4.24M
Category: advertisingadvertising

Український державний проектний інститут "Укрміскбудпроект"

1.

Міністерство освіти та науки України
Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну
Циклова комісія архітектурних дисциплін
Український державний проектний
інститут "Укрміскбудпроект"
Виконали:
Студентки групи А-41
Мартиненко А.
Губанова А.
Бондаренко Д.

2.

"Укрміскбудпроект"
Український державний проектний інститут "Укрміскбудпроект" головна організація по комплексному проектуванню об'єктів житловоцивільного призначення, починаючи з генеральних планів населених
пунктів до проектів окремих будівель та споруд будь - якого
призначення, які виконуються з широким
використанням досягнень вітчизняної та закордонної
науки.
Адреса: вул. Космічна, 21 а, м. Харків, 61145, Україна
Телефон:+38(057) 701-07-24, 701-07-29, 701-07-30
Веб-сайт: http://ugsp.com.ua
Директор - Таласімов Георгій Федорович

3.

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ
Державне підприємство Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»
заснований в 1938 році як складова частина всесоюзного тресту «Міськбудпроект» системи
Народного комісаріату важкої промисловості СРСР з назвою «Харківське відділення тресту
« Міськбудпроект ».
У 1941 році інститут був перетворений в Харківське відділення Всесоюзного тресту
«Промбудпроект». Відділенню було надано право виконувати проектно-вишукувальні роботи не
тільки на території УРСР, а й усього Радянського Союзу.
За наказом Народного Комісара з будівництва СРСР від 23 жовтня 1943 року № 680 інститут
перетворений в Харківське відділення державного всесоюзного тресту по проектуванню будинків,
житлових і громадських будівель, інженерного обладнання і будівництва населених місць
(Харківське відділення тресту «Міськбудпроект»). З цього часу відбувається поступове укрупнення
проектної організації.
Починаючи з 1945 року значне місце в діяльності інституту займають проекти нових селищ,
будівель громадського призначення: клубів, театрів. Основні роботи в цей час виконувалися для
міст Донбасу - Макіївки, Краматорська, Єнакієвого, Зугрес, Курська, Керчі та Шостки.

4.

У 1947 році Харківське відділення тресту «Міськбудпроект» отримало урядове завдання на
розробку технічної документації житлового і культурно-побутового будівництва в найважливіших
центрах країни - Донбасу, Кузбасу, Запоріжжя, Харкова. За рік виконується вже 568 проектів. З
цього часу в відділенні стає основним комплексний метод проектування, що створило передумови
для здійснення масового будівництва житлових масивів і кварталів.
До 1948 року Харківське відділення було основною проектною організацією на Україні по
житловому і цивільному будівництву. З цього моменту відділенням виконуються роботи для
Міністерств: металургійної промисловості, будівництва підприємств важкої індустрії,
транспортного машинобудування і електропромисловості, важкого машинобудування і
тракторобудування, хімічної та вугільної промисловості та ін. У 1957 році Харківське відділення
Міськбудпроект було передано Міністерству будівництва України і перетворено в Український
державний проектний інститут по проектуванню будівель і споруд для масового житловоцивільного будівництва та забудови районів, міст і селищ (Укрміськбудпроект).

5.

У 1959 році відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 20 лютого 1959
року № 166, наказом Держбуду УРСР від 2 жовтня 1959 року № 275 інститут був
затверджений головним інститутом з комплексного проектування об'єктів житловоцивільного будівництва та розробці проектів житлових кварталів міст і селищ.
У 1961 році розпорядженням Ради Міністрів УРСР № 1073-р було створено філії
інституту в містах Полтава, Дніпропетровськ і Запоріжжя. У 1963 році організовані
Сумський та Кіровоградський філії інституту. А в 1957 році в складі інституту створено
Київське виробництво з проектування житлово-цивільного будівництва Київської
області. Згодом філії та Київське виробництво були перетворені в самостійні інститути.
У 1985 році «Укрміськбудпроект» утвердждён як територіальна проектна
організація Госгражданстроя Держбуду СРСР, що виконує проектні роботи для
Харківської, Полтавської та Сумської області. В даний час «Укрміськбудпроект» зберіг
статус державного інституту і знаходиться у веденні Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України. На підставі свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи від 12.01.1993г. серія А01 № 078995, видане виконавчим комітетом
Харківської міської Ради, інститут «Укрміськбудпроект» зареєстрований як Державне
підприємство Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»
(ідентифікаційний код №02497980).
Фі́лія— це підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує
роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів
юридичної особи.

6.

За 70-річний період своєї діяльності інститут виконав: - проекти
планування міст, кварталів та селищ; - науково-дослідні розробки з
експериментального проектування та будівництва; - проекти великої
кількості будівель шкіл, навчальних закладів, дитячих дошкільних
установ, будинків лікарень і поліклінік, будинків театрів і кінотеатрів,
палаців культури, ресторанів, кафе, готелів, пансіонатів і житлових
будинків.
За роки роботи інститутом спроектовані об'єкти для найважливіших
будівництв Радянського Союзу: каналу Дніпро - Донбас, газопроводу
Уренгой-Помари-Ужгород,
гірничозбагачувального
комбінату
Криворіжжя, Курської магнітної аномалії, Первомайського «Хімпрому»,
розроблені генеральні плани міст України і ряду інших регіонів
колишнього Радянського Союзу: м.Кременчук, м.Олександрія
Кіровоградської області, г.Марганец, м.Кіровоград, м.Світловодськ,
м.Куп'янськ, м.Лубни, г.Галяч ,. Красноград, Богодухів, Чугуїв,
м.Первомайськ, Балаклея, м.Желєзногорську Курської області,
м.Новодністровськ, г.Приморск, районні центри Харківської області.

7.

СТРУКТУРА КОМПАНІЇ
В інституті "Укрміскбудпроект" є такі відділи:
• Проектно-реставраційний відділ
• Архітектурно-планувальна майстерня
• Технічний відділ
• Відділ типового проектування
• Відділ розробки кошторисної документації та проектів організації будівництва.

8.

Проектно-реставраційний відділ
1. Розробка проектів реставрації та консервації пам'яток архітектури, ландшафтного мистецтва і археології.
2. Нове проектування житлових і громадських будівель в умовах історичного середовища.
3. Проекти культових будівель, храмів, молитовних будинків різних конфесій.
4. Проекти реконструкції історичних будівель.
5. Розробка проектів охоронних зон пам'яток архітектури, ландшафтного мистецтва, археології.
6. Розробка меж історичних ареалів міст і населених місць.
7. Історико-опорні плани для розробки генпланів історичних міст і населених місць.
8. Історико-містобудівні та містобудівні обґрунтування на проектування та будівництво нових об'єктів і реконструкцію
історичних будівель.
9. Наукове обгрунтування меж історико-культурних, історико-архітектурних та історико-археологічних заповідників.
10. Технічні висновки про стан конструкцій і можливість реконструкції будівель і споруд.
11. Складання історичних довідок по пам'ятниках архітектури та іншим об'єктам.
Архітектурно-планувальна майстерня
Майстерня працює з дня утворення інституту. За період роботи майстерні розроблені генеральні плани міст України і
Радянського Союзу: Кременчука, Олександрія, Марганець, Кіровоград, Світловодськ, Новодністровськ, Лубни, Железногорськ
Курської області, районні центри Харківської області: Богодухів, Чугуїв, Первомайськ, Балаклея і ін.
АПМ розробляє генеральні плани населених пунктів для місцевостей будь-якого рівня складності.
Так, наприклад, в 2004 році виконана схема генерального плану Маломаякської сільської Ради автономної республіки Крим,
поєднаного з генеральними планами сіл Малий маяк, Запрудне, Нижнє Запрудне, Кипарисне, Лаврове, селищ Утьос,
Бондаренкове.

9.

Технічний відділ
1. Здійснення робіт з впровадження системи управління якістю, передових методів, прогресивних технологій та
автоматизованих систем архітектурно-будівельного проектування;
2. Вивчення досвіду зарубіжних і вітчизняних науково-дослідних і проектних організацій з метою розробки
перспективних напрямків технічного розвитку інституту;
3. Розробка нормативних документів, здійснення функцій базової організації Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України
Відділ типового проектування
Відділ заснований в 60-і роки ХХ століття для розробки типових проектів масового будівництва. Відділом
типового проектування розроблені типові серії 176 і 94 панельних житлових будинків для різних регіонів СРСР
і країн СНД, типові проекти котеджів панельних, цегляних і монолітних варіантів.
Останні роки основним замовником є МЖК "Інтернаціоналіст" для якого розроблені проекти секційних
цегляних 7 і 9 поверхових будинків економ - класу,, зблокованих «таун хаусів» і школи, храму Святого
Великомученика Георгія Побідоносця. Відділом виконуються технічні висновки про стан будівельних
конструкцій, реконструкції будівель і приміщень. За минуле десятиліття розроблені проекти храмів, сучасних
котеджів, універсамів, автовокзалів, багатоповерхових гаражів і інших цивільних будівель і споруд.

10.

Відділ розробки кошторисної документації та проектів організації будівництва.
В інституті сформовано і успішно працює відділ розробки кошторисної документації та
проектів організації будівництва. Відділ укомплектований фахівцями високої кваліфікації з великим
досвідом роботи в проектуванні і будівництві, що дозволяє випускати кошторисну документацію
комплектно по всіх розділах проекту з високою якістю і в найкоротші терміни. Проекти організації
будівництва розробляються на основі сучасних технологічних схем по організації будівельного
виробництва, в т.ч. в умовах обмежених будівельних майданчиків. У відділі випускається повний
комплект кошторисної документації для проведення тендерів на будівництво.
Відділ виконує кошторисну документацію, акти виконаних робіт для підрядників і замовників,
які необхідні для розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи, як на основі «твердої
договірної ціни», так і для «динамічної договірної ціни», що значно спрощує роботу замовника і
підрядника, дозволяє визначити реальну вартість і розробити графіки фінансування будівництва. Крім
того відділ розробляє «Проекти виконання робіт» на об'єкти житла, соцкультпобуту і промислового
будівництва.
Всі наші розробки виконуються на основі діючих національних стандартів України та успішно
проходять узгодження в ДП "Укрінвестекспертиза".

11.

РОБОТИ КОМПАНІЇ
Аміністратівно-офісний центр. Харків, Україна
Пансіонат. Абхазія

12.

Житловий комплекс "Будинок з ротондами". Харків,
Україна
ЖК "Володимирський". Білгород, Росія

13.

Кафедральний собор УПЦ. Україна
Свято-Миколаївський Храм. пос.Жуковского,
Харківська область
English     Русский Rules