Ұйымның қысқа мерзімді міндеттемелерінің есебі және аудиті
Банкке қарыздары бойынша жүргізілген операциялар
Кәсіпорындағы еңбек ақы бойынша есеп айырысу операциялары
Қысқа мерзімді міндеттемелер аудитінің бағдарламасы
дебиторлық және кредиторлық қарыздардың қатынасын талдау
Баяндама аяқталды
888.00K
Category: financefinance

Ұйымның қысқа мерзімді міндеттемелерінің есебі және аудиті

1. Ұйымның қысқа мерзімді міндеттемелерінің есебі және аудиті

2.

Дипломдық жұмыстың мақсаты – қысқа мерзімді
міндеттемелердің есебі мен аудитінің зерттеліп
отырған кәсіпорын негізінде қазіргі тәртібін
қарастыру.
Бұл жұмыста қойылған мақсаттың есебінен келесі
міндеттер қарастырылды:
- қысқа мерзімді міндеттемелердің есебі және
аудитінің міндеттерін анықтау;
қысқа мерзімді міндеттемелер есебінің қазіргі
тәртібін қарастыру;
міндеттемелер есебінің дұрыстығын тексеру;
міндеттемелердің құрамы мен құрылымына талдау
жүргізу.

3. Банкке қарыздары бойынша жүргізілген операциялар

Шаруашылық операцияның
мазмұны
Сомасы,
мың теңге
1. Ағымдағы банктік шотқа қысқа
мерзімді банк несиесі алынды
2. Банк несиесі есебіне берілген аванс
1350
Шоттар
корреспонденциясы
Дебет
Кредит
1030
3010
350
1610
3010
3. Несиелер есебінен жабдықтаушы
шоты төленді
4. Несиені пайдаланғаны үшін пайыз
есептелді
5. Ағымдағы банктік шотынан несие
үшін пайыз төленді
6. Ағымдағы банктік шотынан
мерзімі
келген
несие
бөлігі
кайтарылды
280
3310
3010
99
7310
3380
99
3380
1030
165
3010-3020
1030

4. Кәсіпорындағы еңбек ақы бойынша есеп айырысу операциялары


Операция мазмұны
1
Еңбекақы есептелінді:
-негізгі өндіріс жұмысшыларына
- әкімшілік-басқару қызметкерлеріне және бір
реттік материалдық көмек төлемдері
- тауарлар (жұмыстар, қызметтер) өткізумен
айналысатын жұмыскерлерге
Кезекті демалысқа есептелінді
Уақытша еңбекке жарамсыздығына
байланысты жәрдемақы есептелінді
Есептелінген еңбекақыдан ұсталымдар
жасалды:
- табыс салығы
2
3
4
7
Сомасы,
мың теңге
Шоттар
корреспонденциясы
дебет
кредит
2282
350
8112
7210
3350
3350
120
7110
3350
310
98
3355
3210
3350
3350
185
3350
3120
- есеп беруге тиісті сомалар
20
3350
1250
- жинақтаушы зейнетақы қорына
263
3350
3220
Еңбекақы өтелді
2133
3350
1040

5. Қысқа мерзімді міндеттемелер аудитінің бағдарламасы


Аудиторлық процедуралар
1
Бас кітаптың берілгендерімен баланс, есеп регистлердің, машина жазбаларын
көрсеткіштерімен, синетитикалық есеппен сәйкестігін тексеру
Синтетикалық және аналитикалық есепті дұрыс жүргізуді тексеру
2
3
4
5
6
7
8
9
Тауарлық-материалдық қорларды сатып алу бойынша құжаттардың болуы және
олардың рәсімделу дұрыстығын тексеру
Жабдықтаушылар мен мердігерлерге қарыздың шынайылығын, нақтылығын және
заңдылығын тексеру
Еңбекақы мен еңбек есебін енгізу тәртібін және заңдылықты сақталуын тексеру
Бастапқы құжаттардың түпнұсқаулығын тексеру және сәйкесінше олардың талаптары
бойынша еңбекақыны есептеу
Айлықтар мен тариф ставкалар, кесімді бағалар бойынша еңбек ақыны есептеудің
дұрыстығын тексеру
Кесімді және мерзімді жұмысшыларға сыйақыны есептеудің дұрыстығын және
негізділігін тексеру
Уақытша жұмысқа қабілетсіздігі бойынша әртүрлі қосымша
төлемдер мен
жәрдемақыларды есептеудің дұрыстығын тексеру

6. дебиторлық және кредиторлық қарыздардың қатынасын талдау

Көрсеткіштер
1 Кредиторлық қарыздар,
мың теңге
2. Дебиторлық қарыздар,
мың теңге
3. Дебиторлық және
кредиторлық қарыздар
қатынасының
коэффициенті
Ауытқу (+,-)
2017 2018
Абсолютті Пайыз
жыл жыл
сомада
бен
1443 645
-798
-55
1560
1,08
1002
-558
-36
1,55
0,47
44

7.

1560
1600
1443
1400
1200
1002
1000
800
645
600
400
200
0
2017 жыл
2018 жыл
1 Кредиторлық
қарыздар
2. Дебиторлық
қарыздар

8. Баяндама аяқталды

Назар қойып
тыңдағандарыңызға
рахмет
English     Русский Rules