170.22K
Category: advertisingadvertising

Хронометраж. Гепабене для лікування печінки і жовчного міхура

1.

Хрон
ометр
аж
00:00

00:01
Опис
Кадр
Жінка 30-32 років сидить на лісовій
галявині в оточенні друзів на пікніку
1
VO
Женщина 30-32 лет сидит на лесной
поляне в окружении своих друзей на
пикнике
00:01

00:03
Чоловік підносить їй м’ясо на
шампурі, щойно з мангалу
2
Мужчина приносит ей шампур с
шашлыком, с пылу с жару
00:03

00:04
00:04

00:06
Зміна кадру. Жінка сидить на тому
самому місці, але вже з пустим
шампуром, тільки тепер вона
тримається за правий бік
Смена кадра. Женщина сидит на том
же месте, но уже с пустым шампуром,
только теперь она держится за
правый бок
Вона намагається встати і піти до
своїх друзів, які грають в волейбол,
але шампур, що випадає з її рук,
раптом починає рости вгору і
множитись навколо неї залізною
кліткою.
3
4
Жирна їжа …
Жирная еда
00:06

00:08
Она пытается встать и пойти к своим
друзьям, которые играют в волейбол,
но шампур, выпадающий из ее рук,
начинает расти вверх и множиться
вокруг нее железной клеткой
Зміна кадру. Інша жінка, 35-37 років,
сидить за столом, а навколо неї
багато паперів. Вона засмучено бере
один з папірців, скручує його в
трубочку і кричить в неї, намагаючись
хоч так зняти стрес
Смена кадра. Другая женщина, 35-37
лет, сидит за столом, а вокруг нее
куча бумаг. Она огорченно берет
5

2.

00:08

00:09
00:09

00:11
00:11

00:12
один из листов бумаги, скручивает
его в трубочку и кричит в нее, пытаясь
хоть таким способ снять стресс
Після цього відчайдушного вчинку, в
неї на обличчі з’являється гримаса
болі, вона трохи нахиляється вперед,
тримаючись під столом за правий бік
После этого отчаянного поступка, у
нее на лице появляется гримаса боли,
она немного наклоняется вперед,
держась под столом за правый бок
Паперова трубочка починає
множитися і виростати. Навколо
героїні виростає велика клітка і не дає
їй можливості вийти з-за столу і
приєднатися до колег, які щось жваво
обговорюють на кухні і весело
сміються
Бумажная трубочка начинает
вырастать и множиться. Вокруг
героини растет большая клетка и не
дает ей возможности выйти из-за
стола и присоединиться к коллегам,
которые что-то увлеченно обсуждают
на кухне и весело смеются
Зміна кадру. Чоловік 35 років їсть
картоплю фрі прямо на ходу. Він
помічає своїх знайомих, які стоять на
вулиці і слухають музикантів і
привітливо маше їм рукою
00:12

00:13
Смена кадра. Мужчина 35 лет ест
картошку-фри прямо на ходу. Он
замечает своих знакомых, которые
стоят на улице и слушают музыкантов
и приветливо машет им рукой
Потім підносить до рота картоплю, як
раптом йому стає зле і вона падає на
землю
00:13

Потом подносит ко рту картошку, как
вдруг ему становится плохо и она
падает на землю
Впавши, вона також починає
множитись і ставати прутами клітки
6
… постійні стреси …
… постоянные стрессы

7
8
… нерегулярне
харчування - …
… нерегулярное
питание …
9
… – все це впливає на
здоров’я …
… - это все влияет на
здоровье …
10
… печінки та жовчного
міхура …

3.

00:15
00:15

00:28
навколо нього, обмежуючи його рухи
і не даючи дістатися друзів, які гарно
проводять час
Упавши, она тоже начинает плодиться
и становится прутьями клетки вокруг
него, ограничивая его движения и не
давая ему добраться до своих друзей,
которые неплохо проводят время
1. По печінці прокочуються
колючки (гострі молекули,
колючі перекати-поле …),
знімаючи верхній шар і
завдаючи шкоди органу
По печени прокатываются
колючки (острые молекулы,
колючие перекати-поле …),
снимая верхний слой и вредя
органу
2. За ними котяться звичайні
пігулки, які підліковують хворі
місця на печінці. Але колючки
з’являються знову – і печінка
просто не встигає
виліковуватися
За ними катятся обычные
таблетки, которые
подлечивают больные места
на печени. Но колючки
появляются снова и снова – и
печень просто не успевает
лечиться
3. Печінка перевертається і ми
бачимо збільшену капсулу
Гепабене. З неї з’являтися
цифри 1, 2, 3, як інструменти з
мульті-тула. Коли вони
з’являються – підсвічується
одна з частин гепабіліарної
системи – жовчний міхур,
протоки і сама печінка
Печень проворачивается, и
мы видим увеличенную
капсулу Гепабене. Из нее
.. печени и желчного
пузыря …
… і може заважати нам
жити повноцінним
життям.
… и мешает нам жить
полноценной жизнью.
Якщо лікувати тільки
печінку, то ви можете
звільнитися, але
ненадовго
Если лечить только
печень, то вы можете
освободиться, но
ненадолго
Тому Гепабене діє
комплексно, цей
інструмент не лише
сприяє відновленню
клітин печінки, а й
здійснює
спазмолітичний ефект
та допомагає
нормалізувати відтік
жовчі

4.

появляются цифры 1, 2, 3, как
инструменты из мульти-тула.
Когда они появляются –
подсвечивается одна из
частей гепабилиарной
системы – желчный пузырь,
протоки и сама печень
4. Інструменти «ховаються»
назад в капсулу, вона
відкривається і з неї
виливається рідина, яка
обгортає всю систему загалом
і та набуває здорового вигляду
Инструменты «прячутся»
назад в капсулу, она
открывается и из нее
выливается жидкость,
которая обволакивает всю
систему в целом и та
приобретает здоровый вид
00:28

00:30
Спліт-скрін. Кожна клітка
розсипається і наші герої опиняються
«на волі» і прямують до своїх друзів
Сплит-скрин. Каждая клетка
рассыпается, и наши герои
оказываются «на воле» и идут к
своим друзьям
Поэтому Гепабене
действует комплексно,
этот инструмент не
только способствует
восстановлению клеток
печени, но и дает
спазмолитический
эффект и нормализует
отток желчи
Гепабене допоможе
вам «вирватися з
клітки».
Гепабене поможет вам
вырваться из клетки
Гепабене. Ефективний
інструмент для
лікування печінки і
жовчного міхура!
Гепабене.
Эффективный
инструмент для
лечения печени и
желчного пузыря
English     Русский Rules