Учбові питання
Основні відмінності держави від первісної організації публічної влади
Основні території походження держави.
Питання №2 Держава: поняття та ознаки. Поняття держави.
Концепції суті держави
Держава
Ознаки держави.
Ознаки держави.
Політична (державна) влада.
Питання №3.Форми держав: різновиди політичних режимів, форм правління та державного устрою.
Форма державного устрою
Форми політичного (державно-правового) режиму
Питання № 4.Загальна характеристика правової держави.
1.56M
Category: lawlaw

Теорії держави та права. Основи конституційного права України

1.

Національна академія
Національної гвардії України
БЗМ № 1. Основи теорії держави та права.
Основи конституційного права України.
ЗМ № 1. Основи теорії держави.
Заняття 1. Основи теорії держави
Харків 2019

2. Учбові питання

1. Основні закономірності виникнення держави.
Теорії походження держави.
2. Держава: поняття та ознаки.
3. Форми держав: різновиди політичних режимів,
форм правління та державного устрою.
4. Загальна характеристика правової держави.

3.

Література :
1. Конституція України від 28 червня
1996 р. // Відомості Верховної
Ради України. – 1996. - № 30. –
141 с.
2. Губа А.В., Головко О.М., Ващенко
В.І., Олійник М.М, Криштак В.І.
Правознавство: Навчальний
посібник. – Х.: Акад. ВВ МВС
України, 2008. – С.4-41.

4.

Питання № 1.Основні закономірності
виникнення держави. Теорії
походження держави.

5. Основні відмінності держави від первісної організації публічної влади

Первіснообщинна організація влади базується на
кровній спорідненості всіх членів родоплемінного
об’єднання, то держава – на територіальній
спільності своїх громадян або підданих.
Держава – це особлива організація публічної влади,
яка вже не співпадає з волею всього населення,
носить політичний характер.
Для утримання великого апарату державних
службовців, що представляє політичну владу,
необхідні різні податки і збори

6. Основні території походження держави.

Матеріалістична (класова) теорія
Патріархальна теорія
Теорія договірного походження
держави
Теорія насилля
Теологічна теорія
Органічна теорія
Патримоніальна теорія
Психологічна теорія

7. Питання №2 Держава: поняття та ознаки. Поняття держави.

8. Концепції суті держави

Елітитська теорія
Технократична теорія
Демократичні теорії
Теорія держави загального
благоденства
Марксистська теорія

9. Держава

– це політична організація
суспільства, що забезпечує його
єдність і цілісність, яка здійснюється
за допомогою державного механізму
управління справами суспільства,
суверенну публічну владу, яка надає
праву загальнообов’язкове значення,
гарантує права, свободи громадян,
законність і правопорядок.

10. Ознаки держави.

Держава представляє собою єдину
територіальну організацію політичної
влади в масштабі всієї країни.
Держава – це особлива організації
політичної влади, яка володіє
спеціальним апаратом (механізмом)
управління суспільством для
забезпечення його нормальної
життєдіяльності

11. Ознаки держави.

Держава організовує суспільне життя на правових
засадах.
Держава представляє собою суверенну організацію
влади.
Держава – єдина в політичній системі організація, яка
володіє правоохоронними органами (суд, прокуратура,
поліція і т.д.)
Лише держава володіє збройними силами і органами
безпеки, які забезпечують її оборону, суверенітет,
територіальну цілісність і безпеку.
Оподаткування. Держава – це організація влади,
фінансову основу діяльності якої створюють, у першу
чергу, податки.

12. Політична (державна) влада.

Влада – це відповідний характеру і
рівню суспільного життя засіб
функціонування будь-якої соціальної
3.Форми держав: різновиди
спільності,
якарежимів,
заключається
політичних
форм правління у
та державного устрою.
відношеннях підкорення волі
окремих осіб і їх об’єднань керівній в
даному товаристві волі.
(Легітимність, легальність, законність)

13. Питання №3.Форми держав: різновиди політичних режимів, форм правління та державного устрою.

Форма правління – це організація
верховної державної влади, тобто
порядок утворення вищих державних
органів, їх компетенція та
взаємовідносини між ними.
(монархія, республіка)

14. Форма державного устрою

визначається адміністративнотериторіальною організацією держави,
ступенем самостійності адміністративнотериторіальних утворень (областей, країв,
округів, земель, комун, повітів, штатів,
провінцій, графств, воєводств, ленів та ін.) в
управлінні своїми справами та їх
залежністю від центральних органів влади.
(унітарна, федерація, конфедерація)

15. Форми політичного (державно-правового) режиму

. Політичний режим виявляється в
сукупності засобів, прийомів і способів
реалізації державної влади, що
відображають її характер і зміст з
погляду співвідношення демократичних
і недемократичних засад. Розрізняють
два основних види політичного режиму:
демократичний та антидемократичний.

16. Питання № 4.Загальна характеристика правової держави.

правова держава – це така форма
організації і діяльності державної
влади, яка будується у
взаємовідносинах із індивідом і їх
різними об’єднаннями на основі
норм права.

17.

Дякую за увагу
English     Русский Rules