Бублик Володимир Васильович Процедурне програмування C/C++ Лекція 5. Базові поняття програмування. Указники і відсилки
Указники (Pointers)
Призначення указників
Типізація указників
Визначення указника
Pointer vs. goto
Операція адресування
Операція розіменування
Адресування і розіменування
Динамічне виділення пам'яті
Нестача пам'яті
Динамічне виділення і ініціалізація пам'яті
Правило гарного тону
Звільнення памяті
Звільнення памяті
Висновок про управління пам'яттю
Сталі величини і указники
Права указника сталої
Сталі величини і указники
Сталі величини і указники
Безтипові указники
Безтипові указники
Безтипові указники
Безтипові указники
Безтипові указники
Безтипові указники
Символьний указник
Операції над указниками
Куди рухатимемося (МООП)?
Відсилка (псевдонім) (reference)
Відсилка (псевдонім) (reference)
Копіювання
Порівняння відсилок і указників
Порівняння відсилок і указників
Порівняння відсилок і указників
Відсилка і сталий указник
Стала відсилка
Стала відсилка
Указники указників
Висновки
587.50K
Category: programmingprogramming

Базові поняття програмування. Указники і відсилки. Лекція 5

1. Бублик Володимир Васильович Процедурне програмування C/C++ Лекція 5. Базові поняття програмування. Указники і відсилки

консультації вівторок, 15 год.
кімн. 1/331
Лекції для студентів 2 курсу
Nürnberg, Burg

2. Указники (Pointers)

• Спосіб, у який C оперував указниками, був
блискучою інновацією, він вирішив багато
проблем, які до цього були в структуруванні
даних, і забезпечив гарний вигляд програмам на
майбутнє.
Donald Knuth
• Для того щоб бути хорошим програмістом,
важливо розуміти, що насправді відбувається "за
кулісами" високорівневої мови програмування.
Alexander Stepanov, розробник STL
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
2 (41)

3. Призначення указників

Указник (pointer) набуває значеннями адреси пам'яті, а
також особливе нульове значення, з яким не зв'язана
жодна адреса
Динамічне виділення і звільнення пам'яті:
• створення масивів;
• створення динамічних структур даних (списків, дерев,
тощо)
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
3 (41)

4. Типізація указників

Кожному указнику приписано його тип:
• указник цілого;
• указник символу;
• указник дійсного, тощо.
З одним указником можна зв'язати цілий агрегат даних
одного й того ж типу, розміщених одне за одним,
починаючи з місця, позначеного указником
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
4 (41)

5. Визначення указника

1. int *ptrI;
2. float *px, y, z; //Ось чому погано писати в ряд
3. double *px, *py, *pz;
Визначення без ініціалізації приводять до заповнення
пам'яті сміттям. Засмічені указники (dangling pointer)
небезпечні!
float x, *px;
сміття
некоректні дані
сміття
некоректна адреса
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
5 (41)

6. Pointer vs. goto

Указники приводять до тих же проблем в структурах
даних, до яких приводять оператори переходу в
структурах керування.
Скрізь, де зуміємо, уникаємо указників. Якщо вживаємо, то
дотримуємось суворої дисципліни!
Якщо значення указника невідоме, ініціалізуємо його
нулем
double *px = 0;
Якщо значення указника не нуль, то з ним зв'язані два
елементи пам'яті!
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
6 (41)

7. Операція адресування

• x=0.25; px = &x;
• & одномісна операція адресування
lvalue(px)
rvalue(px) == lvalue (x) == rvalue(&x)
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
7 (41)

8. Операція розіменування

• cout<< *px;
• * одномісна операція розіменування
rvalue(px) == lvalue(x)
rvalue(*px) == rvalue(x)
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
8 (41)

9. Адресування і розіменування

• Взаємна оберненість операцій над пам'яттю
&(*px) == px
px == *(&px)
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
9 (41)

10. Динамічне виділення пам'яті

• float *p = new float;
• new операція виділення нового елемента пам'яті, його
адреса зберігається в p, значення *p заповнено сміттям
сміття
• px = new float;
• if (px == 0)
// вільної пам’яті немає
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
10 (41)

11. Нестача пам'яті

Стандартна реакція: виникнення аварійної ситуації
bad_alloc
• Обробка засобами системи програмування (аварійне
припинення виконання програми)
• Програмна обробка переривання (оператор catch в
блоці випробувань try – буде далі)
Замовна реакція: повернення нульового указника
• Формат виклику new (nothrow)
Приклад
• double *px = new (nothrow) double [bigAmount];
• if (px==0)
//Вільної пам'яті не вистачило
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
11 (41)

12. Динамічне виділення і ініціалізація пам'яті

• float *p = new float (0.333333);
• Тепер значення *p коректне
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
12 (41)

13. Правило гарного тону

• Якщо ви виділили динамічну пам’ять за допомогою
команди new не забудьте своєчасно звільнити її
командою delete та обнулити указник
float *p = new float (0.333333);
// робіть все, що вам потрібно
delete p;
// потурбуйтесь про захист від завислих указників
p = 0;
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
13 (41)

14. Звільнення памяті


double *pd = new double
cout<<pd<<endl;
cout<<*pd<<endl;
delete pd;
cout<<pd<<endl;
cout<<*pd<<endl;
(5.2);
// 0x004419B0
//5.2
double *new_pd = new double;
cout<<new_pd<<endl; // 0x004419B0
cout<<*pd<<endl;
//-6.27744t+066
cout<<*new_pd<<endl;
// 0x004419B0
//-1.45682e+144
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
14 (41)

15. Звільнення памяті


• //
double *pd = new double (5.2);
cout<<pd<<endl;
// 0x004419B0
cout<<*pd<<endl;
//5.2
delete pd;
Правило гарного тону
pd = 0;
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
15 (41)

16. Висновок про управління пам'яттю

• Кожному new свій delete
• Перевіряйте наявність вільної пам'яті
• Слідкуйте за тривалістю життя динамічних об'єктів у
пам'яті
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
16 (41)

17. Сталі величини і указники


Указник сталої
const float pi = 3.14159;
const float *piPtr = &pi ;
//*piPtr = 4; ERROR!
// float *piNonConstPtr =&pi; теж ERROR
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
17 (41)

18. Права указника сталої


float x = 1;
const float* px = &x;
x =3;
cout<<*px<<endl;
//*px = 4; як і раніше ERROR!
Указнику сталої не надано права змінювати об'єкт, але
безпосередня зміна об'єкту, якщо він не сталий, і надалі
можлива
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
18 (41)

19. Сталі величини і указники


Сталий указник
float x = 0.25;
float *const px = &x;
// Сталий указник не можна перемістити
// px = &y; ERROR!
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
19 (41)

20. Сталі величини і указники


Сталий указник сталої
const float pi = 3.14159;
const float *const piPtr = &pi;
//*piPtr = 4; ERROR!
//piPtr = &nAvogadro; ERROR!
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
20 (41)

21. Безтипові указники

• void *voidPtr;
//Що б це значило?
char * str
voidPtr
0A
61
62
63
64
65
66
67
68
69
A0
00
“\nabcdefghij”
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
21 (41)

22. Безтипові указники

• void *voidPtr;
//Що б це значило?
Якби це був Бейсик
voidPtr
0A
61
62
63
64
65
66
67
68
69
A0
00
“abcdefghij”
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
22 (41)

23. Безтипові указники

• void *voidPtr;
//Що б це значило?
short int * i
voidPtr
0A
61
62
63
64
65
66
67
68
69
A0
00
24842
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
23 (41)

24. Безтипові указники

• void *voidPtr;
//Що б це значило?
float * x
voidPtr
0A
61
62
63
64
65
66
67
68
69
A0
00
4.17596e+021
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
24 (41)

25. Безтипові указники

• void *voidPtr;
//Що б це значило?
int * k
voidPtr
0A
61
62
63
64
65
66
67
68
69
A0
00
1667391754
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
25 (41)

26. Безтипові указники

• void *voidPtr;
//Що б це значило?
• float *pf = new float (3.1);
• double *pd = new double (5.2);
voidPtr = pf;
cout<<voidPtr<<endl;
• // 0x004419F0
• // cout<<*voidPtr<<endl; розіменування неможливе
voidPtr = pd;
cout<<voidPtr<<endl;
• // 0x004419B0
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
26 (41)

27. Символьний указник

Поганий указник
char *c = new char;
cout<<*c<<endl;
Ініціалізований указник
char *cc = new char ('a');
cout<<*cc<<endl;
Особливість ініціалізації рядків
• // char *str = new char(“String?“);
char *str = "Operation New is not needed";
cout<<str<<endl;
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
27 (41)

28. Операції над указниками

float *p1= new float (1), *p2= new float (2);
cout<<p2; //0x004418F0
1. Порівняння на рівність або нерівність
p1 == p2; p1 > p2;…
if(p2>p1) cout<<"p2>p1"<<endl;
else cout<<"p1>p2"<<endl;
2. Присвоєння і ініціалізація
p1 = p2; p1 =&x; p1 = new float (3);
char *pc = new char [100];
3. Збільшення, зменшення
p1++; ++p1; p1--;--p1; p1+10; p1-10;
cout<<p2+1; //0x004418F4
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
28 (41)

29. Куди рухатимемося (МООП)?

//
//
//
Спектр інтелектуальних указників
template <typename Pointee>
class SmartPtr;
Інтелектуальні указники масивів
template<typename Pointee>
class SmartPtr<Pointee[]>;
Вкладені інтелектуальні указники
template<typename Pointee>
class SmartPtr<SmartPtr<Pointee>>;
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
29 (41)

30. Відсилка (псевдонім) (reference)

Відсилка або псевдонім — це альтернативне ім’я об’єкта,
яке позначає об’єкт на рівних правах з його основним
іменем.
При створенні псевдонім зв'язується зі своїм об'єктом
(відсилає до нього) і ця відсилка дійсна протягом усього
життя псевдоніму.
Для чого? Для того, щоб у різних частинах програми
іменувати одну й ту ж область пам'яті зручним і
зрозумілим для цієї частини іменем
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
30 (41)

31. Відсилка (псевдонім) (reference)

• float x = 1.024; //визначення змінної х
• float &xRef = x; //визначення її псевдоніму
• xRef *= 2; // x == xRef == 2.048
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
31 (41)

32. Копіювання

• float x = 1,024; //визначення змінної x
• float xCopy = x; //визначення її копії
• xCopy += x;
//подвоєння xCopy, x незмінний
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
32 (41)

33. Порівняння відсилок і указників

Визначення указника
• float x = 1,024; //визначення змінної х
• float *px = &x; //визначення указника на неї
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
33 (41)

34. Порівняння відсилок і указників

Перенаправлення указника
• px = new float (3.33333);
• // x == 1,024; *px == 3.33333
• //Зв’язок між px і x розірвано
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
34 (41)

35. Порівняння відсилок і указників

• Указнику p відповідає два елементи пам'яті, кожен з
яких має власне значення.
• Зміна значення p розриває наявний зв’язок між
елементами пам'яті, наприклад, px = 0;
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
35 (41)

36. Відсилка і сталий указник


float x = 1.024;
//визначення змінної х
float *const px = &x; //сталий указник на неї
//схожість до відсилки: зв’язок нерозривний
//відмінність: наявність двох елементів пам'яті
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
36 (41)

37. Стала відсилка

• const float pi = 3.14159;
• const float &piRef = pi;
• // float &piNonConstRef = pi; ERROR
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
37 (41)

38. Стала відсилка

Що б це значило?
float x = 1;
const float & rx = x;
x =2;
cout<<rx<<endl;
Якщо псевдонім сталий, то він не має права змінити
об'єкт, але безпосередня зміна об'єкту, якщо він не
сталий можлива
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
38 (41)

39. Указники указників


double **ppd = new double*;
*ppd = new double (5);
cout<<ppd<<endl;
cout<<*ppd<<endl;
cout<<**ppd<<endl;
Використання указників на указники ― розповсюджена
техніка програмування у “чистому” С. Проблеми
управління пам'яттю при цьому зростають, бо необхідно
слідкувати за обома поверхами указника. Вживати ще
обережніше, ніж звичайні.
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
39 (41)

40. Висновки

• Крім безпосередніх операцій з пам'яттю указники
використовуються для передачі змінних параметрів
при програмуванні на “чистому” С, а указники
другого рівня для передачі змінних указників
• В сучасному програмуванні на С++ замість передачі
указників використовується передача змінних
параметрів відсилками
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
40 (41)

41.

Домашнє завдання
• Розділ 2, стор. 51-71
© 2006-15 Бублик В.В. Процедурне програмування. Лекція 5.
Указники і відсилки
41 (41)
English     Русский Rules