3.64M
Category: geographygeography

Корисні копалини. Способи їх видобування

1.

Корисні копалини.
Способи їх видобуванн
3 ас
кл

2.

ПОВТОРЕННЯ
Фронтальне
опитування
таке
корисні
•Що
копалини?
•Якими бувають корисні
копалини?
•Як добувають корисні
копалини?

3.

Робота в групах
1
2
3
- Позмагайтеся, яка група наведе
більше прикладів корисних копалин.
- Звідки ,на вашу думку, виникло
словосполучення ,,корисні

4.

Отже, корисні
копалини- це
природні тіла, які
знаходяться в
глибині
Землі і на її
поверхні ,
які
використовуються

5.

6.

7.

- Ми опалюємо свої будинки
вугіллям чи газом, які
добувають із землі.

8.

-- УВони
надрах
землі
приносять
єлюдям
цілі моря,
річки
велику
нафти,
користь, тому їх
порожнини,
називають
заповнені
газом,
корисними
підземні
палаци
копалинами.

9.

10.

--Корисні
-Сьогодні
Місце, копалини
делюдина
багато не
єкорисних
всюди,
копалин,
уявляєале
своє
добувають
називають
РОДОВИЩЕМ
там, де
їх багато.
життя
без їх
великої
кількості
різних

11.

- Перш ніж добути корисні копалини, їх
потрібно знайти
- Пошуками гірських порід та корисних
копалин

12.

-- Геологи
Потім
Це
надзвичайно
збирають
розвідують,
зразки
чи
цікава
і важка
різних
багатопорід,
там
її. І
професія.
Вона
вивчають
лише тоді
їх,
наі
вимагає
сміливості,
якщо
зміну це
геологам
корисна
витривалості,
копалина,
приходятьто
люди,
знань.

13.

-- Усього
Територія
по Україні
Українирозвідано
багата напонад
корисні
80
різних
копалини.
корисних
Тут є копалин.
майже всіВідкрито
корисні
більше
копалини,
7 тисяч
які трапляються
родовищ.
на планеті

14.

Видобування
корисних
копалин
Відкрито
го
типу
Кар’єри
закритого
типу
Шахти
свердлови
ни

15.


кар’єрах корисних
корисні копалини
Родовища
копалин
видобувають
відкритим
способом.
Там
залягають у надрах
на різній
глибині.
працюють
потужні
машини –
Щоб добути
ті, які залягають
бульдозери,
ескаватори,
якими
неглибоко під
землею, риють
великі
викопують
гірські породи.
ями – КАР’ЄРИ

16.

Для того, щоб добути ті корисні
копалини, що сховані глибоко під
землею, будують шахти
або бурять
свердлови
ни

17.

Зараз в Україні відкрито
нові запаси
в
я
л
л
і
г
у
Золото
алмази
а
н
з
і
л
а
З
а
д
у
р
ф
р
то
га
з фт
на
а

18.

С. 47 - 51

19.

Людина, яка
• •Місце
• Копалини
Місце, де
займається
відкритого
залягає
приносять
пошуком
видобування
багато
людям
корисних
корисних
кориснихтому
користь,
копалин.
копалин,
копалин
їх
які
називають…
Як?
залягають
неглибоко
Корисні
копали
Р
о
К
Г
д
а
е
о
ни, р

о
єприрод
лрв
оии
г
щ
ні е
скарби
Вікторина

20.

Гра
,,Так чи ні?”
Людина
може
виготовляти
Людина
корисні не може
копалинивідновит
и запаси
корисни
х
Н
і
Та
Щоб
добути
нафту та
природн
ий газ,
бурять
свердловини
Запаси
корисни
х
копалин
безмеж
ні, їх не
потрібн
о
Та
к
Ні

21.

Самоконтроль
Тестування
1. Корисні
2. Родовище –
копалини –
це…
а) місце, де
це…
а) природні тіла,
жили предки
які знаходяться
твоєї родини;
в землі або на її
поверхні;
б)
природні тіла, б) місце, де
залягає багато
які знаходяться
корисних
в землі або на її
копалин;
поверхні, які
в) корисні
люди
копалини
видобувають у

22.

Підсумок уроку
,,Незакінчене речення
- Я дізнався,
що корисні
копалини – це…
- Корисні
копалини так
називають
тому, що…
- Корисні
копалини
видобувають

23.

За роботу на
уроці

24.

Використані джерела
Володарська М.О. – Природознавство. 3 клас. ( за
підручником І.В.Грущинської). – Х. : ,,Основа”, 2014. – 150,
[2]с. – ( Серія ,,Початкова школа. Мій конспект”).
http://alfor.ru
http://edust.ucoz.ru
dabi.ru
http://www.stroim-s-umom.ru
http://biostrov.ru
http://kiev-analitic.ub.ua
citysakh.ru
www.minipedia.org.ua
http://forum.igromania.ruhttp://ru.franchising.ua
http://www.ssa.ru
http://vogs.ru
http://forum.interzet.ru
http://edust.ucoz.ru
English     Русский Rules