Монолог, діалог, полілог як риторичні форми професійного красномовства
Найважливіша функція мови — служити засобом спілкування. Люди обмінюються вітаннями, сперечаються і погоджуються, телефонують, виголошую
Монолог — це спосіб побудови мови, при якому мовець у формі роздуму, призову або оцінки чиїхось дій передає свій душевний стан. Монолог є ст
Функціонально-комунікативні типи монологічної мови:
Класифікація монологів за метою висловлювання (за В. В. Виноградовим):
  Діалог — це мовне спілкування двох або кількох осіб, структура якого складається з послідовного чергування реплік, які сприймаються на с
Загальні правила діалогу:
Полілог – форма мовлення, яка характеризується зміною висловлювань декількох мовців і безпосереднім зв'язком висловлювань з ситуацією.
Відмінності між монологом та діалогом
Єдність природи полілогу і діалогу вбачається у тому, що в обох випадках активна роль мовця є основним структурним принципом організації с
Дякую за увагу!
908.51K
Category: psychologypsychology

Монолог, діалог, полілог як риторичні форми професійного красномовства

1. Монолог, діалог, полілог як риторичні форми професійного красномовства

Виконала
Студентка 24 групи
Дімброва Анастасія

2. Найважливіша функція мови — служити засобом спілкування. Люди обмінюються вітаннями, сперечаються і погоджуються, телефонують, виголошую

Найважливіша функція мови — служити засобом
спілкування. Люди обмінюються вітаннями, сперечаються і
погоджуються, телефонують, виголошують промови перед
публікою, не підозрюючи, що вступають в діалоги або
використовують принцип монологічного побудови мови.
Монолог ,діалог та полілог — способи мовного обміну
інформацією, що відрізняються за структурою і змістом.

3. Монолог — це спосіб побудови мови, при якому мовець у формі роздуму, призову або оцінки чиїхось дій передає свій душевний стан. Монолог є ст

Монолог — це спосіб побудови мови, при якому
мовець у формі роздуму, призову або оцінки
чиїхось дій передає свій душевний стан.
Монолог є структурним елементом багатьох літературних
творів, насамперед — драматичних.

4. Функціонально-комунікативні типи монологічної мови:

-опис;
- повідомлення;
- розповідь;
- роздум ;
- поєднання декількох
типів.

5. Класифікація монологів за метою висловлювання (за В. В. Виноградовим):

монолог переконуючого
забарвлення
монолог ліричний
монолог драматичний
монолог доповідаючого типу

6.   Діалог — це мовне спілкування двох або кількох осіб, структура якого складається з послідовного чергування реплік, які сприймаються на с

Діалог — це мовне спілкування двох або кількох
осіб, структура якого складається з послідовного
чергування реплік, які сприймаються на слух або
записаних у формі прямої мови.
Такий спосіб мовної організації служить для обміну думками
або корисною інформацією.

7. Загальні правила діалогу:

одержувачу повідомлення рекомендується
вислуховувати звернене до нього висловлювання
якщо задається питання - діалог передбачає
відповідь на нього
наказ вимагає відповіді дією або словом
розповідь вимагає відповіді розповіддю або
уважним слуханням.

8. Полілог – форма мовлення, яка характеризується зміною висловлювань декількох мовців і безпосереднім зв'язком висловлювань з ситуацією.

Полілог – форма мовлення, яка характеризується зміною
висловлювань декількох мовців і безпосереднім зв'язком
висловлювань з ситуацією. У полілозі відбувається
накопичення інформації, що вноситься окремими його
учасниками.
Для полілогу характерні тематичні перескакування, складна взаємодія
реплік, розрив діалогічних єдностей та ін.

9. Відмінності між монологом та діалогом

Монолог
Діалог
-мова оратора, в якій не
передбачається відповіді з боку;
-беруть участь дві людини;
-звернений до слухачів чи
передбаченого співрозмовника;
-адресують фрази один одному;
-спосіб мовного самовираження;
важливий комунікативний елемент
мови;
-єдиний в смисловому і
структурному плані мовний
фрагмент;
-структурно розділений на
репліки.

10. Єдність природи полілогу і діалогу вбачається у тому, що в обох випадках активна роль мовця є основним структурним принципом організації с

Єдність природи полілогу і діалогу вбачається у
тому, що в обох випадках активна роль мовця є
основним структурним принципом
організації спілкування.

11. Дякую за увагу!

English     Русский Rules