Участь громадських організацій людей з інвалідністю у соціальному замовленні на рівні громади. Практичні поради
Законодавча база
Постанови Кабінету Міністрів України:
Накази
Витяг із Закону України «Про соціальні послуги»
Витяг із Закону України «Про соціальні послуги»
Витяг із Закону України «Про соціальні послуги»
Запровадження механізму соціального замовлення
Етапи процедури соціального замовлення
Конкурсна документація від суб’єкта надання послуги містить:
До конкурсної пропозиції учасники конкурсу- юридичні особи додають копії:
Попередній бюджет
Стандарт складається
Денний догляд для осіб з інвалідністю старше 35 років , які мають І - V групи рухової активності в тому числі порушення
Денний догляд для осіб з інвалідністю старше 35 років , які мають І - V групи рухової активності в тому числі порушення
Підстава апробації:
Зміст послуги:
Географія апробації
Зміст послуги
14.29M
Category: sociologysociology

Участь громадських організацій людей з інвалідністю у соціальному замовленні на рівні громади. Практичні поради

1. Участь громадських організацій людей з інвалідністю у соціальному замовленні на рівні громади. Практичні поради

3-5 жовтня 2019 року
http://www.vidkrytisercya.org.ua/
Демко Світлана – представник НАІУ у Вінницькій
області, голова Асоціації захисту прав та допомоги
1
людям з інвалідністю «Відкриті серця»

2. Законодавча база

Закони України:
«Про соціальні послуги»;
«Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні».
Укази Президента
№ 501 від 25.08. 2015 р. «Про
затвердження Національної стратегії у
сфері прав людини»;
№ 553 від 13.12. 2016 р. «Про заходи,
спрямовані на забезпечення
додержання прав осіб з інвалідністю».
2

3. Постанови Кабінету Міністрів України:

№ 324 від 29.04.2013р. «Про затвердження
порядку здійснення соціального замовлення за
рахунок бюджетних коштів» зі змінами згідно з
Постановою КМУ № 310 від 11.05.2017р
№ 1039 від 14.11. 2012 р. «Про затвердження
критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні
послуги»;
№ 556-р від 08.08. 2012 р. «Про схвалення Стратегії
реформування системи надання соціальних послуг»;
3

4. Накази

• № 648 від 15.10. 2012 р. « Про затвердження Методичних
рекомендацій визначення потреб населення адмін-територ.
одиниці у соціальних послугах»;
• № 537 від 3. 09. 2012 р. « Про затвердження Переліку
соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у
СЖО і не можуть самостійно їх подолати»;
• № 28 від 20.01. 2014 р. « Про затвердження Порядку
визначення потреб адмін-територ. одиниці у соц.
послугах»
• № 332 від 26.03. 2015 р. «Про затвердження
Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників
конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання
соціальних послуг»;
• № 1186 від 7. 12. 2015 р. «Про затвердження
Методичних рекомендацій розрахунку вартості
соціальних послуг»;
4

5.

1. Догляд вдома
2. Догляд стаціонарний
3. Денний догляд
4. Соціальний супровід
5. Соціальна адаптація
6. Соціальна реабілітація
7. Підтримане проживання бездомних осіб
8. Паліативний/хоспісний догляд
9. Соціальна інтеграція та реінтеграція
10.Соціально-психологічна реабілітація
11. Надання притулку
5

6.

12. Представництво інтересів
13. Посередництво (медіація)
14. Соціальна профілактика
15. Консультування
16. Натуральна допомога
17. Кризове та екстрене втручання
18. Послуга перекладу жестовою мовою
19. Соціальний супровід при працевлаштуванні та на
робочому місці
20. Послуга фізичного супроводу осіб з інвалідністю з
порушенням зору
21. Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з
інвалідіністю
6

7. Витяг із Закону України «Про соціальні послуги»

Соціальне
замовлення
• це засіб регулювання діяльності у сфері надання
соціальних послуг шляхом залучення на договірній
основі суб'єктів господарювання для задоволення
потреб у соціальних послугах, визначених місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.
Соціальні
послуги
це комплекс заходів з надання допомоги
особам, окремим соціальним групам, які
перебувають у СЖО і не можуть самостійно
їх подолати, з метою розв'язання їхніх
життєвих проблем.
7

8. Витяг із Закону України «Про соціальні послуги»


Державний
стандарт
соціальної
послуги
Складні
життєві
обставини
це визначені нормативно-правовим актом
центрального органу виконавчої влади у сфері
соціальної політики зміст та обсяг, норми і
нормативи, умови та порядок надання соціальної
послуги, показники її якості.
• це обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом
здоров'я, соціальним становищем, життєвими звичками і
способом життя, внаслідок яких особа частково або
повністю не має (не набула або втратила) здатності чи
можливості самостійно піклуватися про особисте
(сімейне) життя та брати участь у суспільному житті
8

9. Витяг із Закону України «Про соціальні послуги»

Суб'єкти, що надають соціальні послуги –
це підприємства, установи, організації та заклади незалежно
від форми власності та господарювання, фізичні особи підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб'єктів,
що надають соціальні послуги, а також фізичні особи, які
надають соціальні послуги..
Замовник соціальних послугце органи виконавчої влади, місцева державна
адміністрація (її структурний підрозділ), виконавчий
орган міської ради, які є розпорядником бюджетних
коштів та уповноважений на укладання договорів
щодо залучення бюджетних коштів до фінансування
соціальних послуг
9

10. Запровадження механізму соціального замовлення

На замовника послуг покладаються повноваження
та відповідальність:
визначити потреби, які треба задовольнити,
визначити пріоритети цих потреб після їх
аналізу,
визначити пріоритети соціального
замовлення – перелік соціальних послуг та
вимоги щодо їх надання, передбачені у
програмі розвитку соціальних послуг,
визначити розміри щорічного фінансування,
оголосити конкурс на надання соціальних
послуг за рахунок бюджетних коштів
10

11. Етапи процедури соціального замовлення

• Наказ про організацію проведення конкурсу: рішення
замовника
• Оголошення про проведення конкурсу: опублікування
рішення про проведення конкурсу
• Специфікація конкурсу: опис потреби, того, що шукає
замовник для її задоволення
• Конкурсна пропозиція (відповідь): як кандидати
пропонують задовольнити потребу та з якими засобами
• Розпорядження про створення конкурсної комісії: хто
буде аналізувати конкурсні пропозиції (відповіді)
• Засідання конкурсної комісії: як конкурсна комісія буде
аналізувати конкурсні пропозиції
• Рішення конкурсної комісії: порядок прийняття
рішення та опублікування
• Договір: правові та фінансові відносини між замовником
та виконавцем
• Звіт про діяльність: що було здійснено по відношенню
до того, що було передбачено
11

12. Конкурсна документація від суб’єкта надання послуги містить:

Відомості про суб’єкта (інформація про учасника конкурсу та
його юридичний статус , мета та основні напрямки діяльності )
Опис соціального/соціально-освітнього проекту учасника
Опис основних характеристик проекту:
підстава для розробки проекту, потреби, які має намір
задовольнити виконавець, категорія споживачів послуг
(соціальна група) та орієнтовна кількість, термін дії, територія,
мета проекту,
зміст соціальної послуги,принципи надання соціальної послуги,
очікувані результати, механізм оцінки дотримання стандарту
соціальної послуги,
строки та місце надання соціальних послуг,
опис персоналу,
опис архітектурного планування та матеріально-технічного
забезпечення,
фінансові документи.
12

13. До конкурсної пропозиції учасники конкурсу- юридичні особи додають копії:

До конкурсної пропозиції учасники конкурсуюридичні особи додають копії:
- витягу з ЄДР юридичних осіб;
- установчого (статутного) документу;
- рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій або
присвоєння ознаки неприбутковості(неприбуткові організації);
- податкової декларації з податку на прибуток підприємства(або податкової
декларації платника єдиного податку або податкового звіту про використання
коштів неприбуткових установ та організацій) за попередній рік;
- балансу за попередній рік;
- довідку територіального органу ДФС про відсутність податкового боргу.
- звіту про фінансовий результат.
Конкурсні пропозиції подаються особисто або поштою
13

14. Попередній бюджет

Розмір фінансування соціальних
послуг за рахунок бюджетних
коштів в тому числі:
заробітна плата та єдиний
внесок на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування
нарахування на заробітну
плату
придбання товарів, робіт і
послуг(канцелярські,
господарчі товари, розвиваючі
ігри, санітарно-гігієничні
засоби)
Розмір фінансування соціальни послуг за
рахунок власних кошті в тому числі:
заробітна плата залучених
спеціалістів адміністративного,
управлінського, господарського
персоналу
єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
залучених спеціалістів
відрядження
комунальні послуги
(елекртоенергія, опалення,
водопостачання, водовідведення)
утримання прибудинкової
території , телефон, інтернет,
господарчі товари, амортизація
14

15.

Наказ № 678 від 02.07.2015р.
Державний стандарт
соціальної послуги
консультування
Комплекс заходів, спрямованих
на усунення обмежень
життєдіяльності, підтримку
соціальної незалежності,
збереження та розширення
соціальної активності
15

16. Стандарт складається

• Загальні положення
• Загальні підходи щодо організації надання соціальної послуги
• Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги
• Складання індивідуального плану надання соціальної послуги
• Укладання договору про надання соціальної послуги
• Місце і строки надання соціальної послуги
• Використання ресурсів при організації надання соціальної послуги.
• Приміщення та обладнання.
• Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання
соціальної послуги
• Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу
• Оцінка ефективності надання соціальної послуги
• Документація щодо організації надання соціальної послуги
• Механізми оцінки дотримання стандарту соціальної послуги
16
• Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги

17.

МЕТА:
Забезпечити людям з інвалідністю та їх
законним представникам доступ до
своєчасних, якісних соціальних послуг,
підвищення рівня матеріального та
економічного забезпечення цих родин, їх
поінформованості про права та можливості,
відповідно до законодавчої бази.
Надати допомогу особам, що знаходяться в
складній життєвій ситуації, спрямовану на
усунення обмежень життєдіяльності,
підтримку соціальної незалежності,
збереження та розширення соціальної
активності.
Категорія споживачів послуг
(соціальна група):опікуни,
дієздатні люди з інвалідністю;
діти з інвалідністю та
недієздатні люди з
інвалідністю
17

18.

Зміст консультування
Послуга
включає:
• допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні
основних проблем і шляхів їх розв’язання.
• складання плану виходу зі складної життєвої
ситуації.
• надання інформаційної допомоги з питань
соціального захисту.
• представлення інтересів.
• сприяння в отриманні правової допомоги.
• сприяння в працевлаштуванні.
• допомога в отриманні інших соціальних послуг
та консультацій фахівців
18

19.

Види консультування
дистанційного консультування –
(заочного консультування), за
допомогою технічних засобів
(телефонне, он-лайн консультування),
яке за потреби може забезпечувати
анонімність отримувача соціальної
послуги;
консультування в стаціонарних умовах
– (контактного консультування), що
буде здійснюватись у спеціально
обладнаному приміщенні або за
місцем перебування/проживання
отримувача соціальної послуги (за
потреби);
консультування, орієнтованого на
виконання завдання - через
постановку послідовних завдань,
виконання яких забезпечує
досягнення бажаної мети;
кризового консультування термінової допомоги, спрямованої
на емоційну підтримку, розширення
свідомості та підвищення
психологічної компетентності,
стресової та кризової толерантності;
групового консультування учасниками якого будуть дві
чи більше особи з подібними
складними життєвими
обставинами або однаковим
запитом щодо очікуваної
допомоги;
індивідуального
консультування –
(персонального);
консультування за
принципом «рівний –
рівному» з залученням до
надання послуги особи із
досвідом подолання таких
самих складних життєвих
обставин;
інформаційномотиваційного
консультування з надання
інформації та підтримки по
прийнятю усвідомленого
рішення й оцінки ресурсів
щодо бажаних поведінкових
змін;
19

20.

Наказ № 452 від 30.07.2013 р. зі
змінами № 1834 від 7.12. 2018
Державний стандарт
соціальної послуги денного
догляду
комплекс заходів, що здійснюється
протягом робочого дня суб’єкта, що
надає соціальну послугу денного
догляду, і спрямований на створення
умов забезпечення життєдіяльності
осіб, які частково або повністю
втратили здатність/не набули здатності
до самообслуговування, без надання їм
місця постійного проживання;
20

21. Денний догляд для осіб з інвалідністю старше 35 років , які мають І - V групи рухової активності в тому числі порушення

інтелектуальні, психічні,
опорно-рухового апарату
Мета :
Забезпечити людям з інвалідністю старше 35
років, які не здатні до самообслуговування і
потребують постійної сторонньої допомоги, доступ
до послуги денного догляду та можливість
отримати психологічну підтримку, денну
зайнятість.
Надати допомогу особам, що знаходяться в
складній життєвій ситуації, в наслідок важкої
інвалідизації, спрямовану на усунення або
зменшення обмежень життєдіяльності,
підтримку максимально можливої соціальної
незалежності, збереження та розширення
соціальної активності
21

22. Денний догляд для осіб з інвалідністю старше 35 років , які мають І - V групи рухової активності в тому числі порушення

інтелектуальні, психічні,
опорно-рухового апарату
Послуга складається з комплексу заходів, що здійснюються протягом 6 годин щодня та
спрямованні на усунення або зменшення обмежень життєдіяльності, підтримку максимально
можливої соціальної незалежності, збереження та розширення соціальної активності:
забезпечення умов для 6 годинного денного перебування;
забезпечення одноразового харчування;
надання реабілітаційних послуг, в т. ч. допомогу у виконанні
лікувальних фізичних вправ;
формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому
числі навчання користуванню технічними допоміжними та
обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);
допомогу у самообслуговуванні (одягання, пересування, особиста
гігієна, годування);
психологічну підтримку;
денну зайнятість в Соціальних майстернях;
організацію дозвілля;
22

23.

Апробація пілоту проекту Державного
стандарту соціальної послуги тимчасового
відпочинку для батьків або осіб, що їх
замінюють, які здійснюють догляд за
дітьми з інвалідністю
Комунальний заклад “Вінницький
обласний центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними
обмеженнями “Обрій”
Спільно з Асоціацією захисту прав
та допомоги людям з інвалідністю
«Відкриті серця»
23

24. Підстава апробації:

• Наказ № 1633
від 5.11.2018 року;
• Розпорядження
Вінницької ОДА № 918
від 29.11.2018.
24

25. Зміст послуги:

• Індивідуальні послуги
• Годування (5 раз на день);
• Допомога в дотриманні особистої
гігієни, самообслуговування (від 10
до 20 послуг за добу);
• Спостереження за станом здоров’я
(2-3 рази на добу);
Групові послуги
• Заняття з формування та підтримки
навичок самообслуговування;
• Заняття з розвитку когнітивних
здібностей;
• Надання психологічної підтримки;
• Заняття з формування навичок
прийнятної суспільної поведінки;
• Організація розпорядку дня та денної
зайнятості (4-8 рази на добу згідно
індивідуального плану);
• Формування навичок комунікації за
взаємодії з іншими особами;
• Виховання та сприяння розвитку
(СП 4 послуги);
• Попередження формування
шкідливих звичок;
• Організація дозвілля (СП 4
послуги);
• Організація відпочинку;
• Підтримка родинних зв’язків та
інших соціальних контактів;
• Дозвілля у вихідні дні;
• Прогулянки.
25

26.

Чому це краще, ніж інтернатний
догляд:
• Участь батьків і дітей одночасно;
• Запобігання потраплянню дітей в інтернатні заклади;
• Зняття соціальної та психологічної напруги в сім’ї;
• Збереження сімейних відносин;
• Розвиток у дітей навиків комунікації, самостійності,
самозайнятості та самообслуговування.
26

27. Географія апробації

.
27

28. Зміст послуги

• Соціально-побутові умови для проживання
28

29.

Зміст послуги
• Умови та допомога в дотриманні особистої гігієни
29

30.

Зміст послуги
• Забезпечення 5-ти разового харчування
30

31.

Зміст послуги
Виховання
та сприяння розвитку
31

32.

Допомагаймо та
підтримуймо
ближніх!
Дякую за увагу!
32
English     Русский Rules