558.56K
Category: lingvisticslingvistics

Дауыссыз дыбыстар

1.

2.

1. Фонетика нені зерттейді?
2. “Әліпби” сөзі қалай жасалған?
3. Қазақ әліпбиі қандай әліпбилердің негізінде қай
жылдары жасалды?
4. Әліпбиде көрсетілген таңбалар?
5. Әріп дегеніміз не?
6. Қазақ тіліне тән қанша, қандай дыбыстар
бар?
7. Дауысты дыбыстар дегеніміз не?

3.

Тілдің қатысына
қарай
Жақтың қатысына
қарай
Жуан
Жіңішке
Ашық
Қысаң
а, о, ұ,
ы, (у)
ә, ө, ү, і,
е, э, и, (у)
а, ә, о,
ө, е, э
ы, і, и,
у, ұ, ү
Ерін мен езудің
қатысына қарай
Еріндік
Езулік
о, ө, ұ, ү, у
а, ә, е,
э, ы, і, и
Дауысты дыбыстар: а, е, о, ө, е, ы, і, ұ, ү, и, э, у (12 дыбыс)

4.

5.

п, ф, к, қ, т,
с, ш, щ, х, ц, ч
Б, в, г, ғ,
д, ж, з, һ
р, л, й, у,
м, н, ң

6.

...айдасың, са...ар, са...тау, қа...ылда,
ла...ылда, са...ақ
Ба...пақ, қа...ақ, са...ақ, ...ақ, ...абыс, ...алап,
...әрі, ...аналық
Ә...е, е...ін, кө...тем, кө...ер, ...үл, ...еремет,
тө..., те...еу
Қа...аз, ка...ты, ба...дарлама, ба...ыр, ...асыр,
...арыш, ...асық, қа...
А...амат, ба...тыр, сү...бе, сү...істі, ...ағыз,
қа...
Ша...пау, қа...ымас, қа...қын, ...апырақ, ...иен,
...аттық, ...алтылда.

7.

Фонетикалық екі ұғым
Бірі мен бірі сыбайлас,
Бірі – айтылады да естіледі,
Екіншісі – жазылады да көрінеді.
Өз құрамында үш буын, жеті әріп бар,
Жалпы қарауындағы әріптері
Құрамындағыдан алты есе көп
Бір ағашта отыз жеті алма,
Оны алып жемек болсаң,
Он шақтысы тамағыңнан еркін өтіп кетеді
Қалғандары қақтығып барып өтеді

8.

а
А ы ы і
у л о б
м з қ і
ғ

9.

Дыбыстар
п,ч
в,г
п,л,м
щ,х,ч
ж,з,д
у
ц
к,қ
й,л
ш,с
Қатаң
Ұяң
Үнді

10.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

1.Дауыссыз дыбыстар, түрлері
2.267-жаттығу
English     Русский Rules