29.51M
Category: sociologysociology

Проєкт #СПІЛЬНО

1.

Проєкт #СПІЛЬНО
впроваджується Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) UNICEF Ukraine та Консорціумом партнерських
організацій за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та
розвитку через Німецький банк (KfW) Посольство Німеччини в Києві / Deutsche Botschaft Kiew
В Консорціум входять Українська мережа за права дитини, Надія і житло для дітей, Partnership for Every
Child / Кожній дитині, СОС Дитячі Містечка Україна та ГО "Соціальна Синергія".
Українська мережа за права дитини імплементує політику абсолютної нетерпимості до проявів сексуальної експлуатації та наруги з
боку персоналу із обов’язковим притягненням до відповідальності у випадку вчинення таких дій.
Якщо Вам стало відомо про небажані дії сексуального характеру з боку представників УМПД – будь ласка, повідомте про це.
[email protected] 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, оф. 256

2.

Вас вітає
Сіверська міська рада
Бахмутського району
Донецької області!

3.

Розвиток системи надання
соціальних послуг в Сіверській громаді
Визначення потреб
у соціальних
послугах, їх
пріоритезації
Планування
надання соціальних
послуг (Стратегія,
Цільова програма,
ПСЕР)
Впровадження та
вдосконалення
послуг
Моніторинг та
оцінка якості послуг
Бюджетне
планування

4.

Система програмних документів
розвитку громади
Довгостроковий (7 років)
Стратегія Сіверської ОТГ 2021-2027
Середньостроковий (3 роки)
Цільова програма надання соціальних та
реабілітаційних послуг населенню
Сіверської міської ради на 2020-2022 роки
Короткостроковий (1 рік)
Програма економічного і соціального
розвитку Сіверської міської ради на 2022 рік

5.

Робоча група з визначення потреб населення
у соціальних послугах
Розпорядженням міського голови
- від 06.09.2019 №185 утворено робочу групу з
планування муніципальних та міжмуніципальних
соціальних послуг на території Сіверської міської
ради;
- від 17.02.2020 №33 затверджено Положення про
робочу групу.

6.

Аналіз соціальнодемографічних даних
Функції робочої
групи у визначенні
потреб населення
громади у
соціальних
послугах
Розробляє пропозиції до
прогнозних та програмних
документів економічного та
соціального розвитку
Погоджує звіт за
результатами визначення
потреб
Аналіз стану розвитку
системи надання соціальних
послуг та фінансової
спроможності
Готує пропозиції щодо
визначення пріоритетів
соціальних послуг

7.

Цільова програма з розвитку
соціальних та реабілітаційних послуг
Цикл програми:
1.Ініціювання розроблення місцевої цільової програми.
2.Розроблення та громадське обговорення концепції програми.
3.Схвалення концепції програми, визначення головного розробника.
4.Підготовка проекту програми.
5.Погодження та затвердження програми.
6.Включення програми до ПСЕР громади.
7.Організація виконання заходів і завдань програми.
Мета:
сприяння у розв’язанні проблемних
питань та надання соціальних
послуг громадянам України,
іноземцям та особам без
громадянства, які проживають на
території Сіверської громади на
законних підставах, перебувають у
складних життєвих обставинах і
потребують сторонньої допомоги.
8.Внесення змін до цільової програми.
9.Контроль за виконанням програми, підготовка звітів.
7

8.

Напрям
Визначення та оцінка
потреб у соціальних
послугах
Комунікація у сфері
соціальних послуг
Захід
регулярне визначення потреб в
соціальних послугах;
Результат
Складено звіт про потреби в соціальних послугах.
Розроблено заходи за результатами визначення потреб
внесення даних до Реєстру надавачів та у соціальних послугах.
отримувачів соціальних послуг;
Складено 545 актів оцінки індивідуальних потреб
оцінка індивідуальних потреб осіб/сімей осіб/сімей в соціальних послугах (при кожному
в соціальних послугах
зверненні).
інформування про соціальні послуги, які На офіційному сайті Сіверської міської ради постійно
надаються для жителів громади;
розміщуються інформаційні повідомлення про соціальні
послуги. Крім того, регулярно розповсюджуються
комунікація з населенням громади щодо
друковані матеріали (буклети, флаєри).
соціальних послуг, які надаються
Координація діяльності організація та координація підвищення Проходили навчання у рамках проекту «Спільно.
у сфері соціальних
професійної компетентності/кваліфікації Соціальні послуги для сімей з дітьми у громаді».
послуг
працівників;
Брали участь у проекті «Школа соціальної роботи».
забезпечення міжвідомчої взаємодії
щодо виявлення вразливих осіб/сімей та
подальшої організації надання
соціальних послуг

9.

Соціальна підтримка
дітей, сімей та молоді
упередження від потрапляння осіб/сімей у
складні життєві обставини;
супровід осіб/сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах у межах
надання соціальних послуг
Розроблено міжвідомчу взаємодію на території Сіверської міської
територіальної громади суб’єктів виявлення та/або організації
соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та
здоров’ю.
Забезпечено супровід 27 сімей (54 дитини, 82 особи).
Надання послуги
раннього втручання з
метою запобігання
інвалідизації дітей
надання послуги раннього втручання для 10
сімей, які виховують дітей з порушеннями
розвитку або ризиком виникнення таких
порушень (від народження до 3 років)
Послугу на регулярній основі отримують 8 сімей, які виховують дітей
від 0 до 3 років. Отримано обладнання на суму 36938,00 грн (стійкапарта Діно (СП-1), два стільчика ТМ Doloni та один стіл ТМ Doloni та
ін.). Спеціалісти пройшли навчання.

10.

Організація денного
догляду для дітей з
інвалідністю та/або
порушеннями розвитку
надання соціальної послуги денного
відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з
догляду (у режимі 4 год/5 днів на тиждень); інвалідністю і відділення денного догляду (для дітей з порушеннями
розвитку та дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років) було
навчання, стажування та інші заходи щодо
об’єднано у відділення комплексної реабілітації та денного догляду
підвищення професійної
дітей/осіб з інвалідністю або порушеннями розвитку;
компетентності/кваліфікації працівників,
залучених до надання послуги денного
11 дітей отримують послугу денного догляду.
догляду
Спеціалісти відділення відвідують тренінги, он-лайн зустрічі,
проходять курси підвищення кваліфікації.
Забезпечення
перевезення осіб з
інвалідністю та дітей з
інвалідністю
забезпечення доступу осіб та дітей з
інвалідністю, які мають труднощі у
пересуванні, до об’єктів соціальної
інфраструктури
У зв’язку з відсутністю спеціалізованого транспорту в 2021 році не
вдалося впровадити роботу служби з перевезення дітей з
інвалідністю та осіб з інвалідністю, яка передбачена Положенням
ЦНСП з метою поліпшення соціального обслуговування осіб та дітей
з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися або
пересуваються за допомогою візків.

11.

Місцевий бюджет
Фінансування діяльності та заходів Фінансування придбання послуг Міжбюджетний трансфер
(місцевий бюджет громади-партнера)
Комунальні установи
Благодійники
Надавачі СП недержавного сектору
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
- безоплатно - особам, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, дітям з
інвалідністю, особам з інвалідністю І групи, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського
піклування, сім’ям опікунів, прийомним сім’ям, ДБСТ, отримувачам СП, середньомісячний сукупний
дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів;
- на диференційній основі – середньомісячний сукупний дохід яких перевищує 2 прожиткові мінімуми,
але не перевищує 4 прожиткові мінімуми;
- на платній основі – особа отримує дохід більший ніж 4 прожиткові мінімуми.
)

12.

- Порядок міжвідомчої взаємодії
- Виявлення та перенаправлення дітей та сімей в СЖО
- Комісія з захисту прав дітей
- Міждисциплінарна команда
- Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, патронату над дитиною
Начальник ССД Валерія ЧУРСІНА

13.

Служба у справах дітей Сіверської міської ради створена у
2018 році. Працює 2 спеціалісти. На обліку знаходиться 45 дітейсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 781 дитина, яка
постраждала під час бойових дій (за психологічним компонентом), 7
родин, в яких виховується 15 дітей на обліку СЖО. Дітям надається
матеріальна, натуральна допомога, діє Програма забезпечення
житлом з місцевого, обласного та державного фонду.
З метою захисту прав дітей та швидкого реагування в
травні 2020 року рішенням сесії прийнято ПОРЯДОК міжвідомчої
взаємодії на території Сіверської міської територіальної громади
суб’єктів виявлення та\або організації соціального захисту дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких,
що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю. Даний Порядок
розроблявся з суттєвою допомогою експертів Проєкту «Спільно.
Соціальні послуги для сімей з дітьми в громаді» (С.Кур’янов, Н.
Тимошенко, Б.Малиняк).
Враховуючи зміни в законодавстві, в січні 2021 року
прийнято Порядок зі змінами, який теж ретельно переглядався
робочою групою разом з експертами Проєкту «Спільно».

14.

Виявлення дітей, які перебувають в складних
життєвих обставинах, або мають ознаки
складних життєвих обставин, здійснюють
До Порядку
ФСР, ЦНСП, Служба у справах дітей,
структурні підрозділи виконавчого комітету розроблені додатки, які
ми використовуємо в
міської ради з питань освіти, охорони
роботі.
здоров’я, соціального захисту населення,
старости старостинських округів, фізичні
Спеціаліст Служби у справах
особи
дітей, який отримав повідомлення,
У випадку непідтвердження інформації
протягом години реєструє його у
про складні життєві обставини дитини та
спеціальному реєстрі та передає
її сім’ї, ФСР, робить відмітку про не
інформацію керівнику Відділу, який
підтвердження інформації про складні
організовує оцінювання потреб
життєві обставини дитини/сім’ї у реєстрі
дитини.
(журналі), в якому було зареєстроване
Керівник ЦНСП, отримавши інформацію про дитину
повідомлення, та заповнює соціальну
/сім’ю, яка перебуває у складних життєвих обставинах,
картку сім’ї/особи. Акт і соціальну картку
протягом одного робочого дня дає доручення ФСР,
сім’ї/особи передає в архів, а висновок
який обслуговує дільницю/населений пункт, де
оцінки потреб – не пізніше як за два
проживає дитина/сім’я, здійснити оцінку потреб дитини
робочих дні передає Службі у справах
та її сім’ї.
дітей та Відділу, які отримавши даний
висновок робить відповідну відмітку у
Отримавши доручення, ФСР, протягом п’яти робочих
реєстрі, а копію акту передає в архів.
днів здійснює оцінку потреб дитини та її сім’ї, здійснює
обстеження житлово-побутових умов.

15.

Утворена міждисциплінарна команда, персональний склад якої переглядається
щороку та змінюється за необхідності залучення додаткових вузькопрофільних фахівців, в
залежності від потреби, при розгляді і плануванні конкретного випадку.
Також у нас працює комісія з питань захисту прав дітей, яка успішно вирішує питання,
поставлені на порядок денний.
Щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування – на території громади діє 1 ДБСТ, 1 прийомна сім’я, влаштовано
13 дітей.
Велика проблема у створенні патронатної родини – в межах Проекту «Спільно» було
організовано навчання майбутніх кандидатів.
15

16.

Розвиток комунальної установи « Центр надання
соціальних послуг Сіверської міської ради
Бахмутського району Донецької області»
Директор Жанна М’ясоєдова
Доповідачі: Валентина Колісніченко
Ганна Сенцова

17.

Відділення з надання соціальних
послуг дітям, сім ям та молоді
Кадрове забезпечення
Завідувач
Валентина Колісніченко
місто
Сіверськ
Фахівці соціальної роботи
село
Дронівка
село
СвятоПокровське
село
Серебрянка

18.

Соціальні послуги для сім ей,
які потрапили у складні життєві
обставини
Соціальний супровід
Психологічні
Медичні
Освітні

19.

Робота з фахівцями соціальної роботи тренінги з різних напрямків
Систематичні тренінги з
психологічної підтримки
фахівців соціальної
роботи
Діагностичні інструменти
оцінки потреб для кейсменеджерів
Консультаціїї з
міжвідомчої взаємодії та
консультацій засобами
телекомуніакцій
Тренінги та супервізії на
робочому місці
Планування бюджетування і
впровадження інтегрованих
соціальних послуг
для вразливих сімей з дітьми

20.

Відділення комплексної реабілітації та
денного догляду дітей і осіб з
інвалідністю
та порушеннями розвитку
Завідувач
Ганна Сенцова
Вчитель - реабілітолог
Соціальний вихователь
Соціальний робітник

21.

Завдання,
які ставить перед собою
колектив
Надання комплексу
послуг з соціальної,
психологічної,
психолого-педагогічної
реабілітації
Формування та
розвиток основних
соціальних і побутових
навичок
Формування та
підтримка навичок
самообслуговування
Створення умов для
запобігання та
недопущення дискримінації
дітей та осіб з інвалідністю,
зокрема шляхом
забезпечення розумного
пристосування
Допомога у
зміцненні/відновленні
суспільно корисних
відносин
Корекція
психологічного стану та
поведінки в
повсякденному житті
Створення умов для
зменшення та
подолання психічних,
інтелектуальних і
сенсорних порушень
Сприяння в отриманні
інших соціальних послуг і
консультацій фахівців
відповідно до виявлених
потреб

22.

Інформаційно-просвітницька
робота серед батьків
Тренінги з
батьками/особами, що
їх заміняють
Консультативна робота
Індивідуальні бесіди
Сприяння в отриманні
консультацій фахівців
відповідно до
виявлених потреб
Тематичне оформлення
стендів
Створені групи у
соціальних мережах

23.

23

24.

Розвиток комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр Сіверської міської ради
Бахмутського району Донецької області»
Директор (керівник) Світлана КОЛЕСНІКОВА

25.

ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких
принципів, як повага та сприйняття індивідуальних
особливостей
дітей,
дотримання
найкращих
інтересів дитини, недопущення дискримінації та
порушення
прав
дитини,
конфіденційність,
доступність освітніх послуг з раннього віку,
міжвідомча співпраця.
В установі працюють фахівці (консультанти) ІРЦ:
практичний психолог, вчитель- логопед, 2 вчителядефектолога, вчитель-реабілітолог.
ІРЦ зареєстрований, як юридична особа
з 02.07.2019 року

26.

Станом на 03.02.2022 року, в ІРЦ подано 145 заяв від батьків для
проведення комплексної оцінки розвитку дітей, 145 висновків надані
батькам та їхні діти охоплені корекційно-розвитковими послугами
фахівців ІРЦ. За зміною освітніх труднощів надано 19 повторних
висновків про проведення комплексної оцінки розвитку дітей.
За нозологіями діти з ООП :
З порушеннями опорно-рухового апарату – 6 дітей
З розладами аутистичного спектру – 7 дитини
Із затримкою психічного розвитку – 18 дітей
З порушенням інтелектуального розвитку – 23 дитини
З тяжкими порушеннями мовлення – 56 дітей
З порушенням зору – 1 дитина
З порушенням слуху – 1 дитина
Із складними порушеннями – 1 дитина
6 дітей з освітніми труднощами навчаються на інклюзивному навчанні
в ЗЗСО Сіверської громади, 2 дитини Званівської громади. 11 дітей з
освітніми труднощами в інклюзивних групах ЗДО. 11 дітей - на
індивідуальному навчанні, 14 дітей – в спеціальному освітньому
закладі, 20 дітей мають інвалідність.

27.

28.

28

29.

29

30.

Впровадження послуги
раннє втручання в
Сіверській громаді
Фахівець команди РВ Світлана Колеснікова

31.

31

32.

32

33.

34.

35.

Дякуємо за увагу!
English     Русский Rules