73.70K
Category: philosophyphilosophy

Философиялық антропология

1.

Философиялық
антропология
Дайындаған:Пірімжанова А.П

2.

Жоспары
1.Антропологияның бағыттары
2.Философиялық антропология
3.Философиялық антропологияның
дамуына үлес қосқан ғалымдар

3.

Антропологияның үш маңызды бағыты бар
адамның
табиғаттағы орны
адамның
табиғаттағы орнын
қарастырып, басқа
тіршілік иелерінен
айырмашылығын
анықтайды.
этнология
Алғашқы адамдардың
қаңқасы мен
бассүйектерін қазіргі
адамдармен
салыстыра отырып,
әртүрлі халықтар мен
нәсілдердің
дәстүрлері мен дінін
зертейді.
антропометрия
Бұл ғылым
адамның
табиғи өлшемдері
н бойын,
салмағын, әртүрлі
нәсілдің
өкілдерінің
сүйектерінің
көлемін зерттейді.
Демек, осы бағыттар арқылы адамның бойындағы қандай да бір
ерекшеліктерді анықтай аламыз.

4.

Адам
философияның өзекті, байырғы және өте
маңызды мәселесі.
Антропология
философияның адам мәселесін арнайы
зерттейтін бөлігі
Философиялық
антропология
бұл адамның табиғаты мен мәні, оның әлемдегі
орны мен рөлі туралы ғылым.
Философия адамды тиянақты, бүтін, біртұтас жүйе деп
анықтап, барлық мәндік қасиеттері мен құбылыстарының
өзіндік рухани – практикалық іс - әрекетінің жүйесі ретінде,
көпжақты, әмбебап жан етіп көрсетеді.

5.

Философиялық антропологияның дамуына үлес қосқан
ғалымдар
Философиялық антропология адамның мәні арқылы табиғат, қоғам,
таным туралы түсініктер жүйесін жасауға болады (Л. Фейербах, М.
Шелер, Ф. Ницше, Н. Чернышевский жəне басқалары) - деп
есептейді.
Философиялық антропология бұл адамның табиғаты мен мәні, оның
әлемдегі орны мен рөлі туралы ғылым деп неміс ойшылдары М.
Шиллер, Х. Плеснер. Сондай-ақ В. Дильтейдің өмір
философиясынан, Э. Гуссерлдің «өмірлік əлем» философиясынан
көруге болады.

6.

Пайдаланылған әдебиеттер
1.Қазақ энциклопедиясы
2.Антропология тарихы мен теориясы [Мәтін] : оқулық / А. Барнард.
- Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.
3.Ғаламтор желісі
English     Русский Rules