Військове мистецтво та побут українського козацтва
Військове мистецтво, побут та звичаї козаків
419.64K
Category: historyhistory

Військове мистецтво та побут українського козацтва

1. Військове мистецтво та побут українського козацтва

ВІЙСЬКОВЕ МИСТЕЦТВО ТА
ПОБУТ УКРАЇНСЬКОГО
КОЗАЦТВА
Виконала учениця 8-Г класу
Забродської Дарини

2. Військове мистецтво, побут та звичаї козаків

ВІЙСЬКОВЕ МИСТЕЦТВО, ПОБУТ ТА ЗВИЧАЇ КОЗАКІВ
У постійній боротьбі з ворогами запорізьке козацтво створило самобутнє
військове мистецтво, ставши па рівень кращих європейських армій. Його
зброя складалася з самопалів (рушниць) різного калібру, пістолів, шабель.
Поширеними були також луки зі стрілами, бойові ножі, келепи (рід
бойового молота) або чекани, якими розбивали ворожі обладунки, довгі
списи з металевими наконечниками, що, крім прямого призначення,
використовувались, якщо їх скласти у вигляді ґрат, при переході через
багно, о щепи (списи з гаками для стягування вершника з коня), якірці та
рогульки проти ворожої кінноти тощо. Основу війська становила піхота, яку
вважали найкращою в Європі. Найпоширенішим видом піхотного бойового
порядку був т. зв. "табір", коли у центрі чотирикутного рухомого
укріплення, що складалося з кількох рядів зсунутих і скріплених між собою
возів, розташовувалося військо. Такий спосіб давав змогу швидко
переходити від наступального бою до оборони і навпаки. Очевидці
зазначали, що у такому таборі сотня козаків могла відбити цілу тисячу
поляків і ще більше татар. Козацька кіннота була не такою численною, як
піхота, але і її дії відзначалися майстерністю. Вона, як правило, наступала
"лавою" — шикувалася напівколом і атакувала не лише з фронту, а й з
флангів, заходячи у тили ворога. Артилерія запорожців складалася з
важких гармат для облоги й захисту, а також легких рухливих
фальконетів.
Січ мала також свій вітрильно-весловий флот з великих човні в-чайок або
байдаків і, як свідчать окремі джерела, навіть своєрідні підводні човни.
Широко використовувалися розвідка, різні засоби дезінформації ворога,
фортифікаційні земляні роботи тощо. Складовими успіху запорізького
козацтва у бою насамперед були особиста хоробрість, постійні заняття
військовою справою, досконале знання місцевості, на якій воно діяло проти
ворогів.

3.

4.

Відомий французький філософ Вольтер у своїй праці
"Козаки при дворі Людовіка XIV" наводить цікавий факт.
Королеві Франції доповіли, що українські козаки пиячать і
не несуть військової служби. Тоді монарх наказав
влаштувати змагання між козаками та іншими іноземними
частинами, які перебували під його командуванням (
швейцарці, німецькі ландскнехти тощо). І виявилося, що
саме козаки досконало володіли усіма видами зброї та
здобули заслужену перемогу в цій боротьбі.
Запорізька Січ була своєрідним лицарським орденом" що
вимагав від своїх членів особливої дисципліни і
самопосвяти. Даючи характеристику запорожців, Г.
Боплан, французький інженер та картограф, безпосередній
свідок тодішніх подій в Україні, зазначав: "Вони кмітливі і
проникливі, дотепні і надзвичайно щедрі, не побиваються
за великим багатством, зате дуже люблять свободу, без якої
не уявляють собі життя. Задля цього так часто бунтують та
повстають проти шляхтичів, бачачи, що їх у чомусь
утискають... Вони добре загартовані, легко переносять
спеку й холод, спрагу й голод, невтомні в битвах, відважні,
сміливі, чи, радше, одчайдушні, власним життям не
дорожать... Вони високі на зріст, вправні, енергійні...
відзначаються міцним здоров'ям... Мало хто з козаків
умирає від недуги, хіба що у глибокій старості, бо більшість
з них гине на полі слави".

5.

6.

В усіх своїх справах запорізькі козаки керувалися не писаними законами, а
"стародавнім звичаєм, словесним правом і здоровим глуздом". Це
пояснювалося порівняно коротким терміном існування Запорізької Січі,
щоб виробити, систематизувати й викласти на папері закони, постійними
воєнними діями, які не сприяли законотворчості, та побоюванням козаків,
що писані закони могли б змінити та обмежити їхні свободи. За козацьким
правом, як вхід, такі вихід із Січі були вільними і перебування тут не
обмежувалось якимось терміном. Запорізьким козаком міг стати кожен, хто
прибував на Січ, але за умови володіння українською мовою, сповідування
православ'я та 7-річного військового навчання. Прийнятий до козацького
товариства записувався до одного з 38 куренів і для того, щоб позбавитися
від можливого переслідування за попередню діяльність, наприклад за
втечу від пана, змінював своє прізвище на якесь нове прізвисько. Усі козаки
вважалися рівними, мали однакові права і називали один одного
товаришами. При вияві пошани до уваги брався не вік козака, а час його
вступу до Січі: хто вступив раніше, мав перевагу перед пізнішим
прибульцем, тому останній називав першого "батьком", а перший
останнього — "сином" , хоча "батькові" могло бути 20, а "синові" 40 років.
На Запоріжжі жорстоко каралися прояви будь-яких аморальних вчинків.
Нещадно викорінювали злодійство, розбій, неповагу до жінки, матірну
лайку, конокрадство. Не було місця в козацькому товаристві зраді,
боягузтву, підлості, шахрайству. Навіть кара смерті за вживання алкоголю
під час походу, приведення жінки на Січ, не кажучи вже про тяжчі
злочини, тут вважалася нормою (до речі, страти злочинців проводили самі
злочинці). Найтяжчим покаранням для запорожця було вигнання його з
ганьбою з січового товариства. Вірність козацькому звичаю, громаді
цінувалася понад усе.

7.

8.

Характерними ознаками духовного життя Запорізької Січі, котру
цілком обґрунтовано називали "християнською козацькою
республікою", були глибока релігійність козаків та ревний захист
ними православної віри. Скрізь, де закладалася Січ, вони негайно
будували храм на честь Покрови Пресвятої Богородиці, яку вважали
своєю покровителькою. У межах "Вольностей Війська Запорізького"
існувало понад 60 церков. Спонукувані релігійними почуттями,
запорізькі козаки регулярно відвідували Богослужіння та молебні,
давали дари та пожертви на церкви, двічі на рік у мирний час, за
словами Д. Яворницького, ходили пішки "на прощу", щоб вклонятися
святим місцям у Самарський, Мотронинський, Києво-Печерський та
деякі інші монастирі; окремі з них там залишалися назавжди.
На Запорізькій Січі існував постійний вишкіл лицарського,
військового мистецтва. Сюди збиралися відважні юнаки з усієї
України. При січовій церкві, як і при багатьох інших парафіяльних
церквах "Вольностей Війська Запорізького", діяла школа, де
навчалися від ЗО до 80 школярів. Тут навчали читати і писати, закону
Божого, співів. Джерелом книжної богословської та світської мудрості
став Києво-Могилянський колегіум, з яким підтримувалися тісні
зв'язки. Постійна взаємодія існувала з українськими монастирями —
осередками гуманітарних знань. Запорожці пересічно знали по кілька
мов, зокрема, окрім рідної, польську, турецьку, татарську, випускники
колегіуму додавали до цього переліку грецьку й латину, звичай
навчатися в університетах Західної Європи давав знання інших
європейських мов та наук.

9.

Унікальним явищем, яке зародилося на Запорізькій Січі й не
мало аналогів у світовій історії, було кобзарство. Своїми піснями
та думами, в яких оспівувалися герої визвольних змагань, лунали
заклики до повстання, кобзарі підіймали народ на боротьбу проти
іноземних загарбників, соціального та національно-релігійного
гніту. Вони пробуджували й розвивали українську національну
свідомість.
Отже, в Запорізькій Січі, як і в козацтві загалом, найяскравіше
віддзеркалилося прагнення українського народу до свободи і
незалежного державного життя, що робило її виразником
загальнонаціональних інтересів. Всупереч існуючим політичним
кордонам Запорізька Січ завжди прагнула поширити свій
державний суверенітет на інші українські землі, визволити їх зпід влади шляхти та встановити "козацькі порядки". В Україні не
було практично жодної сфери життя, яка б залишилася поза
увагою Запорізької Січі. Вона матеріально підтримувала
діяльність братств та навчальних закладів, опікувалася
православною вірою, фінансувала просвітницьку роботу
православних церков і монастирів тощо. Запорізьке козацтво на
своїх землях ліквідувало кріпосницькі порядки, впроваджуючи
прогресивніші буржуазні відносини, послідовно формувало
демократичні інститути, які з часом як клітини національної
державності утвердилися на більшості українських земель.
English     Русский Rules