Әкімшіл-әміршіл жүйенің қалыптасуы
Соғыстан кейінгі жылдардағы тоталитарлық жүйенің күшеюі. Жеке басқа табынушылық.
Кеңестік әміршіл-әкімшілік жүйенің тоқырай бастауы.
1950 жылдардың ортасындағы біршама прогресшіл бастамалар.
Назарларыңызға рахмет!
2.05M
Category: historyhistory

Әкімшіл-әміршіл жүйенің қалыптасуы

1. Әкімшіл-әміршіл жүйенің қалыптасуы

Айтқожа Илияс
Умар Әділет

2. Соғыстан кейінгі жылдардағы тоталитарлық жүйенің күшеюі. Жеке басқа табынушылық.

20-жылдардың ортасынан орнаған
қатаң әміршіл-әкімшілік жүйе 40-50жылдары әрекет ете берді. Саяси
жүйеге адам еркіндігін басыпжаныштау, оның құқықтарын жоққа
шығару, еңбек адамдарын өндіріс
құрал-жабдықтарынан жатсындыру
сияқты қолайсыз құбылыстар тән
болды. Жетекші күш - Коммунистік
партия болып, оның басшылығымен
өмір сүріп отырған жүйенің барлық
басқа
буындарының
(Кеңес
мемлекетінін,
кәсіподақтардың,
комсомол, кооперативтер мен басқа
да қоғамдық ұйымдардың) жүмысы
үйлестірілді.

3. Кеңестік әміршіл-әкімшілік жүйенің тоқырай бастауы.

1953- 1954 жылдары өзіне
қоғамның көпшілік бөлігінің
назарын аударған социалистік
қоғамдағы карамақайшылықтардың
сипаты, тарихтағы жеке адам мен
халық бұқарасының рөлі, теория
мен практиканың арақатынасы,
басшылыктың үжымдылығы т. б.
сияқты кекейкесті проблемалар
женінде пікірталастар басталды.

4. 1950 жылдардың ортасындағы біршама прогресшіл бастамалар.

5. Назарларыңызға рахмет!

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%
B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0
%BE%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D
0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96_%
D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D2%A3%D0%B4%D0%B5
English     Русский Rules