РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН
РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН
РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН
РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН
РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН
РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН
ЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
6.73M
Category: geographygeography

Ренійський район

1. РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН

2. РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН

• Ренійський
район
розташований у південнозахідній частині Одеської
області
у
межах
Придунайської рівнини та
займає територію площею
86,1 тис.га, у тому числі
сільськогосподарські
угіддя – 41,6 тис.га, з них
рілля

33,8
тис.га.
Земельна
ділянка
під
водою складає 33,0 тис.га
(40%).

3. РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН

Межує на північному заході з
Республікою Молдова, на сході

з
Болградським,
на
південному
заході

з
Ізмаїльським районами області
та Румунією по річці Дунай.
По території району проходить
державний кордон: на заході з
Республікою Молдова – 46,1
км, на півдні з Румунією – 46,1
км.
В районі діє два міжнародних
пункти пропуску державного
кордону.

4. РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН

• Ренійський
район
має
розгалужену
мережу
автошляхів, що зв’язують
м. Рені з іншими районними
центрами
області,
Республікою Молдова та
населеними
пунктами
району. Відстань від міста
Рені до обласного центру
міста Одеса залізницею –
400
км.
Протяжність
автошляхів
загального
користування
складає
175,9 км.

5. РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН

• Населення району проживає у 8
населених пунктах, що входять
до 7 сільських і однієї міської
ради.
• Населення району станом на
01.09.2013р. складає 37,8 тис.
чол. (у тому числі сільське – 18,4
тис. чол., 48,6%).
• Трудові ресурси розподіляються
таким чином:
сільське господарство – 11,6%;
промисловість – 3,6%;
торгівля – 22,1%;
транспорт – 21,7%;
послуги – 4%;
інші – 37%.

6. РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН


По природним та кліматичним умовам
район є найкращим для ведення
високо
інтенсивного
сільського
господарства, рибальства, розвитку
туризму і організації відпочинку та
оздоровлення.
Головним ресурсом району виступає
земля, також виділяються значні водні
ресурси та високий рекреаційний
природно-ресурсний потенціал.
Гідрографія представлена річкою
Дунай (частиною її нижньої течії), що
обмежує район з півдня та південного
заходу декількома придунайськими
прісноводними озерами – лиманами,
найбільш значними з яких є озера
Ялпуг, Кагул та Кугурлуй (внесені в
список
водно-болотних
угідь
міжнародного значення).

7. ЕКОНОМІКА

Економіка району направлена на
сільське господарство, торгівлю,
зовнішньоекономічну
діяльність.
Пріоритетна галузь району –
транспортна. Це є універсальний
транспортний вузол, в якому
щільно
переплітається
робота
водного,
залізничного
та
автомобільного транспорту.
Основними підприємствами галузі
є: морський торговельний порт Рені
та залізнична станція, яка входить
до складу Одеської залізниці.
На території порту у рамках СЕЗ
“РЕНІ”
реалізуються
п'ять
інвестиційних проектів (залучено
інвестицій
на
суму
14316,7
тис.дол.США).

8. ЕКОНОМІКА


Промисловість
району
представлена
підприємствами харчової промисловості (ПАТ
“Ренійський
М'ясокомбінат”,
ПрАТ
“Виноградар”).
ПАТ “Ренійський М'ясокомбінат”: Виробляє
ковбасну та м’ясну продукцію (потужність –
2,5 тис.тонн на рік).
ПрАТ “Виноградар”: займається переробкою
винограду (потужність переробки винограду –
7 тис.тонн в сезон, одночасне зберігання
виноматеріалу – 480 тис.далл.). Підприємство
має власні виноградники площею більш 400
га, третина яких елітні сорти.
З червня 2013 року розпочали виробництво
та
постачання
електроенергії
дві
електростанції
на
сонячних
батареях,
електрична енергія яких надходить до
загального енергетичного ринку України, що
дає можливість забезпечувати енергетичну
незалежність Придунайського регіону.

9. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

• Основний
напрямок
сільськогосподарської
спеціалізації району – зерноскотарський
з
розвинутим
виробництвом
зерна,
соняшнику,
кукурудзи,
винограду , свинарства та
вівчарства.
• У
сфері
сільського
господарства здійснюють свою
діяльність 183 агроформування
ринкового типу.
• В
районі
вирощуванням
саджанців
елітних
сортів
винограду займається ПАТ
“Придунайський”,
реалізація
яких здійснюється по всій
території України.

10. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

English     Русский Rules