еңбеккерлерінің ішіндегі 12535 ардагерге, 100 жастан
асқан 38 ардагерлерге қолдау көрсетті.
барлық

24.

67556 - облыс бойынша мүмкіндіктері шектеулі азаматтар саны
18778 - жұмысқа жарамды жастағы мүмкіндігі шектеулі азаматтар саны
45 432 - еңбекке қабілетті жастағы азаматтар саны
13 347 - жұмыс істеп жүрген мүмкіндігі шектеулі азаматтардың саны
Аудандық, қалалық партия филиалдарының ұйымдастыруымен қоғамдық бақылау тобы
қоғамдық автокөліктердің мүмкіндігі шектеулі азаматтарға бейімділігін тексеру рейді жүргізді.
Шара барысында аудан, қалалардағы 119 автоткөліктер тексерілді. Оның ішінде
30
автокөлік мүмкіндігі шектеулі жандарға сәйкес емес екендігі анықталып, тиісті мекемелерге
хат жолданды. Кемшіліктер қалпына келтірілді.
өтті.
Жыл басынан «Кедергісіз келешек» жобасы аясында 211 іс- шара

25.

44 100 отбасы бар. 68 471
қажетететіндер. 97 ҰОС ардагерлері, 19 996 теңестірілгендер.
Алматы облысы бойынша көпбалалы отбасынан шыққан 37 мың бала
Алматы облысы бойынша көпбалалы
қамтылған.
Әлеуметтік жағдайы төмен
отбасынан шыққан балаларға
отбасыларының балаларына 100
грант
ерекше күтімді
ыстық тамақпен
150 грант,
көпбалалы
бөлінді.
136 көпбалалы отбасына
баспана берілді. Сонымен қатар, қала күніне орай көпбалалы 100 отбасына коттедж берілді.
Жыл соңына дейін қосымша 672 жанұя баспаналы болады.
Облыс бойынша жыл басынан демеушілердің көмегімен
Көпбалалы
және азқамтылған отбасынан шыққан
8765
бала жазғы лагерлерде тегін
демалды.
ҚР Президенті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлының несиелік өтемақыға қатысты Жарлығына
сәйкес 95
мың отбасы материалдық жағдайын жақсартуға мүмкіндік алды.
6975
22,6 мың
көпбалалы аналар қоғамдық көліктерде тегін жүреді.
көпбалалы жанұялардың баспаналарына улы газ датчиктері орнатылып,
отбасына тегін газ тартылды.
Жыл басынан жоба аясында республикалық деңгейде 167 іс- шара өтті.
436

26.

408 218 Алматы облысы бойынша 14-29 жас аралығындағы жастардың саны
88 950 қалалық жерлерде, 319 268 ауылда тұрады.
Жалпы облыс бойынша шамамен 445
мың жастың қамтылуымен 1470 шара өтті.
Ауыл шаруашылығын дамыту және ауылдық елді мекендерге жұмыссыз, маргинал
санатындағы жастарды тарту мақсатында аудан және қалалық жастар ресурстық
орталықтарына 10 гектарға дейінгі жер телімін бөлу бойынша бүгінгі күні 19 аудан мен
қалаларда тиісті жұмыстар атқарылуда (қант қызылшасы, соя, картоп, алма ағашы және
т.б.).
2020 жылы Еріктілер жылын өткізуге байланысты облыстағы “Жетісу Еріктілері” жобасын
дамыту жұмыстары атқарылуда. Қазіргі кезде өңірімізде 928 еріктілер белсенді жұмыс
атқарады.
«Дипломмен ауылға» жобасы аясында 2019 жылдың 9 айында
694
маманға
244,2
млн. теңгеге көтерме жәрдемақы және 409 жасқа 1, 5 млрд. теңгеге несие берілді.

27.

БАҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРМЕН ЖҰМЫС
32 сюжет – республикалық телеарналарда
108 сюжет – облыстық телеарналарда
491 мақала – республикалық, облыстық газеттерде жарияланды.
224 ақпарат – ақпараттық сайттарда (bnews,kz. kazinform, baq.kz, today.kz, 7sunews,
nurotan.kz)
8393 жарияланым – әлеуметтік желілерде (Фейсбук, Инстаграмм, Твиттер)

28.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕГІ
ЖҰМЫСТЫ ЖАНДАНДЫРУ
Фейсбук желісінде
жазылушылар санын
5000-ға жеткізу
Инстаграмм желісінде
жазылушылар санын
1000-ға жеткізу
Телеграмм, Ватсап
чаттарда күнделікті жұмыс

29.

Іс-шаралар жоспары аясында шыққан жарияланымдар

Филиал атауы
Республикалық, Республикалық,
Комментарий
облыстық
облыстық
лер саны
басылымдар
телеарна
Репосттар
саны
Партия
сайты
Әлеуметтік
желілер
Барлығы
1
Ақсу
25
4
2
5
2
397
435
2
Алакөл
15
3
1
3
1
349
372
3
Балқаш
13
4
3
1
435
456
4
Еңбекшіқазақ
21
6
3
5
2
431
468
5
Ескелді
18
3
2
6
1
422
452
6
Жамбыл
16
4
1
3
1
396
421
7
Іле
18
5
1
2
1
511
538
8
Қаратал
19
6
3
7
1
389
425
9
Қарасай
15
5
1
4
1
376
402
10
Кербұлақ
20
4
2
3
1
359
389
11
Көксу
12
5
2
5
1
381
406
12
Кеген
17
4
2
1
421
445
13
Панфилов
14
4
3
9
1
342
372
14
Райымбек
11
3
1
3
2
325
345
15
Сарқан
12
4
1
3
1
355
376
16
Талғар
23
5
1
5
2
501
537
17
Ұйғыр
19
5
2
4
2
422
454
18
Қапшағай
18
6
5
5
1
482
517
19
Талдықорған
33
16
9
11
3
639
711
20
Текелі
17
6
2
4
1
412
442
21
АОФ
135
38
15
59
29
48
324
Барлығы
491
140
57
151
55
8393
9287

30.

Облыс бойынша штаттық бірлік
саны – 98 адам,
20 - партия филиалдардың
төрағалары
Штаттан тыс - 78 адам
Партия қызметкерлерінің жұмыстан
бостылғандары - 14
Оның ішінде мемлекеттік қызметіне- 1,
зейнеткерлікке – 2,
Вакансия – 2: Көксу ауданындық
филиалының эксперті, Райымбек
аудандық филиалының
консультанті
өз еркімен – 11

31.

2019 жылдың 9 айындағы кадрлардың ауысымдығы туралы
мәлімет
Аумақтық
партия
филиалдары
қаңтар
ақпан
наурыз
сәуір
мамыр
маусым
шілде
тамыз
қыркүйек
қазан
1
1
Ақсу
2
Алакөл
3
Балхаш
4
Еңбекшіқазақ
5
Ескелді
6
Жамбыл
7
Іле
8
Қарасай
9
Қаратал
Барлығы
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10 Кербұлақ
1
11 Көксу
1
2
1
3
1
12 Панфилов
13 Райымбек
1
1
14 Кеген
15 Сарқан
1
1
16 Талғар
1
1
17 Ұйғыр
18 Қапшағай
қ.
19 Талдықорған
20 Текелі
21
қ.
Алматы
облытық
қ.
1
1

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
138,5%
95%
107,3%
16000
14000
103,7 %
10,3
13,3
12000
10000
9,6
9,6
Жоспар
8000
238,7
217,9
млн.
теңге
225,8
Факт
6000
226,1
4000
2000
0
2018 жыл 9 ай
2018 жыл 9 ай
2019 жыл 9 ай
2019 жыл 9 ай
307284
2018 жыл 9 ай
263857
87%
Жоспар
309301
281463
2019 жыл 9 ай
0
50000
100000
150000
200000
250000
91%
300000
350000
Факт

39. ОБЛЫСТЫҚ ПАРТИЯ ФИЛИАЛЫНЫҢ БЮДЖЕТІ

01.10.2019 ж.
01.10.2018 ж.
226 млн. 100 мың тг.
225 млн. 814 мың тг.
Айырмашылығы
-286 мың теңге
2019 жылдың 9 ай бойынша жарна жоспары
238,7 млн. теңге (орындалуы 225,8 млн. теңге,
12,9 млн. теңге кем жиналды), ғимаратты
жалға беру 9 ай бойынша жоспары
9,6 млн. теңге (орындалуы 10,3 млн. теңге,
700 мың теңге артық жиналды) құрайды.
Ғимаратты жалға беру бойынша, жоспарда:
Іле ауданында 14,5 м2, Кербулақ ауданында 32 м2,
Қарасай ауданында 27,2 м2, Кеген ауданында 46,7 м2,
Жамбыл ауданында 16 м2, Талдықорған қаласында
34,4 м2, Ұйғыр ауданында 31 м2, Балқаш ауданында
10,7 м2 алаң жалға берілуі тиіс. Осы жұмыс бойынша
аудандық филиалдарда тиісті жумыс жүргізілмей
жатыр
English     Русский Rules