Особливості козацького війська
Військово-морське мистецтво
Заняття козаків
Звичаї та традиції у козаків
3.20M
Category: historyhistory

Військове мистецтво, традиції та звичаї козаків

1.

Військове мистецтво, традиції та
звичаї козаків
Виконав: Андросенко Артем

2. Особливості козацького війська

Українське козацтво не мало окремих
родів військ. Козак був
універсальним вояком. Він зазвичай
володів усіма способами ведення бою та
різною зброєю. Хоча, звичайно, окремі
козаки відзначалися особливою
майстерністю в тому чи іншому
виді військового мистецтва.
Запорозька Січ виникла й розвивалася в
тому регіоні, де в сутичках між
сторонами, що ворогують, переважно
брали участь озброєні вершники. Однак
козацтво не мало достатніх
матеріальних статків для утримання
чисельної кінноти. Тому козаки
виробляли власні бойові прийоми, щоб
урівноважити свої військові можливості
з ворожими.

3. Військово-морське мистецтво

Запорозькі
козаки зарекомендували
себе як славні моряки.
Вони будували човничайки на 50 — 70 чи на
20 — 30 вояків. На
великих установлювали
4 — 6 гармат, на
малих — 1 — 2. До бортів
прикріплювати пояси
з очерету, які під час бурі
утримували човни на
хвилях, як поплавки, а в
бою вони були
додатковим захистом від
ворожих стріл і куль.

4. Заняття козаків

Вояки в випадках загрози татарських
нападів, козаки залишалися невтомн
ими трудівниками. Вони активно осв
оювали нові землі, піднімаючи ціли
ну, прокладаючи шляхи, споруджуюч
и мости тощо.
Понад берегами рік, на островах, у
балках чи байраках козаки закладал
и свої поселення - зимівники.
Поселення зазвичай виникали на м
ісцях уходів, тобто промислів. Тут ко
заки рибалили й переробляли рибу,
а також полювали, розводили бджіл.
Завдяки уходам у 1516 століттях козаки поступово заселя
ли землі на схід і захід від Середнь
ої та Нижньої Наддніпрянщини від Дністра до Сіверського Дінця і
Дону.

5.

Серед козаків були ст
ельмахи,
теслі, ковалі, зброярі
, кожум'яки, шевці, бо
ндарі, тощо. Кожен к
озак був зазвичай і то
рговцем, бо продавав ч
и міняв не лише здобу
те в походах, але й
зроблене власними рук
ами.

6. Звичаї та традиції у козаків

У великій шані в козаків перебувало побратимство.
Кожен козак віддавав своє життя за волю родичів і
побратимів. На знак побратимства вони мінялися
хрестами з тіла, а все інше було спільне. Вони дарували
один одному коней, зброю. В боях билися поруч й
рятували один одного або захищали своїм тілом.
Побратимство надавало великої сили. Воно було
однією з таємних причин їх непереможності.
Повернувшись з походу, козаки ділили здобич. Потім
починали гуляти. У пияцтві та гулянні вони старалися
перевершити один одного. Але вживати спиртне під час
військових походів було заборонено. За пияцтво, як і за
зраду, передбачалася смертна кара. У жодній армії світу
не було таких вимог.

7.

8.

Дякую за увагу
English     Русский Rules