Бірінші кезең: 2018-2020 жылдар – дайындық, талқы, соңғы латын нұсқасын бекіту кезеңі. Осы аралықта бұл нұсқа тағы да
Назар аударайық!
0.96M
Category: historyhistory

Мазмұнды жолдау - әлемдік бетбұрыс бастауы

1.

Мазмұнды жолдау- әлемдік бетбұрыс бастауы

2.

3.

Қазақ жазуының тарихы
1929 жылға
дейін араб
әліпбиі
1929-1940
жылдар
аралығындалатын әліпбиі
2025 жылдан
бастап латын
әліпбиі
қолданысқа
енгізілмек
1940 жылдан
бастапкириллица

4.

Түркия
Өзбекстан
Латын әліпбиін
қолданатын түркітілдес
мемлекеттер
Әзірбайжан
Түркіменстан

5. Бірінші кезең: 2018-2020 жылдар – дайындық, талқы, соңғы латын нұсқасын бекіту кезеңі. Осы аралықта бұл нұсқа тағы да

Қазақ тілі әліпбиіне көшу кезеңдері
Бірінші кезең: 2018-2020 жылдар – дайындық, талқы,
соңғы латын нұсқасын бекіту кезеңі.
Осы аралықта бұл нұсқа тағы да сараланып, кемшіліктер
болса түзетілуі әбден мүмкін.
Екінші кезең: 2021-2023 жылдар. Бекітілген нұсқа бойынша
жалпы беттік дайындықты пысықтап, кезең-кезеңімен,
сала-саламен латынға көшу.
Үшінші кезең: 2024-2025 жылдар - латын графикасына
өтудің соңғы басқышы.

6. Назар аударайық!

Әріп басына нүкте қою:
[ә]- а᷆
[ғ]- g᷆
[ң-]- n᷆
[ө]- o᷆
[ү]- u᷆
[у]-y᷆
Hh
Іі
II
Астана, Ақорда, 2018 жылғы 19 ақпан №637
[x] , [Һ]
[і ]
[и], [ й]
диграфтар:
sh[ш], ch[ч]

7.

Латын графикасына негіздеу арқылы
ұтарымыз...
Тіл тазалығы
сақталады
Тіліміздің
халықаралық
дәрежеге шығуына
жол ашады
Түркі әлемімен
байланысты
нығайтады

8.

Нәтижесінде
Тілімізді тар
бұғаудан
босатады
Жаһандануға
жұтылудан
сақтайды
Түйін: «Ел - бүгіншіл,
менікі - ертең үшін»
(А.Байтұрсынов)

9.

Латын әліпбиіне көшу - тіліміздің жарқын болашағының кепілі
English     Русский Rules