Подільський економічний район
Тернопільська область
Національний природний парк «Дністровський каньйон»
Печера ОПТИМІСТИЧНА
ТОВТРИ (МЕДОБОРИ)
Природні ресурси. 1. Мінеральні (бідні):
Господарство
Проблеми і перспективи розвитку
Вінниця
Вінницький фонтан
Хмельницький
Тернопіль
Кам'янець-Подільський
13.85M
Categories: economicseconomics geographygeography

Подільський економічний район

1. Подільський економічний район

2.

Склад: Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області.
S = 60,9 тис. км², 10% (ІV) Населення: 4 млн. осіб, 8,8% (VІІ)
ЕГП:
1) Розташований на Правобережній центрально-західній
Україні, на заході лісостепової зони.
2) Зх: Карпатський економічний район
Пн-Зх: Північно-Західний економ. район.
Пн-Сх: Столичний економ. район.
Сх: Ценртальний економ. район.
Пд: Причорноморський економ. район, Молдова.
3) Розташований на перетині важливих транспортних
магістралей. Тут пролягають найбільші газопроводи:
«Союз» і Уренгой-Помари-Ужгород. Найбільше
перевезень здійснюється залізничним та автомобільним
транспортом.

3. Тернопільська область

Тернопільська Хмельницька
область
область
Вінницька
область

4.

Природні умови:
1) Рельєф: горбисто-височинний – Подільська (з Товтрами)
та Придніпровська височина.
Ерозія, карст
2) Клімат:
помірноконтинентальний:
л: +18 +19оС
з: -5оС
600-700 мм.
К=1-1,3

5.

Водно – ерозійний (флювіальний) рельєф
Балки та яри характерна особливість
Придніпровської височини

6. Національний природний парк «Дністровський каньйон»

Дністровський каньйон,
довжина 250 км, глибина
100-120м

7. Печера ОПТИМІСТИЧНА

Довжина її ходів становить
понад 240,5 км. Печера до
кінця не розвідана.
Знаходиться
20 м під землею.

8. ТОВТРИ (МЕДОБОРИ)

На заході Подільської
височини
здіймаються Товтри.
Вони є залишками
вапнякових барєрних
рифів, що
утворилися з
відмерлих коралів.

9. Природні ресурси. 1. Мінеральні (бідні):

Нерудні:
Графіт
Фосфорити
Каолін
Пісковик
Мергель
Вапняк
Граніт
Мармуровий
онікс
Мінеральні води!
(Хмільник, Збручанське, Полонське)
Рудні:
Титанові руди

10.

Ґрунти!!!: чорноземи опідзолені
та типові, сірі лісові.
Розораність с/г угідь досягає
місцями 90%.
Водні: значні
Річки: Дністер (Збруч, Стрипа,
Смотрич), Пд. Буг.
Частково використовують для
одержання електроенергії і
зрошення.
Водосховища:
Дністровське, Ладижинське.
Ставки: понад 5500, які
використовують для
риборозведення.
Мін. води: Збручанське, Полонське,
Хмільник.

11.

Лісові:
Запаси лісових ресурсів
тут невеликі і мають
переважно
природоохоронне та
рекреаційне значення. Під
лісом зайнято
приблизно 8% площі
району. Основні породи граб, дуб, ясен, липа та ін.
Рекреаційні:
З природних рекреаційних
ресурсів найбільше
значення мають запаси
мінеральних вод у
Вінницькій (Хмільник),
Тернопільській (Сатанів)
областях, мальовничі
ландшафти історикокультурні пам'ятки Поділля
тощо.

12.

Населення:
1) середня густота - 66 осіб/км².
2) ПП= -3%о
3) рівень урбанізації – 50,5%
4) Великі міста: Вінниця, Хмельницький,
Тернопіль, Кам'янець-Подільський.
5) Національний склад: українці (95,5%),
поляки, росіяни, молдовани, чехи.

13. Господарство

1. Аграрно-індустріальний:
6% промислової та 13,5% с/г продукції
2. Галузі спеціалізації:
Сільське господарство
Харчова промисловість
Машинобудування
Хімічна промисловість
Легка промисловість
Електроенергетика
Целюлозно-паперова промисловість
Промисловість будівельних матеріалів

14.

ПЕК
АЕС
ТЕС
ГЕС, ГАЕС
Хмельницька
Ладижинська
Дністровські
Машинобуду
вання
Електротехніка
с/г (бурякозбиральні комбайни)
Точне, трансформатори
Тернопіль (“Ватра”)
Тернопіль
Тернопіль, Хмельницький
Харчова
Цукрова (1/3), спиртова, молочна Підприємства галузі є у
промисловість кондитерська, м'ясна, маслоробна, кожному міському
борошномельно-круп'яна, олійно- населеному пункті.
жирова, плодово-овочева,
хлібопекарська промисловості
Хімічна
Фосфатні добрива, сірчана к-та
промисловість Фармацевтика
Вінниця,
Тернопіль
Легка
Бавовняна, трикотажна, швейна,
промисловість взуттєва,
Хутрова
Тернопіль, Хмільник,
Кам'янець-Подільський,
Жмеринка
Промисловість
будівельних
матеріалів
Скляна
Цемент
Порнцеляно-фаянсова
Бережани
Кам’янець-Подільський
Полонне,Тернопіль
Лісова
Меблева
Целюлозно-паперова (зошити)
Вінниця,Хмільник,Кременець
Понінка

15.

3)Сільське господарство:
Провідною галуззю сільського
господарства є рослинництво.
Основними зерновими
культурами є пшениця, ячмінь,
кукурудза, зернобобові;
технічними — цукрові буряки!!!,
соняшник, тютюн. Розвинуте
також картоплярство,
овочівництво.
З галузей тваринництва
виділяються молочно-м'ясне
скотарство, свинарство,
птахівництво, рибництво,
бджільництво.

16.

4) Транспорт:
Найбільше перевезень
здійснюється залізничним та
автомобільним транспортом.
Мережа доріг тут достатньо
розгалужена. Основні
транспортні вузли: Вінниця,
Хмельницький, Тернопіль,
Жмеринка та ін. По
території району проходять
транснаціональні магістралі
Москва-Вінниця-ТернопільЛьвів-Братіслава (Відень,
Будапешт); Москва-КиївВінниця-Кишинів-Бухарест
(Софія, Афіни) та ін. Тут
пролягають найбільші
газопроводи: «Союз» і
Уренгой-Помари-Ужгород
нафтопроводи: Одеса-Броди

17.

Економічні зв'язки
Ввіз:
Вивіз:
С/Г: Цукор, деревина, овочі, фрукти, м'ясо
та з них консерви, вершкове масло,
продукція молочної промисловості.
Машинобудування:
Бурякозбиральні комбайни, підшипники,
трансформатори.
Хімічна промисловість: фосфатні
добрива, миючі засоби,
Легка промисловість:
штучна шкіра, бавовняні і
шерстяні тканини
ПБМ: будівельні матеріали (граніт, цемент,
порцеляна та фаянс)
Продукція целюлозно-паперової
промисловості.
Природний газ,
нафтопродукти,
прилади,
прокат металів,
обладнання для
харчової
промисловості,
автомобілі,
автобуси,
хімічні волокна.

18. Проблеми і перспективи розвитку

Перспективи
Проблеми
Основними проблемами
району є відносно
низький, у порівнянні з
іншими регіонами, рівень
розвитку промислового
виробництва. Це
приводить до того, що у
Тернопільській та
Хмельницькій областях
дуже високий рівень
безробіття і низький
рівень життя населення,
особливо у сільській
місцевості.
Необхідно удосконалювати
інфраструктурну систему АПК
Поділля, створювати
підприємства для раціональної
переробки сировини: м'ясної і
молочної за зарубіжними
зразками.
Подільський економічний район
може експортувати робочу
силу. Однак при цьому потрібно
створювати умови для
збереження трудового
потенціалу

19. Вінниця

20. Вінницький фонтан

21. Хмельницький

22. Тернопіль

23. Кам'янець-Подільський

English     Русский Rules