Види, типи і форми професійного спілкування
Види профе-сійного спілку-вання
Форми профе-сійного спілку-вання
7.62M
Category: psychologypsychology

Види, типи і форми професійного спілкування

1. Види, типи і форми професійного спілкування

ВИДИ, ТИПИ І ФОРМИ
ПРОФЕСІЙНОГО
СПІЛКУВАННЯ

2. Види профе-сійного спілку-вання

Види
професійного
спілкування

3.

4.

Вербальне (лат. verbum – слово) спілкування – це усне, словесне
спілкування, учасники якого обмінюються висловлюваннями щодо
предмета спілкування.
Невербальне спілкування – це обмін інформацією між людьми за
допомогою комунікативних елементів (жестів, міміки, виразу очей,
постави та ін.), які разом із засобами мови забезпечують створення,
передавання і сприйняття повідомлень.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Форми профе-сійного спілку-вання

ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
English     Русский Rules